KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

ILAC KISS English Camp starting July 5th

Hello Everyone,
It is June 2nd, and it means that Summer officially started!
Moreover, it means that ILAC KISS SUMMER CAMP is coming up as of July 5th!
Students from 12-17 years old can join us this summer to:

  • Learn English with Canadian teachers in real time!
  • Establish international friendships with students from all over the world.
  • Join FREE virtual activities and HAVE FUN!
  • Enjoy FREE Career guidance workshops to gain knowledge on trendiest professions in Canada!

How exciting is that!
PLUS: ILAC supports our students goals to learn English in Canada, and gives 1 FREE week of ILAC KISS SUMMER CAMP for those who book 4 weeks of Camp! Book 4 weeks and get 1 FREE week. Promotion starts now and last for the whole duration of camp.
Please take a look at the flyer attached and let us know if you have any questions!


Kind Regards,

ILAC

Các bài viết liên quan

KeyApply xây dựng một dự án khởi nghiệp sáng tạo như thế nào?
Thiết lập một sản phẩm công nghệ đổi mới, sáng tạo đột phá yêu cầu một quy trình chi tiết, từ khá...
Đọc thêm
Start-Up Visa: quy trình phát triển dự án và rủi ro cần thận trọng
Quy trình theo dõi hồ sơ của chương trình Start-Up Visa (SUV) khác biệt so với các chương trình d...
Đọc thêm
Mở rộng các lựa chọn bài kiểm tra ngôn ngữ cho chương trình SDS
Hôm nay, Bộ Di trú thông báo một tin tức quan trọng về chương trình Student Direct Stream (SDS) c...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published