KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Yêu cầu về sức khoẻ di dân Canada

Nếu bạn nộp đơn đến Canada, bạn cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn không bị cấm để được phép vào Canada. Điều này bao gồm cả không đủ tiêu chuẩn y tế.

Không đủ tiêu chuẩn y tế ảnh hưởng đến bất kỳ ai đăng ký du lịch, học, làm việc hoặc sống vĩnh viễn tại Canada.

Có 3 lý do có thể dẫn đến không đủ tiêu chuẩn y tế:

 • Nguy hiểm cho sức khỏe công cộng
 • Nguy hiểm cho an ninh công cộng
 • Yêu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế hoặc xã hội

Nguy hiểm cho sức khỏe công cộng

Canada có thể từ chối đơn của bạn nếu họ tin rằng tình trạng sức khỏe của bạn sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe công cộng của Canada. Quyết định này dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra y tế nhập cư của bạn.

Họ sẽ xem xét:

 • kết quả kiểm tra y tế nhập cư của bạn, bao gồm
  • kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm bởi các bác sĩ của bên thứ ba được chỉ định
  • bất kỳ báo cáo chuyên gia khác mà các bác sĩ được yêu cầu
 • liệu bạn có thể mắc một số bệnh truyền nhiễm, như lao hoạt động hoặc giang mai hoạt động, hoặc liệu bạn đã tiếp xúc chặt chẽ với những người khác mắc bệnh truyền nhiễm
 • cách bệnh của bạn có thể ảnh hưởng đến những người khác sống tại Canada

Nguy hiểm cho an ninh công cộng

Canada có thể từ chối đơn của bạn nếu họ tin rằng tình trạng sức khỏe của bạn sẽ gây nguy hiểm cho an ninh công cộng. Quyết định này dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra y tế nhập cư của bạn.

Họ sẽ xem xét nguy cơ của bạn về:

 • đột ngột mất khả năng (mất khả năng về thể chất và tinh thần)
 • hành vi bất thường hoặc bạo lực

Yêu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế hoặc xã hội

Canada có thể từ chối đơn của bạn nếu họ tin rằng tình trạng sức khỏe của bạn có thể gây ra yêu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế hoặc xã hội. Quyết định này dựa trên kết quả của cuộc kiểm tra y tế nhập cư của bạn.

Tình trạng của bạn được coi là gây ra yêu cầu quá mức nếu:

 • dịch vụ y tế hoặc xã hội cần thiết để điều trị tình trạng sức khỏe của bạn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian chờ dịch vụ tại Canada, hoặc
 • các dịch vụ cần thiết để điều trị và quản lý tình trạng sức khỏe của bạn có thể sẽ tốn kém hơn ngưỡng chi phí yêu cầu quá mức

Dịch vụ y tế

Bao gồm bất kỳ dịch vụ y tế nào mà phần lớn chi phí được chính phủ trả.

Ví dụ, các dịch vụ hoặc chăm sóc do:

 • bác sĩ
 • chuyên gia y tế
 • điều dưỡng
 • bác sĩ chuyên khoa chăm sóc xương khớp
 • vật lý trị liệu
 • xét nghiệm
 • dược sĩ
 • bệnh viện

Dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội giúp mọi người hoạt động về mặt thể chất, cảm xúc, xã hội, tâm lý hoặc nghề nghiệp (tại nơi làm việc). Phần lớn chi phí cho dịch vụ xã hội được trả bởi chính phủ hoặc thông qua các cơ quan được tài trợ công cộng.

Ví dụ bao gồm:

 • chăm sóc tại nhà
 • nhà ở chuyên biệt
 • dịch vụ nội trú
 • giáo dục đặc biệt
 • phục hồi xã hội và nghề nghiệp
 • hỗ trợ cá nhân
 • thiết bị hỗ trợ dịch vụ xã hội

Lưu ý loại trừ: không bao gồm các dịch vụ xã hội, nếu người nộp đơn có thể được dự đoán sẽ gây ra nguy cơ nhu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế hoặc xã hội:

 • các dịch vụ liên quan đến giáo dục đặc biệt, bao gồm các dịch vụ liên quan đến việc soạn thảo một kế hoạch giáo dục cá nhân hóa và trợ giảng
 • các dịch vụ phục hồi chức năng xã hội và nghề nghiệp, bao gồm các dịch vụ liên quan đến cơ sở phục hồi chức năng, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu hành vi và trị liệu ngôn ngữ nói
 • các dịch vụ hỗ trợ cá nhân, không chuyên nghiệp, như việc giúp đỡ trong các hoạt động hàng ngày (ví dụ, tắm, mặc đồ, ăn uống), chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa.

Kiểm tra y tế (IME) người nộp đơn đang ở trong Canada

Canada đã thiết lập một chính sách công cộng tạm thời cho kiểm tra y tế di trú (IMEs) cho đến ngày 6 tháng 10 năm 2024.

Nếu bạn đã hoàn thành một IME trong vòng 5 năm sau khi nộp đơn, hãy bao gồm số IME (hoặc số định danh y tế duy nhất) từ cuộc kiểm tra trước của bạn trong đơn hiện tại của bạn.

Bạn có thể được miễn từ việc hoàn thành một IME khác nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

 • Bạn đã nộp đơn, hoặc đang nộp đơn, cho cư trú vĩnh viễn hoặc cư trú tạm thời.
 • Bạn đã sống ở Canada.
 • Bạn đã hoàn thành IME trước đó trong 5 năm qua.
 • IME trước đó của bạn chỉ ra rủi ro thấp hoặc không có rủi ro đối với sức khỏe công cộng hoặc an ninh công cộng.

