KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Giấy phép làm việc thông qua LMIA

Giấy phép làm việc thông qua LMIA

Regular price
$3,500.00
Sale price
$3,500.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Chương trình được sử dụng để tuyển dụng lao động bên ngoài Canada, nếu chủ lao động có được Đánh giá Tác động thị trường lao động LMIA. Trường hợp này, người lao động sẽ xin giấy phép làm việc thông qua LMIA.

Tôi có đạt yêu cầu?

Để đạt yêu cầu của chương trình này, bạn phải: 

 • có thư mời làm việc toàn thời gian kèm LMIA
 • có kinh nghiệm hoặc được đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng nếu có yêu cầu; 
 • cư trú hợp pháp tại quốc gia của bạn;
 • có đủ tiếng Anh hoặc Pháp để làm việc. 
  • có đủ tài chính để chi trả cho các chi phí (bao gồm cả chi phí đi lại) để có thể ổn định cuộc sống tại Canada; 

  Tham gia chương trình cách nào?

   KeyApply sẽ thực hiện các dịch vụ sau:

  1. Hồ sơ di trú
  2. Huấn luyện, hướng nghiệp để có công việc làm phù hợp yêu cầu trên

  Hãy đăng ký để ngay để thực hiện chương trình này.

  • Phí trên tính bằng đô là Canada (CAD)
  • Phí chưa bao gồm phí chính phủ và các phí cho bên thứ ba như khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp, dịch thuật, chuyển phát hồ sơ.