KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Pilot Dual Offers!

We are excited to share our Pilot Dual Offers!
Beginning January 2022, students will be able to select two programs at the same time and receive a dual offer (Program #1 January 2022 followed by Program #2 September 2022).
FEES
Students will pay their first program tuition as outlined in the letter of acceptance. A tuition payment of $7,000 CDN will be required by June 13, 2022, to continue to hold a place in the 2nd program for the September 2022 intake. 
Note that June 13, 2022 is also the full fees due date for September non-dual offers of admission.
Please review this guide on the list of eligible programs. We will continue to expand the number of programs available as part of our dual offering over the coming months.

Các bài viết liên quan

Thư mời Hội Thảo Online Đặc Biệt về Start-Up Visa Canada
Kính chào Quý khách, KeyApply trân trọng kính mời quý vị tham gia hội thảo online với sự tham gia...
Đọc thêm
Thêm nhiều lựa chọn linh hoạt cho những người muốn di cư đến Canada
Chương trình Visa Khởi nghiệp Canada (SUV) sẽ được mở rộng mạnh mẽ nhờ các cải cách gần đây. Cựu ...
Đọc thêm
Câu chuyện thành công Start-Up Visa với KeyApply: Từ bế tắc đến thành công rực rỡ
Một khách hàng, sau khi sử dụng dịch vụ Start-Up Visa từ một công ty khác, đã đến Canada thông qu...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published