KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Work Permit cho những người nộp PR các chương trình gần đây

Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Marco EL Mendicino đã thông báo, bắt đầu từ ngày 26/7/2021, những người đã nộp đơn xin định cư (PR) theo các chương trình mới gần đây sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở (Open Work Permit) trong khi chờ đợi kết quả hồ sơ.

Gần đây, đã có chương trình mở ra cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp, nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người làm nghề thiết yếu được nộp PR vào ngày 6/5/2021. Để đủ điều kiện cho chương trình này, các cá nhân phải đang làm việc hợp pháp tại Canada vào thời điểm nộp đơn và duy trì tình trạng cư trú tạm thời cho đến khi có quyết định về đơn xin thường trú.

Nhiều người trong số này tình trạng cư trú có thể quá hạn, và họ có thể gia hạn work permit 

Nhiều người có tình trạng sắp hết hạn có thể gia hạn giấy phép lao động theo các chương trình hiện có, hoặc theo một trong những biện pháp tạm thời được áp dụng do hậu quả của đại dịch, chẳng hạn như chính sách công đối với người đang có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

Để đủ điều kiện cho chương trình work permit (nộp một lần) sắp tới, ứng viên phải:

  • Đã nộp thành công đơn PR của một trong các chương trình mới này. 
  • Đang có work permit còn hiệu lực, hoặc được phép làm việc không cần work permit, ở thời điểm nộp đơn PR 
  • Có work Permit đang hiệu lực và hết hạn trong vòng 4 tháng tới.
  • Có tình trạng cư trú tạm thời, duy trì tình trạng cư trú hoặc đủ điều kiện để hồi phục tình trạng cư trú, ở thời điểm nộp PR.
  • Ở Canada trong lúc nộp Work Permit.
  • Được tuyển dụng ở bất cứ công việc nào ở thời điểm nộp PR.
  • Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ (Anh/ Pháp) theo chương trình PR đã nộp.

Dịch vụ

KeyApply có đội ngũ Tư vấn di trú giàu kinh nghiệm được tuyển chọn và Luật sư cố vấn đề thực hiện các dịch vụ về Work Permit. Vui lòng liên hệ để đặt dịch vụ theo link này:

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Các bài viết liên quan

Có bao nhiêu trường hợp có thể làm LMIA?
Có bảy trường hợp có thể làm LMIA (Labour Market Impact Assessment application - đánh giá tác độn...
Đọc thêm
Áp dụng NOC 2021 từ hôm nay
Bắt đầu từ hôm nay, IRCC sẽ triển khai hệ thống NOC 2021 mới, hệ thống phân loại nghề nghiệp tron...
Đọc thêm
Bảng đối chiếu NOC 2021 và 2016
Chuyển đổi NOC 2016 sang NOC 2021 sẽ có nhiều ngành nghề từ NOC B chuyển lên TEER 3 (tương đương ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published