KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

IRCC có thể sẽ chấp nhận điểm PTE từ cuối năm 2023

 

Pearson Canada Inc. đã được IRCC chỉ định là đơn vị tổ chức kiểm tra ngôn ngữ cho các chương trình nhập cư Canada.

Pearson Canada Inc. quản lý bài kiểm tra tiếng Anh thiết yếu Pearson Test of English (PTE) và IRCC có thể sẽ bắt đầu chấp nhận điểm PTE cho yêu cầu về ngôn ngữ hồ sơ nhập cư từ cuối năm 2023.

Nguồn

Các bài viết liên quan

Bí mật thành công đằng sau Start-Up Visa: Tại sao cách xây dựng dự án là yếu tố quyết định?
Khi tìm hiểu về Start-Up Visa (SUV), nhiều khách hàng có thể sẽ bối rối vì không biết phải tập tr...
Đọc thêm
Điểm tin di trú thế giới ngày 28-3-2023
Bản tin 1 Đây là một bài báo trên trang TheStar về việc ra mắt một cách thức mới để theo dõi đơ...
Đọc thêm
Có nhiều lầm tưởng rất nguy hiểm về doanh nghiệp Start-Up Visa!
Trong thời gian gần đây tại Việt Nam, các doanh nhân tập trung vào việc tư vấn cách thiết lập doa...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published