KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Cập nhật: Chính sách tạm thời cho công nhân xây dựng bất hợp pháp tại Khu vực Đại Toronto (GTA) được gia hạn

Cập nhật: Chính sách tạm thời cho công nhân xây dựng cư trú bất hợp pháp tại Khu vực Đại Toronto (GTA) được gia hạn thêm 6 tháng, cho đến ngày 2 tháng 7 năm 2024.

Quy trình nộp đơn

Để nộp đơn, tất cả ứng viên phải xác định bản thân với Liên đoàn Lao động Canada (CLC) để xác định xem họ có đáp ứng điều kiện của chính sách công hay không. CLC sẽ phát hành một thư giới thiệu xác nhận rằng, sau khi đánh giá, họ dường như đáp ứng những điều kiện này, trừ điều kiện liên quan đến khả năng nhập cảnh, và sẽ chuyển các đơn đăng ký đầy đủ đến IRCC.

IRCC sẽ xử lý tất cả các đơn đăng ký đầy đủ nhận được từ ngày 30 tháng 7 năm 2021, cho đến hết ngày 2 tháng 7 năm 2024, hoặc cho đến khi 1000 ứng viên chính (cùng với các thành viên gia đình của họ) được cấp quy chế cư trú vĩnh viễn, tùy điều kiện nào đến trước.

Đơn đăng ký phải hoàn chỉnh theo yêu cầu quy định trong phần 10 của Quy định Bảo vệ Người Tị nạn và Di trú (IRPR) và trong bộ đơn đăng ký để được xem xét đủ điều kiện xử lý. Tuy nhiên, theo chính sách công, các thành viên gia đình bao gồm trong đơn đăng ký đang ở ngoài Canada được miễn trừ khoản 10(2)(c) — (tức là yêu cầu chỉ ra lớp được quy định bởi IRPR mà đơn đăng ký được thực hiện). Khi gửi đơn đăng ký, CLC sẽ xác định các trường hợp có lệnh trục xuất đang hoạt động bằng cách viết “khẩn cấp” trên phong bì, để đảm bảo ưu tiên xử lý tại cơ quan tiếp nhận.

Đơn đăng ký nhận được bởi IRCC vào hoặc trước ngày 29 tháng 7 năm 2021, sẽ tiếp tục được xử lý theo các quy định của chính sách công hiệu lực cho đến ngày đó. Các đơn đăng ký đang chờ xử lý mà chưa được hoàn tất vào ngày 29 tháng 7 năm 2021, sẽ được xử lý theo các yêu cầu đủ điều kiện linh hoạt hơn của Chính sách công Tạm thời nhằm tạo điều kiện tiếp cận tình trạng cư trú vĩnh viễn cho công nhân xây dựng không có tình trạng hợp lệ tại Khu vực đại Toronto (GTA).

Ai có thể nộp đơn

Ứng viên chính

Theo Chính sách công tạm thời nhằm tạo điều kiện tiếp cận tình trạng cư trú vĩnh viễn cho công nhân xây dựng không có tình trạng hợp lệ tại GTA, một cá nhân có thể nộp đơn nếu họ đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện sau:

 • đã nhập cảnh vào Canada như một cư dân tạm thời hợp pháp
 • đã liên tục cư trú tại Canada ít nhất 5 năm tính đến ngày họ nộp đơn
 • tại thời điểm đánh giá đủ điều kiện của CLC, đang làm việc không có giấy phép lao động trong ngành công nghiệp xây dựng tại GTA và đã tích lũy, và có thể cung cấp bằng chứng của, 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong vòng 5 năm qua trong ngành xây dựng tại GTA trong các nghề nghiệp được đề cập trong Phụ lục A
 • có gia đình (mẹ, cha, anh chị em, ông bà, cháu, cô dì chú bác, cháu gái cháu trai hoặc anh chị em họ) đang sống tại Canada là công dân Canada hoặc thường trú nhân, hoặc có vợ/chồng, bạn đời hoặc con cái ở Canada
 • có một trong hai điều sau
  1. thư giới thiệu do CLC ký xác nhận rằng ứng viên đáp ứng các điều kiện đủ điều kiện trên hoặc
  2. thư do CLC ký xác nhận rằng ứng viên đáp ứng các điều kiện đủ điều kiện của Chính sách công tạm thời nhằm tạo điều kiện tiếp cận tình trạng cư trú vĩnh viễn cho công nhân xây dựng không có tình trạng hợp lệ tại khu vực GTA
 • công dân nước ngoài không bị cấm nhập cảnh, ngoại trừ theo bất kỳ điều khoản nào sau đây:
  1. khoản 40(1)(a) của Đạo luật, vì lý do khác ngoài việc gian lận liên quan đến việc ở lại quá thời hạn tình trạng cư trú tạm thời và làm việc không có quyền
  2. khoản 41(a) của Đạo luật, vì lý do khác ngoài việc ở lại quá thời hạn tình trạng cư trú tạm thời và làm việc không có quyền
  3. mục 42 của Đạo luật, nơi thành viên gia đình bị cấm nhập cảnh theo 40(1)(a), 41(a) hoặc 42 của Đạo luật, vì lý do khác ngoài việc ở lại quá thời hạn tình trạng cư trú tạm thời và làm việc hoặc học tập không có quyền

Tuy nhiên, đó là quyết định cuối cùng của viên chức liệu ứng viên có đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hay không.

Nguồn tin: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/updates/2024-status-construction-gta.html

Tư vấn

Đối với những người có quan tâm cụ thể hoặc cần hỗ trợ chuyên sâu, KeyApply cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý với đội ngũ luật sư chuyên về các chương trình đặc biệt này, sẵn lòng hỗ trợ đặt lịch hẹn.

Các bài viết liên quan

Chúc mừng khách hàng nhận được thư mời khám sức khỏe cho Giấy Phép Làm Việc Dự Án Start-Up Visa chỉ sau 24 ngày!
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng gia đình khách hàng của KeyApply đã nhận được thư mời khám ...
Đọc thêm
Chúc mừng khách có Giấy phép làm việc trong 79 ngày!
Chúc mừng khách hàng đã nhận được chấp thuận cho giấy phép lao động nghề nail, chỉ sau 79 ngày kể...
Đọc thêm
Hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi trong Chương Trình Thị Thực Khởi Nghiệp Canada (Start-Up Visa)"
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi ...
Đọc thêm