KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

UPDATE: Work in Canada after you graduate: who can apply

You can apply for a PGWP if:

  • your study permit is still valid
  • you have a valid visitor record
  • you submitted an application to extend your study permit before it expired and no decision has been made on your application
  • you submitted an application to change your status to visitor before your study permit expired and no decision has been made on your application

Nguồn

Các bài viết liên quan

Phân tích pháp lý: bãi bỏ hạn chế đời thứ hai trong quyền quốc tịch Canada và những hệ lụy
Bộ di trú vừa tuyên bố chính thức, nói về việc không kháng cáo quyết định của tòa án liên quan đế...
Đọc thêm
Canada đặt giới hạn số lượng giấy phép học tập cho sinh viên quốc tế
Ngày hôm nay, Chính phủ Canada đã công bố việc thiết lập một giới hạn về số lượng đơn xin cấp giấ...
Đọc thêm
Hội thảo online về Start-Up Visa: Cách thực hiện dự án để thành công tối ưu
Kính chào Quý khách, KeyApply trân trọng kính mời quý vị tham gia hội thảo online với sự tham gia...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published