KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Những quy định mới cho chương trình quốc tịch Síp

Chính phủ hiện đã chính thức công bố Quy định mới Κ.Δ.Π. 379/2020, cho Chương trình Đầu tư Quốc tịch Síp - CIP. Các Quy định CIP về cơ bản hiện tại với những thay đổi sau:

 1. Khoản đóng góp sẽ được thanh toán sau khi đơn được chấp thuận và trước khi cấp giấy chứng nhận nhập tịch. Điều này cũng đã là chủ trương của Chính phủ cho đến ngày nay nhưng trước đó không được đưa vào CIP. 

 2. Số tiền quyên góp đã được tăng lên và các Quỹ được phê duyệt đã thay đổi như sau:
  i. Quyên góp 100.000 EUR- cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới của Síp HOẶC Dịch vụ Công nghiệp và Công nghệ HOẶC Quỹ Tiết kiệm Năng lượng và Nguồn Năng lượng Tái tạo HOẶC Quỹ Đoàn kết Quốc gia, VÀ
  ii. Quyên góp 100.000 EUR - vào Tổ chức phát triển Đất đai Síp.
 1. Trong tiêu chí đầu tư đầu tiên là bất động sản, và họ đã thêm 2 lựa chọn sau cho nhà đầu tư:   
  i. Đầu tư vào lĩnh vực chính của nền kinh tế hoặc trong các lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ, giáo dục, y tế hoặc các nguồn năng lượng tái tạo.
  ii. Đầu tư vào các dự án phát triển khu dân cư hoặc thương mại, phát triển du lịch hoặc các dự án cơ sở hạ tầng khác.
 1. Nhà đầu tư không còn đủ điều kiện thành lập công ty phát triển bất động sản để thực hiện đầu tư cho mục đích quốc tịch
 1. Đối với hạng mục đầu tư vào các công ty, họ đã tăng yêu cầu sử dụng nhân viên EU từ 5 lên 9 người.   
 1. Việc thanh toán các quỹ đầu tư cho các mục đích của CIP phải được chuyển từ tài khoản của nhà đầu tư chính hoặc công ty của anh ta, không thể thanh toán bởi người phối ngẫu (vợ/ chồng). Xin lưu ý rằng chúng tôi đang chờ một số làm rõ chính thức cho vấn đề này.
 1. Hai hoặc nhiều nhà đầu tư có thể mua một căn hộ duy nhất làm nơi ở chính của họ tại Síp với điều kiện là họ hàng ở mức độ quan hệ thứ nhất và ít nhất 500.000 EUR- giá trị bất động sản được quy cho mỗi nhà đầu tư.   
 1. Người nộp đơn chỉ được yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận lý lịch tư pháp từ quốc gia cư trú và giấy chứng nhận này có thể có thời hạn sử dụng đến 6 tháng.   
 1. Người nộp đơn và các thành viên gia đình không vi phạm các hành vi cấu thành sự bất hợp pháp trong các khu vực không do Cộng Hòa kiểm soát, không được giữ bất kỳ chức vụ nào liên quan đến việc Chính quyền; hoặc nắm giữ, xâm nhập bất hợp pháp, gây thiệt hại hoặc can thiệp vào bất động sản nằm trong những khu vực thuộc chủ sở hữu hợp pháp khác.   
 1. Hiện nay, Đơn của tất cả những người phụ thuộc có thể được nộp đồng thời với đơn của đương đơn chính (hoặc sau đó). Trước đó, đơn của những người phụ thuộc chỉ có thể được nộp sau khi đã hoàn thành việc nhập tịch của đương đơn chính.
 1. Cha mẹ của vợ / chồng của đương đơn chính hiện đủ điều kiện đăng ký nhập quốc tịch, với điều kiện họ mua bất động sản trị giá 500.000 EUR + V.A.T. Trước đó, chỉ có cha mẹ của người nộp đơn chính mới đủ điều kiện nộp đơn. Tuy nhiên, họ không thể mua một căn hộ duy nhất với nhà đầu tư chính và bố mẹ đương đơn chính, mà bất động sản của bố mẹ vợ/ chồng đơn đương chính sẽ phải tách biệt.   

