KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Áp dụng NOC 2021 từ hôm nay

Bắt đầu từ hôm nay, IRCC sẽ triển khai hệ thống NOC 2021 mới, hệ thống phân loại nghề nghiệp trong hệ thống nhập cư Canada.

Hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến LMIA và giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động cũng như các đơn xin thường trú như Express Entry và Chương trình đề cử cấp tỉnh.

DƯỚI ĐÂY LÀ CHI TIẾT CỤ THỂ CHO CÁC MÃ NOC MỚI:

Thay vì 5 danh mục trước đây, hệ thống mới sẽ có 6 danh mục TEER.

Các nghề thuộc TEER 0, 1, 2 và 3 sẽ được coi là có tay nghề cao. Các nghề thuộc TEER 4 và 5 sẽ được coi là có tay nghề thấp.

Một số nghề theo hệ thống cũ hiện đã được chia thành các nghề khác nhau trong hệ thống mới.

CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC LIỆT KÊ DƯỚI ĐÂY TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ CÓ TAY NGHỀ THẤP HIỆN ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ CÓ TAY NGHỀ CAO

 • Payroll administrators
 • Production logistics co-ordinators
 • Dental assistants and dental laboratory assistants
 • Nurse aides, orderlies and patient service associates
 • Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
 • Other assisting occupations in support of health services
 • Other technical occupations in therapy and assessment
 • Elementary and secondary school teacher assistants
 • Sheriffs and bailiffs
 • Correctional and service officers
 • By-law enforcement and other regulatory officers
 • Grain merchandisers and livestock sales representatives - wholesale
 • Estheticians, electrologists and related occupations (such as tattoo artists)
 • General building maintenance workers and building superintendents
 • Residential and commercial installers and servicers
 • Pest controllers and fumigators
 • Other repairers and servicers
 • Electronic service technicians
 • Transport truck drivers
 • Bus drivers, subway operators and other transit operators
 • Heavy equipment operators
 • Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors

Nếu bạn làm việc ở một trong những ngành nghề trên, giờ đây bạn có thể đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân thông qua Express Entry hoặc Chương trình đề cử cấp tỉnh yêu cầu có một lời mời làm việc có tay nghề cao.

NHỮNG CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ KỸ NĂNG CAO HIỆN ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ KỸ NĂNG THẤP

 • Tourism information officer and tourism information technician
 • Air transport ramp attendants
 • Court clerks and related court services occupations
 • Primary combat members of the Canadian Armed Forces
 • Other performers
 • Design, styling, and visual merchandisers
 • Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness
 • Grain elevator operator
 • Operators and attendants in amusement, recreation and sport
 • Meat cutters and fishmongers
 • Tailors, dressmakers, furriers and millners
 • Rigging workers
 • Specialized livestock workers
 • Feedlot herd attendant

Nếu bạn làm việc ở một trong những ngành nghề này, bạn có thể không còn đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân thông qua Express Entry hoặc Chương trình đề cử cấp tỉnh yêu cầu một lời mời làm việc có tay nghề cao.

Vui lòng đặt hẹn tư vấn hồ sơ với Luật sư và Tư vấn di trú tại KeyApply.

Các bài viết liên quan

Có bao nhiêu trường hợp có thể làm LMIA?
Có bảy trường hợp có thể làm LMIA (Labour Market Impact Assessment application - đánh giá tác độn...
Đọc thêm
Bảng đối chiếu NOC 2021 và 2016
Chuyển đổi NOC 2016 sang NOC 2021 sẽ có nhiều ngành nghề từ NOC B chuyển lên TEER 3 (tương đương ...
Đọc thêm
Tin vui sắp tới về di trú cho các thợ Nail
Từ ngày 16/11/2022, các cơ quan di trú cấp Liên bang và Tỉnh bang sẽ áp dụng Hệ thống phân loại n...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published