KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Bảo lãnh đoàn tụ ông bà, cha mẹ Canada

Bảo lãnh đoàn tụ ông bà, cha mẹ Canada

Giá cả thông thường
$4,500.00 CAD
Giá bán
$4,500.00 CAD
Giá cả thông thường
Bán hết
Đơn giá
 

 

Năm 2024 sẽ mời các hồ sơ nộp biểu thức quan tâm năm 2020, quý khách nhận thư mời bảo lãnh qua email, lưu ý thời hạn trong hồ sơ. 

Về quy trình

Nếu bạn đã gửi biểu mẫu quan tâm bảo lãnh vào năm 2020 và nhận lời mời nộp đơn vào năm 2024, bạn đã có thể bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của mình trở thành cư dân vĩnh viễn tại Canada.

Nếu bạn đã nhận lời mời nộp đơn, có hai đơn phải được nộp cho chương trình bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà:

 • Đơn xin bảo lãnh và
 • Đơn xin cư trú vĩnh viễn

Nếu cả hai đơn đều được chấp thuận, bạn sẽ ký kết một thỏa thuận gọi là "cam kết" bắt đầu từ ngày người mà bạn đang bảo lãnh (và các thành viên gia đình của họ, nếu áp dụng) trở thành cư dân vĩnh viễn của Canada. 

Ai đủ điều kiện để bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà

Để có thể bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của mình, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Nhận lời mời nộp đơn
 • Đủ 18 tuổi
 • Đang sống tại Canada
 • Là công dân Canada, cư dân vĩnh viễn hoặc được đăng ký tại Canada theo Luật người Da đỏ Canada
 • Có đủ tiền để hỗ trợ người được bảo lãnh
 • Đáp ứng các yêu cầu khác theo Luật Di trú và Bảo vệ Người tị nạn
 • Nếu bạn sống ngoài Quebec, bạn phải cam kết hỗ trợ tài chính cho gia đình được bảo lãnh trong vòng 20 năm và hoàn lại bất kỳ trợ cấp xã hội của tỉnh nếu có
 • Nếu bạn sống tại Quebec, bạn cần đáp ứng yêu cầu bảo lãnh di trú của Quebec

Các trường hợp không đủ điều kiện bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà bao gồm:

 • Chưa nhận lời mời nộp đơn
 • Dưới 18 tuổi
 • Không sống tại Canada khi nộp đơn và khi cha mẹ hoặc ông bà trở thành cư dân vĩnh viễn
 • Không phải là công dân Canada, cư dân vĩnh viễn hoặc người được đăng ký tại Canada theo Luật người Da đỏ Canada
 • Đang có tạm trú tại Canada với visa hoặc giấy phép
 • Đơn xin cư trú vĩnh viễn vẫn đang trong quá trình xử lý
 • Không có đủ tiền để hỗ trợ người được bảo lãnh
 • Đang ở tù, trại giam hoặc trường cải tạo
 • Chưa trả lại khoản vay di trú hoặc khoản tiền đảm bảo
 • Không tuân thủ cam kết tài chính từ các lần bảo lãnh trước đây
 • Tuyên bố phá sản và chưa được tha
 • Nhận trợ cấp xã hội vì lý do khác ngoại trừ khuyết tật
 • Bị kết án về tội phạm bạo lực, tội phạm xâm phạm người thân hoặc tội phạm tình dục trong hay ngoài Canada
 • Không được lưu trú hợp pháp tại Canada và phải rời khỏi nước này vì đã nhận Quyết định trục xuất

Yêu cầu thu nhập (Income), nếu người bảo lãnh sống ngoài Quebec

Bảng này áp dụng cho bạn nếu bạn sống ở bất kỳ tỉnh hoặc lãnh thổ nào ngoại trừ Quebec. Nếu bạn sống ở Quebec, bộ phận của Quebec phụ trách vấn đề nhập cư sẽ đánh giá thu nhập của bạn.

Thu nhập cần thiết cho 3 năm thuế ngay trước ngày bạn nộp đơn (người bảo lãnh nộp đơn vào năm 2023)

Tổng số người bạn chịu trách nhiệm 2022 2021 2020
2 người $43,082 $32,898 $32,270
3 người $52,965 $40,444 $39,672
4 người $64,306 $49,106 $48,167
5 người $72,935 $55,694 $54,630
6 người $82,259 $62,814 $61,613
7 người $91,582 $69,934 $68,598
Nếu số người trên 7, với mỗi người thêm, hãy cộng thêm mỗi người: $9,324 $7,120 $6,985

 
Thu nhập cần thiết cho 3 năm thuế ngay trước ngày bạn nộp đơn (người bảo lãnh nộp đơn vào năm 2022)

Tổng số người bạn chịu trách nhiệm 2021 2020 2019
2 người $32,898 $32,270 $41,007
3 người $40,444 $39,672 $50,414
4 người $49,106 $48,167 $61,209
5 người $55,694 $54,630 $69,423
6 người $62,814 $61,613 $78,296
7 người $69,934 $68,598 $87,172

Nếu số người trên 7, với mỗi người thêm, hãy cộng thêm mỗi người: $7,120 (2021), $6,985 (2020), $8,876 (2019).

