KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Atlantic Immigration Pilot sắp kết thúc

Chương trình thí điểm, được đưa ra vào năm 2017, giúp các nhà tuyển dụng ở Đại Tây Dương Canada thuê những công nhân lành nghề nước ngoài muốn nhập cư vào Đại Tây Dương Canada và những sinh viên tốt nghiệp quốc tế muốn ở lại Đại Tây Dương Canada sau khi họ tốt nghiệp.

Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương sẽ kết thúc và chứng nhận của các tỉnh sẽ không còn được ban hành. Nếu bạn có giấy chứng nhận hợp lệ của tỉnh bang, bạn vẫn có thể nộp đơn xin thường trú theo Chương trình Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2022. Chương trình sẽ được thay thế bằng một chương trình mới, với các chi tiết sẽ được thông báo sau.

Các bài viết liên quan

Dragons' Den: Snapsmile
  Họ là ai? Kartik Balasundaram và Myoo Nadesan Họ đến từ đâu? Scarborough, ON Họ yê...
Đọc thêm
NFT (Non-fungible token) và Start-Up Visa
Các bạn có từng đầu tư hay nghiên cứu vào NFT (Non-fungible token) không? Đây là loại tài sản số ...
Đọc thêm
Các chương trình doanh nhân đầu tư liên bang cũ
The federal Immigrant Investor Program (đã đóng) Theo chương trình nhập cư nhà đầu tư liên bang ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published