KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Check Out These 5 Reasons to Choose SAIT

5 Reasons to Choose SAIT

  • Employment Rate: Students who graduate from SAIT enjoy a 91% employment rate.
  • Low Cost of Living: Alberta has one of the lowest costs of living amongst the Canadian provinces.
  • Highly Accredited: SAIT is Canada’s first publicly funded institute of technology, the first Canadian College accredited by the Project Management Institute, and is the #7 research college in Canada.
  • Multicultural and Diverse: Students from more than 160 countries attend SAIT while living in Calgary, one of the most multicultural and safe cities in Canada.
  • Applied Education: Students receive hands-on learning, through an industry-relevant curriculum, co-ops, and internships.

Các bài viết liên quan

Bảng đối chiếu NOC 2021 và 2016
Chuyển đổi NOC 2016 sang NOC 2021 sẽ có nhiều ngành nghề từ NOC B chuyển lên TEER 3 (tương đương ...
Đọc thêm
Tin vui sắp tới về di trú cho các thợ Nail
Từ ngày 16/11/2022, các cơ quan di trú cấp Liên bang và Tỉnh bang sẽ áp dụng Hệ thống phân loại n...
Đọc thêm
CBA kêu gọi Ottawa cung cấp cho các luật sư quyền truy cập ngay lập tức vào cổng thông tin trực tuyến để đăng ký quốc tịch
Từ tháng 8/2021 IRCC cho các cá nhân nộp đơn xin quốc tịch online. Nhưng nếu có đại diện là Luật ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published