KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Câu chuyện thành công Supervisa chỉ bằng 1/2 so với thời gian xử lý trung bình

Vào tháng 6/2022, một khách hàng ở Ontario liên lạc với chúng tôi để thực hiện hồ sơ Supervisa cho mẹ. Hồ sơ đã ngay lập tức được phụ trách bởi một tư vấn di trú nhiều kinh nghiệm cùng với nhóm trợ lý người Việt.

  • Tháng 8/2022, hồ sơ được nộp. 
  • Tháng 11/2022, thư mời nộp hộ chiếu để dán visa được gởi về văn phòng Tư vấn di trú.

Tổng thời gian xử lý từ khi hồ sơ được nộp đến khi có Passport Request chỉ có 109 ngày. Trong khi đó, thời gian xử lý cho Supervisa nộp tại Việt Nam vào thời điểm này được công bố là 227 ngày. 

Điều này cho thấy các hồ sơ có thể xử lý nhanh hơn so với thời gian dự kiến. Để đạt được điều này, hồ sơ cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh các sai sót hoặc bổ sung ngoài dự kiến.

Xin chúc mừng gia đình khách hàng đã có thể được xum họp với mẹ vào dịp cuối năm này.

VUI LÒNG ĐẶT HẸN TƯ VẤN SUPERVISA TẠI ĐÂY

Các bài viết liên quan

Đơn xin thị thực du lịch nộp trước ngày 7 tháng 9 năm 2021
Nếu bạn nộp đơn xin visa du lịch nộp trước ngày 7 tháng 9 năm 2021, Bộ di trú khuyên bạn nên gởi ...
Đọc thêm
Tiêm ngừa COVID-19 trước khi đến Canada Canada
Khi nào thì người nước ngoài tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ có thể vào Canada? Người nước ngoài tiêm n...
Đọc thêm
The International Student Identity Card (ISIC)
The International Student Identity Card (ISIC) là thẻ dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên tro...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published