KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Kháng cáo về thời gian cư trú (Appeal) - KeyApply

Kháng cáo về thời gian cư trú (Appeal)

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Quy trình và hướng dẫn khiếu nại về cư trú

 Nghĩa vụ cư trú

Theo Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPA), tiêu chí chính để thắng được khiếu nại về quyền cư trú cho thường trú nhân là phải đáp ứng nghĩa vụ cư trú của họ. Đó là phải hiện diện thực tế ở Canada ít nhất 730 ngày trong số năm năm một lần.

 Không đáp ứng nghĩa vụ cư trú

Nếu Bộ Di trú Canada (CIC) quyết định rằng một thường trú nhân đã không làm đúng nghĩa vụ cư trú của mình, người này có thể mất tình trạng thường trú. Trong trường hợp này, người đó có thể khiếu nại quyết định của Bộ di trú lên Bộ phận Kháng cáo Di trú (IAD). Kháng cáo phải được nộp chậm nhất là 60 ngày sau khi nhận được thư quyết định từ CIC.

 Quy trình kháng cáo cư trú

Viên chức CIC bên ngoài Canada xác định một thường trú nhân Canada đã vi phạm nghĩa vụ cư trú của họ. Vì người đó nhận được quyết định từ CIC, họ nên khiếu nại lên IAD trong vòng 30 ngày.

IAD ấn định ngày cho buổi điều trần. Nếu IAD quyết định người kháng cáo phải có mặt tại phiên điều trần nhưng người này ở ngoài Canada, CIC sẽ gửi giấy thông hành cho người kháng cáo cho phép đến Canada để điều trần. Nếu không, phiên điều trần có thể được tổ chức qua điện thoại.

Nếu kháng cáo được chấp thuận, người kháng cáo sẽ được giữ nguyên tình trạng thường trú. Nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ, người kháng cáo sẽ mất quyền được coi là thường trú nhân ở Canada. Trong trường hợp từ chối và người kháng cáo ở Canada, IAD sẽ ban hành lệnh để người này rời khỏi đất nước.

 Làm thế nào để giành được một kháng cáo cư trú?

1) Tìm một luật sư giàu kinh nghiệm

Để thắng đơn kháng cáo về cư trú, bạn nên chứng minh rằng quyết định của CIC là sai về mặt luật pháp hoặc thực tế. Trước tiên, bạn nên kiểm tra các lý do nêu rõ điều kiện đáp ứng nghĩa vụ cư trú theo Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư.

Bước tiếp theo là đưa ra các lý do nhân đạo và nhân ái đủ mạnh để bỏ lỡ nghĩa vụ cư trú của bạn ngay cả khi quyết định của CIC là đúng về mặt luật pháp hay thực tế.

Nếu một luật sư đại diện cho bạn tại phiên điều trần, bạn sẽ được hỗ trợ tốt bởi đủ bằng chứng và bạn sẽ nhận được thông tin đúng đắn.

2) Nhấn mạnh tất cả các bằng chứng liên quan

Thông tin liên quan có thể giúp bạn giữ lại tình trạng cư trú. Trước khi đến buổi điều trần, hãy suy nghĩ về việc chuẩn bị đủ bằng chứng liên quan đến:

 • Những lý do nhân đạo, nhân ái;
 • Thông tin chứng minh lợi ích tốt nhất của trẻ em, con cái của bạn, người có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định này;
 • Mức độ ổn định của bạn ở Canada và mức độ kết nối liên tục của bạn với đất nước này;
 • Những nỗ lực quay trở lại Canada nếu có;
 • Những lý do chứng minh những khó khăn mà gia đình bạn có thể gặp phải nếu không được ở Canada khi bạn mất quyền thường trú nhân;
 • Sự hỗ trợ bạn có ở Canada từ gia đình hoặc những người khác trong cộng đồng;
 • Những lý do chính đáng của riêng bạn để biện minh cho việc vắng mặt ở Canada (chẳng hạn như một trong những thành viên trong gia đình bạn bị bệnh).

3) Đáp ứng đúng thời hạn kháng cáo

 • Thường trú nhân nên khiếu nại quyết định của CIC lên IAD, không muộn hơn 30 ngày sau khi nhận được thư quyết định từ CIC.
 • Nếu cá nhân đó ở bên ngoài Canada nhưng đã có mặt ở Canada trong vòng 365 ngày qua, CIC cho phép cung cấp giấy thông hành cho người đó để người đó có thể đến Canada.
 • Nếu bạn định gửi bằng chứng tài liệu cho thấy quyết định của CIC là sai, bạn nên cung cấp hai bản sao của mỗi tài liệu: một bản cho cố vấn của Bộ trưởng, một bản khác - cho Văn phòng đăng ký IAD. Các tài liệu phải được nhận chậm nhất là 20 ngày trước phiên điều trần.
 • Trước phiên điều trần, luật sư của Bộ trưởng được yêu cầu cung cấp cho bạn và IAD hồ sơ kháng cáo. Bạn sẽ nhận được hồ sơ kháng cáo không muộn hơn 120 ngày sau khi luật sư của Bộ trưởng nhận được thông báo kháng cáo của bạn. Bạn được phép cung cấp các tài liệu của mình để đáp lại các tài liệu từ luật sư của Bộ trưởng không muộn hơn 10 ngày trước phiên điều trần.
 • Nếu bạn được hỗ trợ bởi một nhân chứng tại phiên điều trần, bạn phải cung cấp thông tin liên quan đến người này không muộn hơn 20 ngày trước phiên điều trần.
 • Nếu bạn hoặc bất kỳ nhân chứng nào của bạn cần một thông dịch viên, bạn phải thông báo cho Văn phòng Đăng ký IAD không muộn hơn 20 ngày trước phiên xử phúc thẩm của bạn, hoặc trực tiếp tại cuộc họp lên lịch (Tòa chỉ định) nếu có.
 • Thành viên TheIAD có thể thông báo quyết định vào cuối buổi điều trần hoặc gửi email cho bạn không muộn hơn 90 ngày sau buổi điều trần.

Nếu bạn bị từ chối tư cách thường trú nhân, điều đó không có nghĩa là bạn phải đặt một chuyến bay về nước. Có thể giành được khiếu nại về cư trú nếu bạn đang thực hiện đúng các bước của quy trình kháng cáo.

 KEYAPPLY HỖ TRỢ GÌ CHO BẠN?

KeyApply có các Luật sư đối tác tài năng của Canada. Các Luật sư chuyên về kháng cáo có hơn 25 năm kinh nghiệm, đã tranh luận rất nhiều trường hợp trước các cơ quan pháp luật khác nhau. Ngoài ra, có một số trường hợp nổi tiếng đã được các phương tiện truyền thông đưa tin. 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question