KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

e-STEM at Renison University College, University of Waterloo

Discover the e-STEM Program

The e-STEM program is a two-week online immersion program for students aged 13-19 from around the world.

Students get the chance to practice their English language skills while experiencing one of Canada’s most innovative Canadian universities, the University of Waterloo.

What Students Get

  • Experience the study environment at a prestigious Canadian university from the comfort of their home
  • Enhance their English proficiency
  • Exclusive training for Euclid's mathematics competition
  • Develop soft skills such as teamwork, presentation skills, and leadership
  • Obtain a certificate of completion from Renison University College and University of Waterloo

Program Details

  • Teaching Method: Online (Canvas + Zoom)
  • Course Duration: 2-weeks 
  • Tuition Fee: $999 CAD

Program Dates

  • Spring Intake: June 28 to July 14, 2021
  • Summer Intake: July 19 to August 4, 2021

This program is only available through ApplyBoard, and open to all students aged 13-19. You will be eligible for generous commissions regardless of whether the applicants are international students, permanent residents of Canada, or Canadian citizens.

Các bài viết liên quan

Chương trình Start-Up Visa của Canada thu hút các doanh nhân nhập cư từ Mỹ
Kể từ khi Chương trình Visa Khởi nghiệp của Canada được giới thiệu vào năm 2018, các doanh nhân đ...
Đọc thêm
Hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi trong Chương Trình Thị Thực Khởi Nghiệp Canada (Start-Up Visa)"
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi ...
Đọc thêm
Cơ hội nhận Letter of Support (LOS) chương trình Start-Up Visa từ Keiretsu Forum - Quỹ Đầu Tư Thiên Thần Lớn Nhất Thế Giới!
Thứ hai này ngày 24/6/2024, KeyApply xin thông báo rằng chúng tôi có hai dự án Start-Up Visa sẽ t...
Đọc thêm