KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

e-STEM at Renison University College, University of Waterloo

Discover the e-STEM Program

The e-STEM program is a two-week online immersion program for students aged 13-19 from around the world.

Students get the chance to practice their English language skills while experiencing one of Canada’s most innovative Canadian universities, the University of Waterloo.

What Students Get

  • Experience the study environment at a prestigious Canadian university from the comfort of their home
  • Enhance their English proficiency
  • Exclusive training for Euclid's mathematics competition
  • Develop soft skills such as teamwork, presentation skills, and leadership
  • Obtain a certificate of completion from Renison University College and University of Waterloo

Program Details

  • Teaching Method: Online (Canvas + Zoom)
  • Course Duration: 2-weeks 
  • Tuition Fee: $999 CAD

Program Dates

  • Spring Intake: June 28 to July 14, 2021
  • Summer Intake: July 19 to August 4, 2021

This program is only available through ApplyBoard, and open to all students aged 13-19. You will be eligible for generous commissions regardless of whether the applicants are international students, permanent residents of Canada, or Canadian citizens.

Các bài viết liên quan

Thư mời hội thảo chuyên sâu dành cho các công ty di trú, chương trình Start-Up Visa (SUV) Canada
Kính gửi Quý Công Ty Di Trú, Chúng tôi rất hân hạnh mời Quý công ty tham gia hội thảo chuyên sâu ...
Đọc thêm
Hybrid Event: Cách thực hiện dự án để thành công tối ưu
KeyApply trân trọng kính mời quý vị tham gia hội thảo trực tiếp và online với sự tham gia của các...
Đọc thêm
Thay đổi trong chính sách di trú: Ontario khép lại cánh cửa chương trình di dân kinh doanh và cơ hội mới với Visa Khởi Nghiệp
Việc Ontario đột ngột gạt bỏ Chương trình Di Dân Kinh Doanh đã gây ra một tiếng vang lớn trong cộ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published