KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Agri-Food Pilot (AFP)

Agri-Food Pilot (AFP)

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Đây là chương trình trong giai đoạn thử nghiệm, nhằm thu hút các lao động thuộc nhóm có yêu cầu cao trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp ở Canada.

Về chương trình

Agri-Food Pilot giúp thu hút các lao động thuộc ngành nghề có nhu cầu cao ở Canada trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp. 

Chương trình là một lộ trình dẫn tới thường trú nhân cho người có kinh nghiệm làm việc, không phải lao động thời vụ trong một số ngành nghề đặc biệt. Chương trình sẽ vận hành thử nghiệm đến hết tháng 5/2023 và sẽ được đánh giá lại. Chương trình vừa được gia hạn đến tháng 14/5/2025 và loại bỏ hạn ngạch.

Tiến trình

Để nộp đơn định cư cho chương trình này, bạn cần:

 • Làm việc ở một trong lĩnh vực đạt yêu cầu
 • Làm việc toàn thời gian, không phải công việc thời vụ cho công ty Canada bên ngoài Quebec
 • Đạt yêu cầu về ngoại ngữ Anh/ Pháp: CLB 4 cho tất cả các kỹ năng
 • Đạt yêu cầu về học vấn: tốt nghiệp phổ thông trung học
 • Có đủ tiền sinh sống (nếu có yêu cầu)
 • Có tình trạng cư trú hợp pháp ở Canada (nếu đang sống trong Canada)

Doanh nghiệp đạt điều kiện

Các doanh nghiệp đạt điều kiện cần ở trong danh mục sau theo phân loại của North American Industry Classification System (NAICS):

 • meat product manufacturing (NAICS 3116)
 • greenhouse, nursery and floriculture production, including mushroom production (NAICS 1114)
 • animal production, excluding aquaculture
  • cattle ranching and farming (NAICS 1121)
  • hog and pig farming (NAICS 1122)
  • poultry and egg production (NAICS 1123)
  • sheep and goat farming (NAICS 1124)
  • other animal production (NAICS 1129)

Công việc đạt điều kiện

Công việc của bạn đạt điều kiện cho chương trình cần thuộc các mã ngành sau, theo Occupations are classified by the National Occupational Classification (NOC):

For meat product manufacturing (NAICS 3116)

 • NOC B 6331 – Retail butchers
 • NOC C 9462 – Industrial butchers
 • NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers
 • NOC D 9617 – Food processing labourers

For greenhouse, nursery and floriculture production, including mushroom production (NAICS 1114)

 • NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers
 • NOC C 8431 – General farm workers
 • NOC D 8611 – Harvesting labourers

For animal production, excluding aquaculture (NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 and 1129)

 • NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers
 • NOC C 8431 – General farm workers

Thời gian kinh nghiệm

Bạn phải có kinh nghiệm làm việc ở Canada và phải: 

 • Tối thiểu 1 năm làm việc toàn thời gian, không phải thời vụ trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn (ít nhất 1,560 giờ làm việc)
 • Làm việc ở một trong các ngành nghề liệt kê ở trên 
 • Tuy nhiên, kinh nghiệm làm việc với open work permit sẽ không được tính.
 • Không tính:
  • các giờ làm việc không có trả lương (thiện nguyện hoặc thực tập)
  • giờ làm việc self-employed
  • giờ làm việc bán thời gian hoặc thời vụ
  • giờ làm việc hoặc nơi làm việc không được phép của IRCC

Giới hạn số hồ sơ nhận hàng năm

Số hồ sơ nhận hàng năm có giới hạn. Nếu hồ sơ bạn nộp đã quá chỉ tiêu giới hạn của năm, hồ sơ sẽ được trả về và phí chính phủ sẽ được hoàn lại. Chỉ tiêu được tính từ ngày 1/1 hàng năm.

Công việc Chỉ tiêu hồ sơ nhận mỗi năm
Farm supervisor or specialized livestock worker (NOC B 8252) 50
Industrial butcher (NOC C 9462) or retail butcher (NOC B 6331) 1470
Food processing labourer (NOC D 9617) 730
General farm worker (NOC C 8431) 200
Harvesting labourer (NOC D 8611) 300


Email: info@keyapply.com

Dịch vụ của chúng tôi khác biệt thế nào?

Tư vấn di trú của chúng tôi không chỉ có kinh nghiệm làm hồ sơ, còn từng tham gia giúp nhiều trường hợp khiếu nại, ra toà xử lý hồ sơ bị từ chối. Do đó, chúng tôi có thể tránh cho quý khách những lỗi không nhận thấy, tăng xác suất thành công hồ sơ.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question