KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Check Out These 5 Reasons to Choose SAIT

5 Reasons to Choose SAIT

  • Employment Rate: Students who graduate from SAIT enjoy a 91% employment rate.
  • Low Cost of Living: Alberta has one of the lowest costs of living amongst the Canadian provinces.
  • Highly Accredited: SAIT is Canada’s first publicly funded institute of technology, the first Canadian College accredited by the Project Management Institute, and is the #7 research college in Canada.
  • Multicultural and Diverse: Students from more than 160 countries attend SAIT while living in Calgary, one of the most multicultural and safe cities in Canada.
  • Applied Education: Students receive hands-on learning, through an industry-relevant curriculum, co-ops, and internships.

Các bài viết liên quan

Đặt tên công ty như thế nào?
Đặt tên cho công ty là bước quan trọng, quyết định cách thế giới nhìn nhận thương hiệu của bạn. D...
Đọc thêm
Học Bổng ASEAN Dành Cho Học Sinh Việt Nam Tại Singapore
Học bổng ASEAN, một cơ hội giáo dục quý giá, hiện đang mở cửa cho các học sinh Việt Nam mong muốn...
Đọc thêm
Hội Thảo Online: "Những con đường định cư nào khi có các thắt chặt về chính sách du học sinh?"
Bạn có biết về những thay đổi quan trọng mà IRCC vừa thông báo đối với chương trình Du Học Sinh Q...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published