KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Hàng ngàn hồ sơ được giao cho các nhân viên xét duyệt không còn hoạt động. Bạn có phải là một trong số hồ sơ đó không?

Dữ liệu của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) về "người dùng không hoạt động" trên Hệ thống Quản lý Hồ sơ (GCMS) — hiển thị 59.456 đơn đang mở, đang chờ xử lý hoặc đã mở lại được giao cho 779 nhân viên cũ hoặc mã giữ chỗ máy tính không hoạt động.

Bộ di trú nói với CBC một khi người dùng được đặt là không hoạt động, "điều đó có nghĩa là họ không còn sử dụng hệ thống và quyền truy cập của họ không còn nữa."

Những mã này được đặt trên khắp thế giới — từ các sân bay, cảng biên giới và trung tâm xử lý của Canada, đến các đại sứ quán và lãnh sự quán ở Hoa Kỳ, Philippines, Ấn Độ, Haiti, Ba Lan, Brazil và Tunisia, v.v.

Ottawa có nhiều mã không hoạt động nhất, tiếp theo là Edmonton, Vancouver, rồi Sydney, N.S. 

Mã SM10353 là nghiêm trọng nhất với 9.540 hồ sơ được gán cho. Cựu nhân viên này có trụ sở tại Sydney, N.S., sử dụng hệ thống lần cuối vào ngày 23 tháng 3 năm 2021.

Tiếp theo là:

  • TD7976, có trụ sở tại Ottawa, với 5.782 đơn đăng ký được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 10 năm 2020.
  • TH04332, có trụ sở tại Edmonton, với 3.937 đơn được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 2 năm 2011.
  • CB01126, có trụ sở tại Sydney, N.S., với 3.756 đơn đăng ký được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 12 năm 2014.
  • CB00580, có trụ sở tại Edmonton, với 3.388 ứng dụng được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 1 năm 2012.
  • RK01404, có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ, với 2.201 đơn đăng ký được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 3 năm 2021.
  • CA9999, có trụ sở tại Edmonton, với 2.167 đơn được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 8 năm 2015.
  • LB6660, có trụ sở tại Sydney, N.S., với 1.897 đơn đăng ký được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 12 năm 2016.
  • RA9519, có trụ sở tại Vancouver, với 1.864 đơn đăng ký được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 2 năm 2016.
  • RL7901, có trụ sở tại Ottawa, với 1.710 ứng dụng được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 11 năm 2015.
  • D9151, có trụ sở tại Edmonton, với 1.702 đơn được chỉ định, lần đăng nhập cuối cùng vào tháng 8 năm 2013.

Người phát ngôn của IRCC giải thích về dữ liệu: "Mã người dùng là một ID duy nhất. Sau khi được chỉ định, sẽ không có người dùng nào khác có cùng một ID đó". "Nếu người dùng không còn được yêu cầu sử dụng GCMS, mã sẽ không hoạt động."

Nếu bạn nghi ngờ về tiến độ hồ sơ của mình, bạn có thể xem mã số của bạn bằng cách lấy GCMS và xem ở dòng "Updated By"

Bộ cho biết họ không thể xóa các tài khoản người dùng không hoạt động này "vì chúng tôi sẽ mất khả năng truy xuất nguồn gốc."

Xem thêm ở CBC News.

Các bài viết liên quan

IRCC sẽ tăng cường sự phụ thuộc vào công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Chinook để xử lý hồ sơ?
Theo báo cáo kết quả của các bộ phận IRCC 2021-2022 cho biết, IRCC có kế hoạch giảm số lượng viê...
Đọc thêm
Du học hè Canada 2023, CISS Summer Camp
Các chương trình ở các thành phố khác nhau Chương trình Du học hè dưới đây được KeyApply chọn lọc...
Đọc thêm
Các dự án Start-Up visa đã được chấp thuận nội bộ lấy Letter of Support
Tất cả các dự án KeyApply triển khai đều đạt các tiêu chuẩn cao nhất dành cho Start-Up Visa: Dự ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published