KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

A77 - Start-up business class (SUV), Giấy phép làm việc SUV

A77 - Start-up business class (SUV), Giấy phép làm việc SUV

Giá cả thông thường
$0.00 CAD
Giá bán
$0.00 CAD
Giá cả thông thường
Bán hết
Đơn giá
 

Chương Trình Di Động Quốc Tế: Lợi Ích Canada – Lợi Ích Đáng Kể – Ứng Viên Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp đã nộp hồ sơ Cư Trú Vĩnh Viễn [R205(a) – A77]

Chương trình này dành cho các ứng viên đang xin cư trú vĩnh viễn dưới hạng mục doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-Up Visa). Mục đích chính là tạo điều kiện cho các doanh nhân quốc tế có thể nhập cảnh vào Canada để xây dựng doanh nghiệp của mình trước khi hoàn tất đơn xin cư trú vĩnh viễn.

Điều Kiện Đủ:

 • Nhận Thông Báo Từ Tổ Chức Được Chỉ Định: Ứng viên cần có thông báo từ một tổ chức được chỉ định rằng một chứng chỉ cam kết đã được phát hành, xác nhận họ là người không thể thiếu và giải thích lý do khẩn cấp cho việc họ cần có mặt tại Canada trước khi nhận thẻ cư trú vĩnh viễn.
 • Đơn Xin Cư Trú Vĩnh Viễn Đang Chờ Xử Lý: Đơn xin cư trú vĩnh viễn trong hạng mục doanh nghiệp khởi nghiệp phải được nộp trong khi chứng chỉ cam kết vẫn còn hiệu lực.
 • Ý Định Cư Trú Ở Một Tỉnh hoặc Lãnh Thổ Ngoài Quebec: Ứng viên phải có kế hoạch cư trú ở một tỉnh hoặc lãnh thổ của Canada không phải là Quebec.
 • Có Đủ Kỹ Năng Ngôn Ngữ: Cần đạt mức 5 trong tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ theo Canadian Language Benchmarks (tiếng Anh) hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens (tiếng Pháp).
 • Có Đủ Tài Chính: Cần có đủ tài chính để đáp ứng mức thu nhập thấp cắt giảm (LICO) cho kích thước gia đình của họ trong ít nhất 52 tuần.
 • Có Lời Mời Làm Việc Như Một Doanh Nhân: Và đã thanh toán phí tuân thủ nhà tuyển dụng.

Hướng Dẫn Xử Lý Đơn:

 1. Xác Nhận Chứng Chỉ Cam Kết - Thư Hỗ Trợ: Được cấp bởi tổ chức được chỉ định, chứng minh rằng ứng viên là yếu tố quan trọng cho doanh nghiệp khởi nghiệp và cần có mặt tại Canada ngay lập tức.

 2. Xem Xét Lời Mời Làm Việc: Đảm bảo rằng lời mời làm việc phù hợp với điều kiện và mục đích của chương trình.

 3. Kiểm Tra Điều Kiện Cấm và Ý Định Song Hành: Đảm bảo rằng ứng viên không vi phạm bất kỳ điều kiện nào cấm cấp giấy phép làm việc và họ có ý định rời Canada sau khi hết hạn giấy phép.

 4. Xem Xét Bằng Chứng Về Tài Chính: Ứng viên cần chứng minh họ có đủ tài chính để ủng hộ bản thân và gia đình trong quá trình khởi nghiệp.

 5. Quyết Định Cuối Cùng: Dựa trên toàn bộ thông tin và tài liệu cung cấp, quyết định sẽ được đưa ra về việc cấp hoặc từ chối giấy phép làm việc.

Lưu Ý:

Đây là chương trình dành cho những doanh nhân có kế hoạch xây dựng và phát triển doanh nghiệp tại Canada, với mục tiêu cuối cùng là định cư vĩnh viễn. Chương trình này nhấn mạnh vào việc thu hút và hỗ trợ những tài năng doanh nhân quốc tế nhằm tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội lớn cho Canada.

XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Dịch vụ của KeyApply

 

Dịch vụ của KeyApply cung cấp hỗ trợ pháp lý và tư vấn chuyên nghiệp cho ứng viên tham gia Chương Trình Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp [R205(a) – A77]. Dưới đây là các dịch vụ chính mà KeyApply cung cấp:

1. Tư vấn và Đánh giá Sơ Bộ:

 • Phân Tích Điều Kiện Đủ Điều Kiện: Đánh giá khả năng và tiềm năng của ứng viên dựa trên các yêu cầu của chương trình.
 • Tư Vấn Chiến Lược: Cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tiếp cận và chuẩn bị hồ sơ để tăng cơ hội thành công.

2. Chuẩn Bị Hồ Sơ và Hỗ trợ Nộp Đơn:

 • Soạn Thảo và Nộp Hồ Sơ: Hỗ trợ trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cư trú vĩnh viễn và giấy phép làm việc.
 • Kiểm Tra Hồ Sơ: Đảm bảo rằng tất cả tài liệu cần thiết đều được cung cấp và đáp ứng tiêu chuẩn.

3. Tư vấn về Yêu Cầu Tài Chính:

 • Hướng Dẫn về Tài Chính: Tư vấn về các yêu cầu tài chính, bao gồm chứng minh nguồn tài chính và quản lý tài chính cho dự án khởi nghiệp.
 • Hỗ trợ Tìm Kiếm Nguồn Tài Trợ: Hỗ trợ tìm kiếm nguồn tài trợ và đầu tư phù hợp cho dự án khởi nghiệp.

4. Tư vấn về Quy Trình và Thủ Tục:

 • Hướng Dẫn về Quy Trình: Giải thích chi tiết về quy trình xét duyệt và các bước cần thực hiện.
 • Đối Phó với Thách Thức: Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc thách thức có thể phát sinh trong quá trình xét duyệt.

5. Dịch Vụ Sau Khi Nộp Đơn:

 • Theo Dõi Tiến Trình Đơn: Cập nhật thông tin liên tục về trạng thái của đơn xin cư trú và giấy phép làm việc.
 • Hỗ Trợ Sau Khi Nhập Cảnh: Cung cấp hỗ trợ và tư vấn sau khi ứng viên nhập cảnh vào Canada, bao gồm hỗ trợ định cư và kết nối mạng lưới doanh nghiệp.

Dịch vụ của KeyApply đảm bảo rằng ứng viên được hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn, và sau khi đến Canada, giúp họ tận dụng cơ hội và triển khai dự án khởi nghiệp của mình một cách hiệu quả.

 

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question