 2. Người nộp đơn chính và các thành viên gia đình của anh ta không thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
 • (i) Những người phạm tội chiếm đoạt tài sản trong biên giới của Liên minh Châu Âu.
 • (ii) Những người liên quan chính trị (PEP), theo quy định số 2 của Luật Phòng chống và trấn áp rửa tiền: những người giữ vị trí chính trị vào ngày nộp đơn hoặc  trong mười hai (12) tháng trước ngày nộp đơn đăng ký.
 • (iii) Những người đã bị kết án về một tội hình sự nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm (5) năm trở lên hoặc về một tội nghiêm trọng khác hoặc một tội danh đáng lên án liên quan đến sự suy đồi đạo đức. Điều này được hiểu rằng, trong trường hợp bị kết án ở một quốc gia khác nơi có bản án tù; có liên quan với các hành vi phạm tội cấu thành tội phạm và ở Cộng hòa Síp
 • (iv) Những người bị điều tra hình sự ở Síp hoặc ở một quốc gia khác liên quan đến một tội hình sự nghiêm trọng, có bản án tù từ năm (5) năm trở lên hoặc về một tội nghiêm trọng khác hoặc một hành vi phạm tội đáng lên án hoặc liên quan đến sự suy đồi về đạo đức ;
 • (v) Những người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được Liên minh Châu Âu áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh sách trừng phạt;
 • (vi) những người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được Liên minh Châu Âu áp dụng và có hiệu lực, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty bị trừng phạt danh sách, những người có liên quan đến các công ty như vậy tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng;
 • (vii) những người mà Liên minh châu Âu hoặc Liên hợp quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đang có hiệu lực hoặc có hiệu lực trong thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn;
 • (viii) những người có liên quan với bất kỳ cá nhân, pháp nhân, thực thể, tổ chức hoặc cơ quan nào đã bị Liên minh Châu Âu hoặc Liên hợp quốc trừng phạt đã có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến mười hai (12) tháng trước khi nộp đơn;
 • (ix) những người có liên quan nhưng không còn liên hệ với bất kỳ thể chất hoặc pháp nhân, thực thể hoặc cơ quan nào mà các biện pháp hạn chế đã được áp dụng bởi Liên minh châu Âu hoặc Liên hợp quốc đang hoặc có hiệu lực trong khoảng thời gian lên đến mười hai ( 12) tháng trước khi nộp đơn, chẳng hạn như cổ đông hoặc giám đốc điều hành cấp cao của các công ty nằm trong danh sách trừng phạt, những người có liên quan đến các công ty đó tại thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng.
 • (x) những người bị truy nã khắp Châu Âu bởi EUROPOL hoặc quốc tế bởi INTERPOL

  Người phụ thuộc
  Theo luật sửa đổi, những người sau đây được coi là thành viên gia đình của người nộp đơn chính:

  • Con cái chưa kết hôn hợp pháp của đương đơn và vợ / chồng hoặc của một trong hai người (tức là từ cuộc hôn nhân trước) chưa đủ 18 tuổi và bao gồm cả con nuôi hợp pháp
  • Cha mẹ của đương đơn chính và cha mẹ của người phối ngẫu 
  • Con cái trưởng thành phụ thuộc tài chính của đương đơn chính, ví dụ (a) là con hợp pháp chưa kết hôn của đương đơn chính và người phối ngẫu hoặc một trong hai người, từ đủ 18 đến chưa đến 28 tuổi, với điều kiện người con này đang học tại một cơ sở giáo dục đại học để lấy bằng tốt nghiệp hoặc bằng đại học, sau đại học và có hoạt động chính là nghiên cứu và bao gồm con của người phối ngẫu từ cuộc hôn nhân trước, đứa con được công nhận ngoài hôn nhân và đứa con nuôi hợp pháp VÀ (b) là người khuyết tật không có khả năng làm việc.

