KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Bộ sưu tập: Các dự án Start-Up Visa

Start-Up Visa Canada (SUV) là chương trình di dân Doanh nhân còn lại duy nhất hiện nay được nộp thường trú nhân ngay từ khi chưa đến Canada. Chương trình có những điều kiện thật sự thuận lợi cho những người tham gia.

Dưới đây là một số dự án còn chỗ, bạn có thể đăng ký tham gia:

14 sản phẩm