KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

UPDATE: Work in Canada after you graduate: who can apply

You can apply for a PGWP if:

  • your study permit is still valid
  • you have a valid visitor record
  • you submitted an application to extend your study permit before it expired and no decision has been made on your application
  • you submitted an application to change your status to visitor before your study permit expired and no decision has been made on your application

Nguồn

Các bài viết liên quan

Gia hạn Post-graduate work permits thêm 18 tháng cho tất cả PGWP hết hạn sau ngày 20/9/2021 đến 31/12/2022
Bộ trưởng Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Sean Fraser vừa thông báo: "Khi nền kinh tế 🇨🇦 tiếp ...
Đọc thêm
Đơn xin thị thực du lịch nộp trước ngày 7 tháng 9 năm 2021
Nếu bạn nộp đơn xin visa du lịch nộp trước ngày 7 tháng 9 năm 2021, Bộ di trú khuyên bạn nên gởi ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published