KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) - KeyApply
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) - KeyApply
 • Load image into Gallery viewer, Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) - KeyApply
 • Load image into Gallery viewer, Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) - KeyApply

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188)

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per Với loại visa này, bạn có thể:

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

Được đề cử

Bạn phải được cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.

Cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử bạn không được rút lại đề cử của họ sau khi bạn nộp đơn, nếu không bạn sẽ không được cấp visa.


Có quyền sở hữu doanh nghiệp

2 năm trong số 4 năm tài chính ngay trước khi nhận được lời mời nộp đơn, bạn phải có cổ phần sở hữu trong 1 hoặc 2 doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 500.000 AUD trong mỗi 2 năm đó.

Cho dù bạn có 1 hay 2 doanh nghiệp, bạn phải sở hữu ít nhất:

 • 51% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD/ năm
 • 30% tổng giá trị của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD trở lên mỗi năm, hoặc
 • 10% tổng giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết

Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật hoặc thương mại, bạn phải dành ít hơn một nửa thời gian của mình để cung cấp các dịch vụ đó, thay vì quản lý chung doanh nghiệp.


Sở hữu tài sản cá nhân và doanh nghiệp ít nhất 800.000 AUD

Khi bạn được mời nộp đơn xin thị thực, bạn, người phối ngẫu của bạn hoặc bạn và người phối ngẫu cộng lại phải có tổng tài sản kinh doanh ròng và cá nhân ít nhất là 800.000 AUD. Tiền của bạn phải có sẵn để chuyển đến Úc trong vòng 2 năm kể từ khi được cấp thị thực.


Đạt ít nhất 65 điểm

 • tuổi
 • Khả năng tiếng anh
 • bằng cấp
 • kinh nghiệm kinh doanh
 • tài sản cá nhân và doanh nghiệp ròng
 • doanh thu kinh doanh
 • sự đổi mới
 • chứng thực đặc biệt

Kiểm tra xem bạn có thể nhận được bao nhiêu điểm ở đây: points you might get.


Có một sự nghiệp kinh doanh thành công

Bạn phải có một sự nghiệp kinh doanh thành công và mong muốn thực sự liên tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc.Dưới 55 tuổi

Bạn sẽ không nhận được thư mời nếu bạn từ 55 tuổi trở lên tại thời điểm nhận thư mời nộp đơn xin thị thực. Nếu bạn lớn tuổi hơn, một Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ có thể mời bạn nộp đơn xin thị thực này nếu doanh nghiệp của bạn mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt.


Không có tiền sử tham gia vào các hoạt động không được chấp nhận

Bạn và người phối ngẫu phải không có tiền sử tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư có tính chất thường không được chấp nhận ở Úc.

Có tiếng Anh giao tiếng

Tất cả người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn phải có ít nhất tiếng Anh giao tiếp hoặc bạn sẽ được yêu cầu thanh toán phí xin thị thực đợt hai.


Đáp ứng yêu cầu về sức khoẻ

Bạn và bất kỳ thành viên nào trong gia đình nộp đơn xin thị thực cùng, phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe của Úc health requirement.

Các thành viên gia đình không đến Úc cũng có thể cần đáp ứng yêu cầu về sức khỏe.


Đáp ứng yêu cầu về tư pháp và nhân thân

Bạn và các thành viên trong gia đình từ 16 tuổi trở lên nộp đơn xin thị thực cùng với bạn, phải đáp ứng yêu cầu về nhân thân và tư pháp character requirement.

Các thành viên gia đình không đến Úc cũng phải đáp ứng yêu cầu đó.

Ký tên vào tuyên bố giá trị của Úc

Nếu bạn và các thành viên gia đình của bạn đã nộp đơn xin thị thực từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn, bạn và các thành viên gia đình của bạn phải:

 • đã đọc hoặc đã được giải thích cho bạn cuốn sách Cuộc sống ở Úc Life in Australia book
 • ký Tuyên bố Giá trị Úc Australian Values Statement xác nhận rằng bạn sẽ tôn trọng lối sống của người Úc và tuân thủ luật pháp Úc

Không nợ Chính phủ Úc

Nếu bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ Chính phủ Úc, bạn hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.


Không có thị thực bị hủy hoặc đơn trước đó bị từ chối

Bạn có thể không đủ điều kiện để được cấp thị thực này nếu bạn đã bị hủy hoặc từ chối thị thực khi bạn ở Úc. Kiểm tra xem việc hủy bỏ thị thực có ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của bạn hay không Check if visa cancellation affects your eligibility.
QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question