  HỎI ĐÁP (Q&A)

  Vui lòng xem phần Hỏi & Đáp dưới đây mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn hiểu hơn về các liên quan đến PEP.

  1. Các PEP có bị loại khỏi chương trình quốc tịch theo Quy định mới của CIP không?

  Không, PEP thường không bị loại trừ khỏi việc đăng ký và nhận quốc tịch Síp, họ chỉ bị hạn chế trong một khoảng thời gian cụ thể. Chính xác hơn, các Quy định mới quy định rằng một người không thể đăng ký quốc tịch Síp nếu anh ta hoặc các thành viên gia đình của anh ta được coi là những người có liên quan đến chính trị theo thuật ngữ PEP của Luật Phòng chống và Đàn áp Hoạt động Rửa tiền, trong 12 tháng trước khi nộp đơn.  

  Điều này có nghĩa là một số người đã ngừng làm PEP hơn 12 tháng trước, anh ta có thể tiếp tục đầu tư và nộp đơn mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, ngay cả một người hiện đang là PEP, một khi anh ta ngừng làm PEP và 12 tháng trôi qua, anh ta sẽ có thể nộp đơn.

  1. Định nghĩa thuật ngữ PEP theo Luật phòng chống và trấn áp hoạt động rửa tiền là gì?  

  PEP là một cá nhân được chỉ định giữ một vị trí công khai quan trọng với Síp ở một quốc gia khác. Nó bao gồm những người thân trực tiếp và những người được gọi là cộng tác thân thiết của người đó

  1. Thuật ngữ “các vị trí công khai quan trọng” bao gồm những gì?

  Thuật ngữ này được định nghĩa trong Luật và bao gồm đầy đủ các vị trí sau:  

  1. Lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư
  2. Thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp tương tự  
  3. Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị.  
  4. Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác mà quyết định của họ không bị áp dụng các biện pháp pháp lý khác, trừ những trường hợp ngoại lệ  
  5. Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương;  
  6. Đại sứ, hạ sĩ quan, sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh;  
  7. Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp Nhà nước; 
  8. Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong tổ chức quốc tế;  
  9. Thị trưởng  

  Danh sách trên không bao gồm những người giữ chức vụ ở cấp trung bình hoặc cấp thấp.

  1.  Những ai được xem là “thân nhân” của người đang giữ chức vụ quan trọng?

  Thuật ngữ này được định nghĩa để bao gồm những người sau:  

  1. i. vợ của PEP 
  2. con của PEP và vợ / chồng của người đó

  iii. cha mẹ của PEP

  1.    Những ai được xem là“cộng sự thân thiết” của người đang giữ một vị trí công quan trọng?

  Thuật ngữ này bao gồm những người: 

  1.  Được biết đến là chủ sở hữu chung có lợi cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp hoặc những người có liên hệ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác với một người có liên quan đến chính trị.  
  2. Là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của một pháp nhân/ thỏa thuận hợp pháp được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của một người có quan điểm chính trị.

  Điều này được hiểu rằng để một người nào đó có thể nộp đơn, sau khi anh ta ngừng làm PEP trong 12 tháng, đáp ứng tất cả các điều kiện khác của CIP

  Các bài viết liên quan

  Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: Cập nhật thay đổi trong chương trình Thị thực khởi nghiệp Canada (Start-Up Visa)
  Đăng ký tham gia: Quý vị vui lòng đăng ký trước TẠI ĐÂY để nhận link tham dự hội thảo. Kính gửi ...
  Đọc thêm
  Thay đổi đáng chú ý trong Chương trình Start-Up Visa Canada và Self-Employed
  Bộ Di trú Canada vừa thông báo những điều chỉnh quan trọng trong Chương trình Thị thực Khởi nghiệ...
  Đọc thêm
  Nhận yêu cầu khám sức khoẻ cho hồ sơ PR Start-Up Visa chỉ sau 10 tháng!
  Mới đây, khách hàng của KeyApply đã nhận yêu cầu khám sức khoẻ chỉ sau 10 tháng nộp hồ sơ Start-U...
  Đọc thêm