KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Có nhiều lầm tưởng rất nguy hiểm về doanh nghiệp Start-Up Visa!

Trong thời gian gần đây tại Việt Nam, các doanh nhân tập trung vào việc tư vấn cách thiết lập doanh nghiệp theo chương trình Start-Up visa. Đây là một chương trình đổi mới sáng tạo cho doanh nhân, nhưng không có hướng dẫn cụ thể về cách thiết lập doanh nghiệp từ phía chính phủ. Do đó, mỗi người và mỗi nơi hiểu và thực hiện theo cách của riêng mình.

Nhiều người còn nghĩ rằng việc có LOS (Letter of Support - Thư Ủng Hộ) là đủ để yên tâm kết quả PR (visa định cư) cho dự án của mình. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm, vì các đơn vị cấp LOS không chịu trách nhiệm và không có người đồng hành cùng doanh nghiệp. Họ không đủ nguồn lực để giúp bạn. Nhiều hồ sơ đã bị từ chối sau khi có LOS, và điều này thường do doanh nghiệp chưa thuyết phục được viên chức của bộ di trú.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, do đó, những người đi chương trình Start-Up visa phải sử dụng mọi cách để thuyết phục viên chức của bộ di trú. Một trong các tiêu chí quan trọng để thuyết phục là phải chứng minh tính khả thi của dự án. Bên cạnh đó, một điều rất quan trọng mà nhiều người không làm là phát triển sản phẩm thực cho dự án trước khi nộp, không chỉ là sản phẩm trên giấy.Sản phẩm thực sẽ có nhiều cấp độ, và cấp độ tối thiểu nhất là MVP.

Mặc dù MVP không có nằm trong quy định đối với Start-Up Visa, nhưng nó lại là mấu chốt rất quan trọng để chứng minh tính khả thi của dự án. KeyApply đặt tiêu chuẩn cho chất lượng dịch vụ là tất cả các dự án phải có ít nhất một MVP.

Một dự án Start-Up Visa không có MVP, chỉ có proposal sẽ kém cạnh tranh so với các dự án có MVP. MVP giúp giảm thiểu rủi ro hồ sơ và tăng cơ hội thành công cho khách hàng. Vì vậy, tất cả các dự án được thiết kế bởi KeyApply đều có sản phẩm khả dụng MVP.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của MVP, cũng như các mấu chốt nên chú ý khác, để tác dụng giảm thiểu rủi ro hồ sơ, hãy đặt hẹn với KeyApply ngay hôm nay.

Các bài viết liên quan

Chính sách nhân đạo của Canada: Giấy phép lao động mở cho những người bị bóc lột
Chính phủ Canada cung cấp giấy phép lao động cho những người bị bóc lột, nhưng người lao động cần...
Đọc thêm
Bản Tin: Cập nhật chính sách làm việc ngoài trường cho sinh viên Quốc tế
Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng đã công bố hai thông báo quan trọng liên quan đến việc làm ng...
Đọc thêm
Phân tích pháp lý: bãi bỏ hạn chế đời thứ hai trong quyền quốc tịch Canada và những hệ lụy
Bộ di trú vừa tuyên bố chính thức, nói về việc không kháng cáo quyết định của tòa án liên quan đế...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published