KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

SINP International Skilled Worker: Occupation In-Demand - KeyApply

SINP International Skilled Worker: Occupation In-Demand

Giá cả thông thường
$0.00 CAD
Giá bán
$0.00 CAD
Giá cả thông thường
Bán hết
Đơn giá
 

Tổng quan

Danh mục này dành cho những công nhân lành nghề:

 • Không có lời mời làm việc ở Saskatchewan nhưng có tay nghề cao trong một nghề nghiệp đang có nhu cầu.
 • Đáp ứng các tiêu chí. Tiêu chí có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng sẽ áp dụng cố định tại thời điểm bạn nộp hồ sơ. 

Điều kiện

Để đủ điều kiện, bạn phải thanh toán 350 đô la phí đăng ký trực tuyến bằng thẻ Visa hoặc Mastercard. Đây là bước cuối cùng để gửi đơn đăng ký của bạn.

Bạn có thể đủ điều kiện nếu:

 • Bạn sống bên ngoài Canada hoặc có bằng chứng về tình trạng hợp pháp ở Canada
 • Không phải là người xin tị nạn
 • Ghi được tối thiểu 60 điểm trong số 110 điểm trên hệ thống đánh giá điểm SINP
 • Có điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) 4
  • Một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu điểm ngôn ngữ cao hơn CLB 4
 • Đã hoàn thành giáo dục sau trung học, đào tạo hoặc học nghề tương đương ở Canada
 • Đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, chứng chỉ hoặc bằng đại học.
 • Có kinh nghiệm làm việc có kỹ năng cao và không nằm trong Danh sách nghề nghiệp bị loại trừ
  • Bạn phải có tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (tối thiểu 30 giờ mỗi tuần) trong một nghề có kỹ năng trong 10 năm qua liên quan đến lĩnh vực học tập của bạn. Kinh nghiệm làm việc của bạn phải thuộc nghề nghiệp có tay nghề cao (NOC "0", "A" hoặc "B") được coi là đang có nhu cầu ở Saskatchewan tại thời điểm bạn nộp đơn. 
 • Kinh nghiệm làm việc của bạn phải liên quan đến nghề nghiệp và trình độ học vấn của bạn
 • Bạn có thể cần cung cấp bằng chứng về Chuyên môn tay nghề hoặc đủ điều kiện để được cấp phép hành nghề.
 • Có bằng chứng về số tiền tối thiểu để định cư và kế hoạch định cư.

Để đăng ký danh mục này, bạn phải gửi Thể hiện sự quan tâm (EOI). Nếu bạn gửi thành công EOI, bạn sẽ được đưa vào nhóm các ứng viên đủ điều kiện của EOI. Không phải tất cả các ứng viên nộp EOI cho danh mục này đều được mời nộp đơn vào SINP.

Điểm số liên quan đến hồ sơ EOI sẽ xác định khả năng nhận được Thư mời nộp hồ sơ (ITA). Những người có điểm số cao trong nhóm các ứng cử viên sẽ có cơ hội được mời nộp đơn ứng tuyển cao hơn. Sau khi được mời nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng để hỗ trợ điểm EOI mà bạn đã yêu cầu. Để tiếp tục đủ điều kiện cho một đề cử, bạn phải đáp ứng các điểm tối thiểu của Lựa chọn EOI mà qua đó bạn nhận được ITA của mình.

Nếu có cơ sở để tin rằng người nộp đơn đã cung cấp thông tin sai lệch trong hồ sơ EOI hoặc đơn đăng ký để tăng điểm, thì Chương trình Hợp nhất Toàn vẹn (PIU) sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Nếu việc trình bày sai lệch bị phát hiện thì người nộp đơn có thể bị đình chỉ sử dụng SINP trong hai năm (hoặc hơn, trong trường hợp tái phạm).

Ai không thể nộp đơn chương trình này?

Những người xin tị nạn ở Canada yêu cầu quy chế tị nạn từ Chính phủ Canada không thể nộp đơn.

Bạn có thể không đủ điều kiện nếu một trong các điều dưới đây xảy ra:

 • Bạn không gửi được tài liệu theo yêu cầu của SINP
 • Bạn không chứng minh được rằng ý định sống và làm việc ở Saskatchewan của bạn là chính đáng
 • Bạn đã không trung thực trong đơn đăng ký

Hệ thống đánh giá

Bạn phải đạt tối thiểu 60 điểm trong số 110 điểm trên Bảng đánh giá điểm để được xem xét đề cử.

Bạn được điểm dựa trên năm yếu tố:

 • Giáo dục và đào tạo
 • Kinh nghiệm làm việc lành nghề
 • Khả năng ngôn ngữ
 • Tuổi
 • Kết nối với Saskatchewan (thị trường việc làm và gia đình)

Bạn phải đính kèm các tài liệu để hỗ trợ các tiêu chí đủ điều kiện và các yếu tố về điểm. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu 20 điểm vì có bằng đại học, bạn phải đính kèm bản sao bằng đại học và bảng điểm đầy đủ. Nếu văn bằng của bạn được in bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn cũng phải đính kèm một bản dịch.

Xem cập nhật số điểm được mời Ở ĐÂY

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question