KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Check Out These 5 Reasons to Choose SAIT

5 Reasons to Choose SAIT

  • Employment Rate: Students who graduate from SAIT enjoy a 91% employment rate.
  • Low Cost of Living: Alberta has one of the lowest costs of living amongst the Canadian provinces.
  • Highly Accredited: SAIT is Canada’s first publicly funded institute of technology, the first Canadian College accredited by the Project Management Institute, and is the #7 research college in Canada.
  • Multicultural and Diverse: Students from more than 160 countries attend SAIT while living in Calgary, one of the most multicultural and safe cities in Canada.
  • Applied Education: Students receive hands-on learning, through an industry-relevant curriculum, co-ops, and internships.

Các bài viết liên quan

Hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi trong Chương Trình Thị Thực Khởi Nghiệp Canada (Start-Up Visa)"
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi ...
Đọc thêm
Cơ hội nhận Letter of Support (LOS) chương trình Start-Up Visa từ Keiretsu Forum - Quỹ Đầu Tư Thiên Thần Lớn Nhất Thế Giới!
Thứ hai này ngày 24/6/2024, KeyApply xin thông báo rằng chúng tôi có hai dự án Start-Up Visa sẽ t...
Đọc thêm
Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến: Cách vận hành dự án Start-Up Visa đạt yêu cầu, và chi phí sau thay đổi đầu tháng 5/2024
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cách Vận Hành Dự Á...
Đọc thêm