KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Pilot Dual Offers!

We are excited to share our Pilot Dual Offers!
Beginning January 2022, students will be able to select two programs at the same time and receive a dual offer (Program #1 January 2022 followed by Program #2 September 2022).
FEES
Students will pay their first program tuition as outlined in the letter of acceptance. A tuition payment of $7,000 CDN will be required by June 13, 2022, to continue to hold a place in the 2nd program for the September 2022 intake. 
Note that June 13, 2022 is also the full fees due date for September non-dual offers of admission.
Please review this guide on the list of eligible programs. We will continue to expand the number of programs available as part of our dual offering over the coming months.

Các bài viết liên quan

Có bao nhiêu trường hợp có thể làm LMIA?
Có bảy trường hợp có thể làm LMIA (Labour Market Impact Assessment application - đánh giá tác độn...
Đọc thêm
Gia hạn visa Mỹ tại Canada
Những người xin thị thực đáp ứng các tiêu chí dưới đây có thể đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực q...
Đọc thêm
Câu chuyện thành công Supervisa chỉ bằng 1/2 so với thời gian xử lý trung bình
Vào tháng 6/2022, một khách hàng ở Ontario liên lạc với chúng tôi để thực hiện hồ sơ Supervisa ch...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published