KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Bản Tin: Cập nhật chính sách làm việc ngoài trường cho sinh viên Quốc tế

Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng đã công bố hai thông báo quan trọng liên quan đến việc làm ngoài trường cho sinh viên quốc tế. Theo đó, các chính sách công tạm thời này sẽ miễn trừ cho sinh viên quốc tế toàn thời gian đủ điều kiện không cần giấy phép làm việc được làm việc quá 20 giờ mỗi tuần ngoài trường trong các kỳ học chính thức.

Chính sách công cộng tạm thời về giờ làm việc ngoài trường, ban đầu được công bố vào ngày 7/10/2022, được áp dụng từ ngày 15/11/2022 cho đến ngày 30/4/2024. Trước đây, chính sách này được đặt ra hết hạn vào ngày 31/12/2023. Chính sách tạm thời này cho phép một số sinh viên làm việc ngoài trường với thời gian làm việc vượt quá 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học chính thức, nếu IRCC nhận được đơn xin cấp giấy phép học tập của họ trước hoặc vào ngày 7/10/2022.

Một chính sách công cộng tạm thời mới về giờ làm việc ngoài trường sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 và cũng sẽ được áp dụng cho đến ngày 30/4/2024. Chính sách tạm thời mới này sẽ cho phép một số sinh viên làm việc ngoài trường với thời gian làm việc vượt quá 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học chính thức, nếu IRCC nhận được đơn xin cấp giấy phép học tập của họ trong khoảng thời gian từ ngày 8/10/2022 đến ngày 7/12/2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại trang web chính thức của Canada: Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Các bài viết liên quan

Tham Gia Hội Thảo Online Về Hệ Thống Trường Phổ Thông Công Lập Lakehead - Cơ Hội Đặc Biệt Cho Học Sinh Phổ Thông
Bạn muốn mang đến cho con mình một trải nghiệm học tập xuất sắc tại Canada? Hãy đăng ký tham gia ...
Đọc thêm
Bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm Ngày Mở Cửa Trực Tuyến mùa Xuân tại Đại học Windsor chưa?
Sinh viên tương lai UWindsor, cùng gia đình và bạn bè, sẽ có cơ hội tìm hiểu về các chương trình ...
Đọc thêm
Cleantech: Tiềm năng và cơ hội tại Canada cho các Startup công nghệ sạch
Cleantech, viết tắt của "clean technology" (công nghệ sạch), là thuật ngữ dùng để mô tả sản phẩm,...
Đọc thêm