Yêu cầu thu nhập (Income), nếu người bảo lãnh sống ở Quebec

Bạn dùng công cụ này để tính thu nhập năm gần nhất: CÔNG CỤ TÍNH THU NHẬP QUEBEC

Những người bạn có thể bảo lãnh

Bạn có thể bảo lãnh cho bố mẹ và ông bà ruột của mình hoặc thông qua việc nhận nuôi.

Trong trường hợp bố mẹ và ông bà đã ly hôn, bạn sẽ cần nộp các đơn riêng. Nếu bố mẹ hoặc ông bà đã ly hôn có hiện tại có vợ chồng hoặc bạn đời, hoặc bạn đời đồng giới, những người này trở thành người phụ thuộc trong đơn đăng ký và có thể di cư đến Canada với bố mẹ và ông bà của bạn, nếu được chấp thuận.

Trong đơn đăng ký, bạn có thể bao gồm anh chị em ruột của bạn, hoặc anh chị em cùng cha khác mẹ, hoặc anh chị em kế chỉ khi họ đủ điều kiện là trẻ em phụ thuộc.

Bạn phải đáp ứng yêu cầu về thu nhập cho tất cả những người bạn muốn bảo lãnh và người phụ thuộc của họ (vợ chồng, bạn đời và con).

Những người bạn bảo lãnh cũng phải đủ điều kiện Để chứng minh họ đáp ứng yêu cầu về đủ điều kiện, bố mẹ và ông bà của bạn và người phụ thuộc của họ phải cung cấp tất cả các mẫu và tài liệu cần thiết với đơn đăng ký của họ bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu trong quá trình xử lý, bao gồm kiểm tra sức khỏe, sinh trắc học.

Ví dụ về những người bạn có thể bảo lãnh

Xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về những người bạn có thể bảo lãnh.

Ví dụ 1: Bảo lãnh cho mẹ và cha, cùng nhau là một cặp

Bạn có thể bảo lãnh cho bố mẹ của mình cùng nhau nếu họ là một cặp (đã kết hôn hoặc sống chung). Trên đơn đăng ký, bạn phải chỉ định một trong họ (hoặc mẹ hoặc cha của bạn) là người đăng ký chính, gọi là người đăng ký chính. Người khác sẽ được chỉ định là người phụ thuộc.

Nếu bạn chỉ định mẹ của bạn là người đăng ký chính, cha của bạn sẽ là người phụ thuộc.

Nếu bạn chỉ định cha của bạn là người đăng ký chính, mẹ của bạn sẽ là người phụ thuộc.

Nếu bạn có anh chị em, bạn chỉ có thể bao gồm họ trong đơn đăng ký nếu họ đủ điều kiện là trẻ em phụ thuộc. Nếu họ lớn hơn độ tuổi tối đa hoặc họ không đáp ứng tất cả các yêu cầu, họ không thể được thêm vào đơn đăng ký của bố mẹ bạn dưới dạng trẻ em phụ thuộc. Họ sẽ phải tự di cư nếu họ muốn sống ở Canada.

Ví dụ 2: Bảo lãnh cho cha của bạn, mẹ kế của bạn và con trai của họ

Bạn có thể bảo lãnh cho cha của bạn, vợ của ông ấy và con trai của họ (anh trai cùng cha khác mẹ của bạn). Trên đơn đăng ký, cha của bạn phải là người đăng ký chính, được gọi là người đăng ký chính, bởi vì ông ấy có quan hệ với bạn. Mẹ kế của bạn không thể là người đăng ký chính. Cô ấy sẽ được liệt kê là người phụ thuộc của cha bạn. Anh trai kế của bạn chỉ có thể được thêm vào dưới dạng người phụ thuộc chỉ khi anh ấy đủ điều kiện là trẻ em phụ thuộc.

Ví dụ 3: Bảo lãnh cho ông bà, mẹ và cha dượng của bạn

Trong tình huống này, bạn sẽ phải nộp 2 đơn đăng ký bảo lãnh riêng biệt: 1 cho mỗi cặp.

Trên đơn đăng ký của ông bà, bạn phải chỉ định một trong số họ (hoặc bà của bạn hoặc ông của bạn) là người đăng ký chính, được gọi là người đăng ký chính. Người khác sẽ được chỉ định là người phụ thuộc.

Nếu bạn chỉ định bà của bạn là người đăng ký chính, ông của bạn sẽ là người phụ thuộc. Nếu bạn chỉ định ông của bạn là người đăng ký chính, bà của bạn sẽ là người phụ thuộc.

