KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Câu chuyện thành công Supervisa chỉ bằng 1/2 so với thời gian xử lý trung bình

Vào tháng 6/2022, một khách hàng ở Ontario liên lạc với chúng tôi để thực hiện hồ sơ Supervisa cho mẹ. Hồ sơ đã ngay lập tức được phụ trách bởi một tư vấn di trú nhiều kinh nghiệm cùng với nhóm trợ lý người Việt.

  • Tháng 8/2022, hồ sơ được nộp. 
  • Tháng 11/2022, thư mời nộp hộ chiếu để dán visa được gởi về văn phòng Tư vấn di trú.

Tổng thời gian xử lý từ khi hồ sơ được nộp đến khi có Passport Request chỉ có 109 ngày. Trong khi đó, thời gian xử lý cho Supervisa nộp tại Việt Nam vào thời điểm này được công bố là 227 ngày. 

Điều này cho thấy các hồ sơ có thể xử lý nhanh hơn so với thời gian dự kiến. Để đạt được điều này, hồ sơ cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh các sai sót hoặc bổ sung ngoài dự kiến.

Xin chúc mừng gia đình khách hàng đã có thể được xum họp với mẹ vào dịp cuối năm này.

VUI LÒNG ĐẶT HẸN TƯ VẤN SUPERVISA TẠI ĐÂY

Các bài viết liên quan

Hội Thảo Online: "Những con đường định cư nào khi có các thắt chặt về chính sách du học sinh?"
Bạn có biết về những thay đổi quan trọng mà IRCC vừa thông báo đối với chương trình Du Học Sinh Q...
Đọc thêm
Chính sách nhân đạo của Canada: Giấy phép lao động mở cho những người bị bóc lột
Chính phủ Canada cung cấp giấy phép lao động cho những người bị bóc lột, nhưng người lao động cần...
Đọc thêm
Bản Tin: Cập nhật chính sách làm việc ngoài trường cho sinh viên Quốc tế
Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng đã công bố hai thông báo quan trọng liên quan đến việc làm ng...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published