KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Yêu cầu về sức khoẻ di dân Canada

Các thông tin dưới đây để quý khách hiểu rõ hơn về các yêu cầu sức khoẻ di trú Canada.

Như thế nào là không được vào Canada về lý do y tế "Medical inadmissibility"?

Link đầy đủ Ở ĐÂY

Canada có hướng dẫn rất cụ thể và rõ ràng về đánh giá hồ sơ sức khoẻ của di dân. Theo đó, các di dân diện kinh tế (không phải đoàn tụ gia đình), sẽ không đạt yêu cầu vào Canada nếu:

1.    Nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng

2.    Nguy hiểm đến an toàn công cộng

3.    Nhu cầu quá cao về dịch vụ y tế hoặc xã hội

Số 1 và 2 thì nhận biết rất rõ ràng trong link ở trên. Nội dung nhiều người lo lắng là mục số 3. Canada sẽ tính như sau:

Hàng năm, Canada sẽ có con số thống kê một người Canada trung bình tiêu tốn bao nhiêu tiền cho y tế và dịch vụ xã hội trong vòng 5 năm tới. Y tế ở đây là những chi phí nằm trong danh mục mà chính phủ cung cấp miễn phí, là chính phủ phải trả tiền thay dân. Cụ thể:

Một số thứ dân được miễn phí, chính phủ trả:

  • Nằm viện điều trị nội trú
  • Đi bác sĩ khám bệnh
  • Nhân viên xã hội phải theo phục vụ. Ví dụ như có một số trẻ em bệnh quá nặng như tim bẩm sinh rất nặng, thì chính phủ họ sẽ phải gởi người chăm sóc, do cha mẹ không có đủ chuyên môn chẳng hạn.

Một số thứ dân tự trả tiền:

  • Mua thuốc theo toa bác sĩ kê
  • Đo kính
  • Làm răng

Con số tiêu tốn trung bình chính phủ chỉ tính tiền của chính phủ: Năm 2019 con số đó là $102,585 over 5 years (or $20,517 per year)

Tức là, nếu kết quả sức khoẻ của mình nộp năm 2020 mà họ tính ra phải nằm viện hay liên tục khám bác sĩ, tốn mỗi năm hơn $20,517 thì mới gọi là vượt quá chi tiêu y tế. Chi phí để tốn như vậy thì bệnh khá nặng. 

Bấm tiếp vào đây, sẽ thấy họ nêu ví dụ (Example 2) là một người bị HIV, tính ra thuốc và khám bệnh miễn phí $16,775 mỗi năm, vẫn chưa vượt quá con số yêu cầu. Nên ông ấy vẫn đủ chuẩn sức khoẻ di dân:

Procedural fairness letter:

Với lý do sức khoẻ, trước khi từ chối họ sẽ gởi một thư gọi là “Fairness Letter”, mình sẽ được giải thích và tranh luận trở lại nếu họ đánh giá sai. Nên sự thật có những người bệnh cũng nặng, nhưng đã chiến thắng được sau khi nhận Fairness Letter vì họ chứng minh được Officer tính sai vài đô la!

VÌ VẬY:

Phải tốn kém như quy định trên và phải kéo dài ít nhất 5 năm thì mới đáng lo ngại.

Với các chứng bệnh thường gặp của người bình thường, như cao máu, viêm gan B, dạ dày… thì không phải tốn kém chi phí như thế.