KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Bản Tin: Cập nhật chính sách làm việc ngoài trường cho sinh viên Quốc tế

Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng đã công bố hai thông báo quan trọng liên quan đến việc làm ngoài trường cho sinh viên quốc tế. Theo đó, các chính sách công tạm thời này sẽ miễn trừ cho sinh viên quốc tế toàn thời gian đủ điều kiện không cần giấy phép làm việc được làm việc quá 20 giờ mỗi tuần ngoài trường trong các kỳ học chính thức.

Chính sách công cộng tạm thời về giờ làm việc ngoài trường, ban đầu được công bố vào ngày 7/10/2022, được áp dụng từ ngày 15/11/2022 cho đến ngày 30/4/2024. Trước đây, chính sách này được đặt ra hết hạn vào ngày 31/12/2023. Chính sách tạm thời này cho phép một số sinh viên làm việc ngoài trường với thời gian làm việc vượt quá 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học chính thức, nếu IRCC nhận được đơn xin cấp giấy phép học tập của họ trước hoặc vào ngày 7/10/2022.

Một chính sách công cộng tạm thời mới về giờ làm việc ngoài trường sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 và cũng sẽ được áp dụng cho đến ngày 30/4/2024. Chính sách tạm thời mới này sẽ cho phép một số sinh viên làm việc ngoài trường với thời gian làm việc vượt quá 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học chính thức, nếu IRCC nhận được đơn xin cấp giấy phép học tập của họ trong khoảng thời gian từ ngày 8/10/2022 đến ngày 7/12/2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại trang web chính thức của Canada: Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Các bài viết liên quan

Chương trình Start-Up Visa (SUV) của Canada
Chương trình Start-Up Visa (SUV) của Canada là gì? Chương trình Start-Up Visa (SUV) của Canada đ...
Đọc thêm
Thống Kê và So Sánh Hồ Sơ Visa Khởi Nghiệp Canada từ Việt Nam và Toàn Cầu (2017- đầu năm 2023)
1. Thống kê hồ sơ Visa Khởi nghiệp Canada từ Việt Nam (2017-2023) Từ năm 2017 đến đầu năm 2023, V...
Đọc thêm
Tổng kết xu hướng điểm CRS của chương trình Express Entry qua 2 năm sau Covid 2022 và 2023
Theo phân tích dữ liệu thống kê của chương trình Express Entry qua 2 năm qua, chúng tôi đã nhận t...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published