KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Quy trình thực hiện Start-Up Visa của KeyApply

Start Up Visa là chương trình tuyệt vời để giúp bạn cùng gia đình đến Canada và khởi nghiệp. KeyApply có quy trình làm việc khác biệt hoàn toàn, với khối lượng nhân sự được đầu tư lớn và tất cả các chuyên gia, điều phối, trợ lý dự án đều đang ở Canada. Văn phòng Việt Nam sẽ hỗ trợ. Quy trình có các bước đặc biệt như sau:

Thời gian khoảng 1-2 tháng.
Làm việc với 3 nhóm chuyên gia để hoàn thiện các nội dung dự án khởi nghiệp:

  1. Luật sư di trú (nhóm 1).
  2. Các chuyên gia công nghệ, kinh doanh, marketing và tài chính hàng đầu Bắc Mỹ.
  3. Luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ.


Thời gian khoảng 2-4 tháng.
Làm việc với Quỹ đầu tư và nhóm chuyên gia bước 1.

  • Due Screening:

Các chuyên gia cao cấp của Quỹ đầu tư sẽ bổ sung cho dự án những vấn đề các nhà đầu tư mong đợi trong bài thuyết trình, nhằm đảm bảo dự án được chuẩn bị tốt trước vòng Road Show.

  • Pitch Polishing:

Quỹ đầu tư sẽ nghe nhóm trình bày dự án thử và góp ý trước khi vào Road Show.

  • Road Show:

Giới thiệu dự án trước các thành viên tham dự của quỹ. Phần giới thiệu này sẽ chia theo vai trò của bạn trong dự án như kỹ thuật-công nghệ, bán hàng, marketing, quản lý... 

  • Due Diligence:

Những thành viên của quỹ quan tâm sẽ đặt câu hỏi thêm về dự án. 

  • Letter of Support:

"Letter of support" sẽ trao cho các thành viên tham gia dự án để chuẩn bị nộp hồ sơ di trú.


Thời gian khoảng 1 tháng làm việc với luật sư, và 6-12 tháng chờ kết quả từ Bộ di trú.
Làm việc với toàn bộ:

  • Nhóm các chuyên gia bước 1
  • Thêm nhóm luật sư di trú thứ 2

Nhóm luật sư di trú thứ 2 hoàn toàn không tham gia quá trình nào trong các bước 1 và 2. Lý do là để nhóm luật sư thứ 2 có góc nhìn khách quan, đóng vai trò kiểm tra chất lượng trước khi nộp Bộ di trú. Việc kiểm tra nội bộ độc lập này sẽ hạn chế những sơ sót nếu có trong hồ sơ, đảm bảo tính logic, hợp lý, loại bỏ các lỗi chủ quan, đem lại an toàn cho mọi hồ sơ khách hàng.

KeyApply vận hành công ty Start-Up trong 6 tháng đầu tại Canada. KeyApply có trung tâm làm việc dành cho các Start-Up và thành viên đến làm việc sau khi đến Canada. Với đầy đủ chỗ ngồi, phương tiện làm việc, các thành viên không mất thời gian hoặc bỡ ngỡ khi vừa đến Canada mà có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ tiếp tục từ KeyApply Canada.

Nơi văn phòng các Start-Up của KeyApply làm việc tại Ontario, Canada

Với các bước làm việc kỹ lưỡng và chu đáo, cùng rất nhiều chuyên gia, luật sư tham dự, các hồ sơ Start-Up Visa của KeyApply luôn thực hiện với tính chặt chẽ và chất lượng tốt nhất cho mọi khách hàng.