Ngưỡng chi phí yêu cầu quá mức

Ngưỡng chi phí năm 2023 là $128,445 trong 5 năm (hoặc $25,689 mỗi năm)

Đây là con số mà Canada sử dụng để quyết định xem chi phí của tình trạng của bạn có gây ra yêu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế và xã hội của Canada hay không.

Ngoại lệ

Quy tắc không đủ tiêu chuẩn y tế vì lý do yêu cầu quá mức không áp dụng cho:

 • người tị nạn và người phụ thuộc của họ
 • người được bảo vệ
 • một số người được bảo lãnh bởi gia đình họ, như trẻ em phụ thuộc, vợ và đối tác hợp pháp

Khi bạn nhận được thư thông báo công bằng thủ tục

Nếu Canada tin rằng bạn có thể không đủ tiêu chuẩn y tế, họ sẽ gửi cho bạn một thư giải thích lý do. Thư này được gọi là thư thông báo công bằng thủ tục. Bạn sẽ nhận được thư này trước khi có quyết định cuối cùng về đơn của bạn. Bạn sẽ có cơ hội gửi thông tin để đáp lại.

Bạn được phép nhận lời khuyên hoặc đại diện từ một chuyên gia để giúp bạn đáp lại thư thông báo công bằng thủ tục, nhưng điều này không bắt buộc.

Ví dụ, bạn có thể cung cấp thông tin và bằng chứng về:

 • tình trạng sức khỏe của bạn hoặc chẩn đoán y tế
  • ví dụ, nếu bạn đã nhận điều trị để chữa hoặc cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn
 • loại thuốc và dịch vụ mà bạn cần
  • ví dụ, nếu bác sĩ của bạn đã thay đổi thuốc của bạn chi phí của các loại thuốc hoặc
 • dịch vụ mà bạn cần
  • ví dụ, nếu bác sĩ của bạn đã chuyển đổi thuốc của bạn thành loại thuốc có giá thấp hơn

Tất cả thông tin bổ sung phải được gửi trong vòng 90 ngày kể từ ngày thư. Nếu bạn không thể phản hồi trước ngày đó, bạn phải liên hệ với họ để yêu cầu gia hạn.

Thông tin liên hệ sẽ nằm trong thư gửi cho bạn. Gửi tất cả thông tin bổ sung hoặc yêu cầu gia hạn của bạn đến địa chỉ đó.

Kế hoạch giảm nhẹ

Nếu họ tin rằng tình trạng sức khỏe của bạn có thể gây ra yêu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế hoặc xã hội của Canada, họ có thể mời bạn gửi một kế hoạch giảm nhẹ. Bạn chỉ được mời làm điều này nếu nó áp dụng cho tình huống cụ thể của bạn. Tìm hiểu cách chuẩn bị một kế hoạch giảm nhẹ cho yêu cầu quá mức ở phần tiếp theo.

Kế hoạch giảm nhẹ cho nhu cầu quá mức

Một kế hoạch giảm nhẹ giải thích những gì bạn sẽ làm để đảm bảo bạn sẽ không gây ra nhu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế hoặc xã hội. Không phải ai cũng có thể đưa ra một kế hoạch giảm nhẹ. Nếu điều này áp dụng cho bạn, bạn sẽ được mời gửi một kế hoạch. Kế hoạch của bạn phải đáng tin cậy, chi tiết và phù hợp với cá nhân bạn.

Kế hoạch giảm nhẹ của bạn giải thích cách bạn sẽ hỗ trợ cho các khoản chi tiêu tương lai liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn, chẳng hạn như:

 • thuốc kê đơn ngoại trú
  • ví dụ, nếu bạn có bảo hiểm y tế của nhà tuyển dụng có thể chi trả chi phí của thuốc của bạn
 • dịch vụ xã hội
  • ví dụ, nếu bạn tìm thấy một cơ sở chăm sóc dài hạn tư nhân sẵn lòng nhận bạn và bạn có khả năng tài chính để chi trả chi phí

Bạn không thể chọn không sử dụng dịch vụ y tế được tài trợ công, trừ thuốc kê đơn ngoại trú ở một số tỉnh hoặc lãnh thổ. Vì vậy, bạn không thể nộp một kế hoạch giảm nhẹ để chi trả chi phí dịch vụ y tế công.

Cách chuẩn bị một kế hoạch giảm nhẹ

Bạn cần bao gồm kế hoạch giảm nhẹ của bạn trong phản hồi của bạn đến thư công bằng thủ tục.

Kế hoạch của bạn phải chỉ ra:

 • cách các dịch vụ bạn cần sẽ được cung cấp
 • cách bạn sẽ thanh toán cho những dịch vụ đó
 • tình hình tài chính của bạn sẽ như thế nào trong suốt thời gian bạn cần dịch vụ (bao gồm các tài liệu tài chính)

Bạn cũng phải nộp một biểu mẫu "Tuyên bố Khả năng và Sẵn lòng" đã ký. Khi bạn ký biểu mẫu này, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý chịu trách nhiệm sắp xếp các dịch vụ mà bạn sẽ cần ở Canada cùng với chi phí của chúng.

Bạn có thể nhận lời khuyên hoặc đại diện từ ai đó để giúp bạn trả lời thư công bằng thủ tục, nhưng điều này không bắt buộc.