KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

UPDATE: Work in Canada after you graduate: who can apply

You can apply for a PGWP if:

  • your study permit is still valid
  • you have a valid visitor record
  • you submitted an application to extend your study permit before it expired and no decision has been made on your application
  • you submitted an application to change your status to visitor before your study permit expired and no decision has been made on your application

Nguồn

Các bài viết liên quan

Câu chuyện thành công Supervisa chỉ bằng 1/2 so với thời gian xử lý trung bình
Vào tháng 6/2022, một khách hàng ở Ontario liên lạc với chúng tôi để thực hiện hồ sơ Supervisa ch...
Đọc thêm
Áp dụng NOC 2021 từ hôm nay
Bắt đầu từ hôm nay, IRCC sẽ triển khai hệ thống NOC 2021 mới, hệ thống phân loại nghề nghiệp tron...
Đọc thêm
Bảng đối chiếu NOC 2021 và 2016
Chuyển đổi NOC 2016 sang NOC 2021 sẽ có nhiều ngành nghề từ NOC B chuyển lên TEER 3 (tương đương ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published