KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

IRCC sẽ tăng cường sự phụ thuộc vào công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Chinook để xử lý hồ sơ?

Theo báo cáo kết quả của các bộ phận IRCC 2021-2022 cho biết, IRCC có kế hoạch giảm số lượng viên chức xử lý đơn trong những năm tới. Với kế hoạch tăng khối lượng hồ sơ xét duyệt, nhưng nhân sự lại giảm, cho thấy có lẽ IRCC sẽ tăng cường sự phụ thuộc vào công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Chinook, v.v. để xử lý hồ sơ.

Tóm tắt nguồn nhân lực cho nhiệm vụ cốt lõi và dịch vụ nội bộ

Nhiệm vụ cốt lõi và dịch vụ nội bộ

2019–20

Toàn thời gian thực tế 

2020–21

Toàn thời gian thực tế

2021–22

Toàn thời gian theo kế hoạch

2021–22

Toàn thời gian thực tế

2022–23

Toàn thời gian theo kế hoạch

2023–24

Toàn thời gian theo kế hoạch

Visitors, International Students and

Temporary Workers

 

1,568

 

1,540

 

1,398

 

1,684

 

1,478

 

1,421

Immigrant and Refugee Selection and Integration

 

3,020

 

3,129

 

3,262

 

3,809

 

3,866

 

3,639

Citizenship and Passports

1,682

1,813

1,755

1,757

1,816

1,852

Subtotal

6,270

6,482

6,415

7,250

7,160

6,912

Các dịch vụ nội bộ

1,768

1,931

1,801

2,241

2,118

1,916

Total

8,038

8,413

8,216

9,491

9,278

8,828

Chinook: Một công cụ nâng cao hiệu quả hay là điều gây lo ngại?

Vào thời điểm 2020, khi áp dụng Chinook, số lượng đơn đăng ký mới vẫn ổn định, nhưng tỷ lệ từ chối cao hơn nhiều. Tỷ lệ từ chối chung cho năm 2020 là 53% so với 34% vào năm 2018, với tỷ lệ từ chối tăng mạnh ở các quốc gia có nguồn sinh viên lớn nhất đến Canada (ví dụ: tỷ lệ từ chối giấy phép du học cho Ấn Độ đã tăng từ 34% năm 2018 lên 57 % vào năm 2020). (Nguồn The Canadian Immigration Lawyers Association)

Những thách thức mà IRCC phải đối mặt trong việc xử lý khối lượng hồ sơ là rất lớn và IRCC đã cố gắng phát triển các công cụ để hỗ trợ xử lý các hồ sơ. Hy vọng rằng các công cụ xử lý được phát triển để đạt được mục tiêu về tính công bằng và chính xác trong quá trình ra quyết định.

Các Luật sư và Tư vấn di trú chuyên nghiệp cũng sẽ có vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, cũng như khiếu nại cho bạn nếu hệ thống máy tính đánh giá sai sót hoặc thiếu công bằng.

Vui lòng ĐẶT HẸN để được tư vấn

Các bài viết liên quan

Cập nhật quan trọng từ IRCC về Chương trình Visa Khởi Nghiệp
Cơ quan Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa thông báo thay đổi đáng chú ý về hướn...
Đọc thêm
Quy trình phỏng vấn người nộp đơn được thực hiện bởi nhân viên IRCC
Đối với nhiều người, việc chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn di trú có thể gây ra nhiều lo lắng, đặc...
Đọc thêm
Du lịch vào Canada: phòng tránh bị từ chối nhập cảnh
Gần đây, nhiều trường hợp du khách bị từ chối nhập cảnh và phải quay về trong quá trình du lịch t...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published