KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Yorkville University COVID-19 Support

Yorkville University and Toronto Film School are on the Immigration, Refugees and Citizenship Canada’s (IRCC) approved list of designated learning institutions ready to welcome students to their Ontario campuses. 

Students are eligible to receive a Travel Support Letter for Yorkville University or Toronto Film School’s Ontario campuses, provided they:    

  1. Are enrolled at Yorkville University or Toronto Film School, Ontario campus 
  2. Possess either a visa and study permit approval letter or a study permit 
  3. Make arrangements to arrive in Canada on one of the specified arrival dates provided by Yorkville University or Toronto Film School 
  4. Enroll in the Yorkville University or Toronto Film School Ontario COVID-19 Readiness Plan 

The COVID-19 Readiness Plan provides students with 15 days of safe isolation at a dedicated quarantine site. This 15 night stay includes the Government of Canada’s mandatory government-authorized accommodation for the first 3 nights, transportation from the airport to the hotel, and 3 meals daily. During the quarantine period, students will have the opportunity to participate in daily virtual activities and meetings with their peers and support staff. 

Note: Do not make any travel arrangements until you have received guidance from the Quarantine Support Team. 

Các bài viết liên quan

Tin vui sắp tới về di trú cho các thợ Nail
Từ ngày 16/11/2022, các cơ quan di trú cấp Liên bang và Tỉnh bang sẽ áp dụng Hệ thống phân loại n...
Đọc thêm
CBA kêu gọi Ottawa cung cấp cho các luật sư quyền truy cập ngay lập tức vào cổng thông tin trực tuyến để đăng ký quốc tịch
Từ tháng 8/2021 IRCC cho các cá nhân nộp đơn xin quốc tịch online. Nhưng nếu có đại diện là Luật ...
Đọc thêm
Chỉ tiêu nhập cư Canada 2020-2022 và 2023-2025 có điều gì đáng chú ý?
Kế hoạch các chương trình nhập cư 2023-2025 so với kế hoạch năm 2020-2022 có hai sự thay đổi tỷ l...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published