KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

IRCC sẽ tăng cường sự phụ thuộc vào công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Chinook để xử lý hồ sơ?

Theo báo cáo kết quả của các bộ phận IRCC 2021-2022 cho biết, IRCC có kế hoạch giảm số lượng viên chức xử lý đơn trong những năm tới. Với kế hoạch tăng khối lượng hồ sơ xét duyệt, nhưng nhân sự lại giảm, cho thấy có lẽ IRCC sẽ tăng cường sự phụ thuộc vào công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Chinook, v.v. để xử lý hồ sơ.

Tóm tắt nguồn nhân lực cho nhiệm vụ cốt lõi và dịch vụ nội bộ

Nhiệm vụ cốt lõi và dịch vụ nội bộ

2019–20

Toàn thời gian thực tế 

2020–21

Toàn thời gian thực tế

2021–22

Toàn thời gian theo kế hoạch

2021–22

Toàn thời gian thực tế

2022–23

Toàn thời gian theo kế hoạch

2023–24

Toàn thời gian theo kế hoạch

Visitors, International Students and

Temporary Workers

 

1,568

 

1,540

 

1,398

 

1,684

 

1,478

 

1,421

Immigrant and Refugee Selection and Integration

 

3,020

 

3,129

 

3,262

 

3,809

 

3,866

 

3,639

Citizenship and Passports

1,682

1,813

1,755

1,757

1,816

1,852

Subtotal

6,270

6,482

6,415

7,250

7,160

6,912

Các dịch vụ nội bộ

1,768

1,931

1,801

2,241

2,118

1,916

Total

8,038

8,413

8,216

9,491

9,278

8,828

Chinook: Một công cụ nâng cao hiệu quả hay là điều gây lo ngại?

Vào thời điểm 2020, khi áp dụng Chinook, số lượng đơn đăng ký mới vẫn ổn định, nhưng tỷ lệ từ chối cao hơn nhiều. Tỷ lệ từ chối chung cho năm 2020 là 53% so với 34% vào năm 2018, với tỷ lệ từ chối tăng mạnh ở các quốc gia có nguồn sinh viên lớn nhất đến Canada (ví dụ: tỷ lệ từ chối giấy phép du học cho Ấn Độ đã tăng từ 34% năm 2018 lên 57 % vào năm 2020). (Nguồn The Canadian Immigration Lawyers Association)

Những thách thức mà IRCC phải đối mặt trong việc xử lý khối lượng hồ sơ là rất lớn và IRCC đã cố gắng phát triển các công cụ để hỗ trợ xử lý các hồ sơ. Hy vọng rằng các công cụ xử lý được phát triển để đạt được mục tiêu về tính công bằng và chính xác trong quá trình ra quyết định.

Các Luật sư và Tư vấn di trú chuyên nghiệp cũng sẽ có vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, cũng như khiếu nại cho bạn nếu hệ thống máy tính đánh giá sai sót hoặc thiếu công bằng.

Vui lòng ĐẶT HẸN để được tư vấn

Các bài viết liên quan

Thay đổi điều kiện cấp giấy phép làm việc cho người phụ thuộc của người có giấy phép làm việc
Bắt đầu từ ngày 30/1/2023, Canada sẽ mở rộng điều kiện được cấp giấy phép làm việc cho người phụ ...
Đọc thêm
13/012023: Thư mời các ứng viên đủ điều kiện Ontario’s Express Entry Skilled Trades stream
Vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, Ontario đã gởi thư quan tâm "notification of interest" cho các ứng ...
Đọc thêm
Du học hè Canada 2023, CISS Summer Camp
Các chương trình ở các thành phố khác nhau Chương trình Du học hè dưới đây được KeyApply chọn lọc...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published