KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Yêu cầu về ngoại ngữ của Start-Up visa

Để chứng minh kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn, bạn cần phải thực hiện một bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận. Cách thực hiện như sau:

  • Đặt lịch kiểm tra với một cơ quan thi được chấp nhận.
  • Thanh toán phí kiểm tra.

Sau khi nhận được kết quả bài kiểm tra, hãy so sánh chúng với các biểu đồ dưới đây để xác định cấp độ của bạn theo Canadian Language Benchmark (CLB).

Những yếu tố cần có trong đơn của bạn

Nếu bạn đạt điểm tối thiểu CLB 5 cho tất cả 4 kỹ năng, hãy đính kèm bản sao của kết quả kiểm tra vào đơn.

Kết quả này phải không quá 2 năm từ thời điểm bạn nộp đơn. Hãy lưu giữ một bản sao cho hồ sơ cá nhân và sử dụng trong tương lai.

Các bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận

Bạn có thể tham dự bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận sau đây:

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Cách tìm cấp độ ngôn ngữ của bạn dựa trên kết quả bài kiểm tra

Sử dụng kết quả bài kiểm tra của bạn để tìm cấp độ CLB/NCLC của bạn trong các bảng dưới đây:

  • CELPIP (General)
CLB level Reading Writing Listening Speaking
10 10 10 10 10
9 9 9 9 9
8 8 8 8 8
7 7 7 7 7
6 6 6 6 6
5 5 5 5 5
4 4 4 4 4
  • IELTS (General Training)
CLB level Reading Writing Listening Speaking
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0
  • PTE Core
CLB level Reading Writing Listening Speaking
10 88-90 90 89-90 89-90
9 78-87 88-89 82-88 84-88
8 69-77 79-87 71-81 76-83
7 60-68 69-78 60-70 68-75
6 51-59 60-68 50-59 59-67
5 42-50 51-59 39-49 51-58
4 33-41 41-50 28-38 42-50
3 24-32 32-40 18-27 34-41
  • TEF Canada

Nếu bạn đã thực hiện bài thi của mình sau ngày 10 tháng 12 năm 2023

NCLC level Reading Writing Listening Speaking
10 546-699 558-699 546-699 556-699
9 503-545 512-557 503-545 518-555
8 462-502 472-511 462-502 494-517
7 434-461 428-471 434-461 456-493
6 393-433 379-427 393-433 422-455
5 352-392 330-378 352-392 387-421
4 306-351 268-329 306-351 328-386

Nếu bạn đã thực hiện bài kiểm tra của mình giữa ngày 1 tháng 10 năm 2019 và ngày 10 tháng 12 năm 2023

NCLC level Reading Writing Listening Speaking
10 566-699 566-699 566-699 566-699
9 533-565 533-565 533-565 533-565
8 500-532 500-532 500-532 500-532
7 450-499 450-499 450-499 450-499
6 400-449 400-449 400-449 400-449
5 350-399 350-399 350-399 350-399
4 300-349 300-349 300-349 300-349

Nếu bạn đã làm bài kiểm tra trước ngày 30 tháng 9 năm 2019

NCLC level Reading Writing Listening Speaking
10 263-300 393-450 316-360 393-450
9 248-262 371-392 298-315 371-392
8 233-247 349-370 280-297 349-370
7 207-232 310-348 249-279 310-348
6 181-206 271-309 217-248 271-309
5 151-180 226-270 181-216 226-270
4 121-150 181-225 145-180 181-225
  • TCF Canada
NCLC level Reading Writing Listening Speaking
10 549-699 16-20 549-699 16-20
9 524-548 14-15 523-548 14-15
8 499-523 12-13 503-522 12-13
7 453-498 10-11 458-502 10-11
6 406-452 7-9 398-457 7-9
5 375-405 6 369-397 6
4 342-374 4-5 331-368 4-5

Trung tâm Hướng dẫn Ngôn ngữ cho Người mới đến Canada (LINC) không phải là các cơ quan kiểm tra được chấp thuận cho những người nộp đơn xin visa khởi nghiệp.

Các bài viết liên quan

Làm thế nào để được ưu tiên xét duyệt nhanh hồ sơ Start-Up Visa?
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Làm thế nào để đượ...
Đọc thêm
Chương trình Start-Up Visa của Canada thu hút các doanh nhân nhập cư từ Mỹ
Kể từ khi Chương trình Visa Khởi nghiệp của Canada được giới thiệu vào năm 2018, các doanh nhân đ...
Đọc thêm
Hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi trong Chương Trình Thị Thực Khởi Nghiệp Canada (Start-Up Visa)"
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi ...
Đọc thêm