Trên đơn đăng ký của mẹ, mẹ của bạn phải là người đăng ký chính, bởi vì cô ấy có quan hệ với bạn. Chồng của cô ấy không thể là người đăng ký chính. Ông ấy sẽ được liệt kê là người phụ thuộc của mẹ bạn.

Những người bạn không thể bảo lãnh

Bạn không thể bảo lãnh:

 • bố mẹ và ông bà của vợ/chồng bạn (bố mẹ chồng). Tuy nhiên, bạn có thể là người đồng ký trên đơn đăng ký của bố mẹ vợ/ chồng
 • người không được phép nhập cảnh vào Canada

Nộp biểu mẫu quan tâm bảo lãnh

Năm 2023 chưa mở, quý khách có thể đặt dịch vụ nhận thông tin khi chương trình bảo lãnh mở cửa trên trang này bằng cách thực hiện đặt hàng và thanh toán như mua hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi Bộ Di trú mở cửa chương trình.

Dịch vụ của KeyApply

KeyApply nhận dịch vụ nộp hồ sơ di trú sau khi ông bà/cha mẹ của bạn nhận được thư mời nộp hồ sơ, tức là đã trúng trong quá trình rút thăm. Hồ sơ sẽ được xử lý bởi các tư vấn viên di trú chuyên nghiệp có giấy phép hành nghề và nhiều năm kinh nghiệm trong việc nộp hồ sơ bảo lãnh ông bà và cha mẹ.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email đến info@keyapply.com, hoặc để lại câu hỏi trong phần "Hỏi đáp" ở dưới cùng.

KeyApply sẽ cập nhật các hướng dẫn cho quý khách khi có thông tin mới từ Bộ Di trú.

Trân trọng và chúc quý khách may mắn trong đợt rút thăm năm nay.

Hỏi đáp

Chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà vận hành như thế nào?

Quy trình đăng ký chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà thường mở một lần trong năm. Chương trình cho phép công dân và cư dân thường trú Canada bảo trợ cho cha mẹ và ông bà của mình đến Canada.

Dưới đây là cách thức hoạt động của chương trình:

 1. Bước 1: Nếu bạn đủ điều kiện để trở thành người bảo trợ, bạn phải nộp một biểu mẫu quan tâm đến việc bảo trợ. Biểu mẫu này đã có sẵn từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, 2020.
 2. Bước 2: Sau khi biểu mẫu trực tuyến đóng cửa, bộ di trú sẽ xem xét các biểu mẫu và loại bỏ các trùng lặp. Bộ di trú sẽ ngẫu nhiên chọn và mời các người bảo trợ tiềm năng để nộp đơn bảo trợ cho cha mẹ và ông bà. Lời mời được gởi qua email và đăng tình trạng lời mời trên trang web của bộ di trú. Vào năm 2023, bộ di trú đã mời các người bảo trợ tiềm năng từ những biểu mẫu quan tâm nộp trong năm 2020.
 3. Bước 3: Nếu bạn được mời nộp đơn, hồ sơ đơn của bạn phải nộp trước thời hạn được ghi trong lời mời.
 4. Nếu bạn sống ở Quebec, tìm hiểu cách bảo trợ cho cha mẹ và ông bà của bạn tại Quebec.

Mỗi năm chính phủ chấp nhận bao nhiêu hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và ông bà?

Trong năm 2022, có 23,100 lời mời đã được gởi. Điều này sẽ giúp Canada đạt được mục tiêu chấp nhận tới 15,000 hồ sơ hoàn chỉnh. Canada phát hành nhiều lời mời hơn mục tiêu nộp hồ sơ vì không phải tất cả mọi người được mời đều thực sự nộp hồ sơ.

Số lượng lời mời đã gửi và mục tiêu nộp hồ sơ trong các năm trước:

Năm nhận hồ sơ Số lời mời đã gửi Mục tiêu nộp hồ sơ
2021 34,500 30,000
2020 13,400 10,000
2019 26,376 20,000
2018 23,500 17,000
2017 16,500 10,000
2016 - 10,000
2015 - 5,000
2014 - 5,000


(Updated Oct 1, 2023)

QUESTIONS & ANSWERS

Ask a Question
 • Em muốn được tư vấn về chương trình bảo lãnh ba mẹ định cư ạ. Năm 2023 có mở chương trình bảo lãnh này không ạ? Và bước đầu tiên để nộp chương trình này là cần làm gì sau khi đã check income và thấy đã đáp ứng đủ điều kiện ạ? Công ty có nhận làm hồ sơ từ bước đầu không ạ? Tức là trước khi nhận được thư mời của chính phủ.

  Chào bạn, cám ơn bạn đã đã đặt câu hỏi.
  Hiện tại chưa có thông báo về quy định nhận hồ sơ cho 2023. Chúng tôi sẽ thông báo ngay trên website nếu có thông báo hướng dẫn.
  Do chưa biết quy trình nhận hồ sơ thế nào nên công ty chưa nhận dịch vụ ở thời điểm này.
  Cám ơn quý khách.