KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Cập nhật danh sách các trường đủ điều kiện cho sinh viên học sinh xin Work Permit sau khi tốt nghiệp

Ngày 19/11/2021, đã có cập nhật danh sách các chương trình và trường đủ điều kiện để sinh viên học sinh được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp. Các trường trung học và sau trung học công lập ở Quebec cung cấp các chương trình đủ điều kiện 900 giờ hoặc lâu hơn để lấy bằng tốt nghiệp đã được thêm vào danh sách.

Xin xem danh sách cập nhật ở đây.

Các bài viết liên quan

The International Student Identity Card (ISIC)
The International Student Identity Card (ISIC) là thẻ dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên tro...
Đọc thêm
Canada HomeShare: Sống cùng người cao tuổi và được giảm phí thuê nhà
Canada HomeShare là một chương trình do Tổ chức Sáng kiến Quốc gia về Chăm sóc Người cao tuổi (NI...
Đọc thêm
Các biện pháp lợi ích mới cho sinh viên quốc tế
Hôm nay, Bộ trưởng Sean Fraser đã công bố hai biện pháp quan trọng đối với sinh viên quốc tế như ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published