KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Hướng dẫn khi nhận Passport request

Khi hồ sơ được chấp thuận visa Canada, bạn sẽ nhận được thư yêu cầu gởi hộ chiếu để nhận visa. Bạn có thể gởi passport ở bất cứ nơi nào mà bạn đang sinh sống hợp pháp, nếu có văn phòng tiếp nhận.

Nếu đang ở Việt Nam:

Đem theo các giấy tờ sau:

  • Passport gốc còn ít nhất 1 trang trắng và hạn còn đủ cho thời gian học ở Canada.
  • Thư "Passport Request", trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thư này.

Lưu ý: mã số cá nhân unique client identification (UCI) trong thư này là quan trọng dùng cho suốt đời và cần bảo mật, không đưa cho ai mã số này trừ trường hợp trình cho các cơ quan cần thiết.

Nơi đến nộp hộ chiếu ở Việt Nam là văn phòng VFS: https://visa.vfsglobal.com/vnm/vi/can


Nếu đang ở trong Canada:

Nếu bạn nộp xin visa tạm thời, du học hoặc du lịch ngay trong Canada, bạn cần:

  • gởi bưu điện passport của bạn cho nơi tiếp nhận tại Canada 
  • không thể nộp passport trực tiếp 

Bạn có thể nhận passport trở lại sau 14 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời hạn này có thể thay đổi tuỳ đơn vị chuyến phát thư. 

Nên sử dụng dịch vụ bưu điện Xpresspost hoặc Priority Post.

1. Mua 2 phong bì Xpresspost như hình, một cái khổ lớn (gởi đi), một cái khổ nhỏ (để nhận passport về):


2. Nếu ở Ontario hoặc Quebec, chọn phong bì regional
Nếu ở tỉnh khác, chọn phong bì national


3. Chụp hình lại Tracking Numbers (mã vạch) ở cả hai phong bì lưu lại, để biết thư của mình đã đi đến đâu và khi nào nhận thư trở lại.

4. Ở phong bì nhỏ, ghi chính xác họ tên và địa chỉ của bạn ở phần người nhận TO (passport sẽ được gởi trả lại cho bạn).
Lưu ý: ghi tên đúng như trên ID (bằng lái xe, thẻ sinh viên...), không khi tên nick name. Ghi cả số điện thoại đề phòng thất lạc thì người nhận được sẽ gọi bạn.


5. Bỏ vào phong bì lớn:

  • Passport còn hạn ít nhất 12 tháng và còn trang để dán visa.
  • In thư yêu cầu nộp passport
  • Phong bì nhỏ


Gởi phong bì lớn về: 

TO:
Temporary Resident Visa Section
CPC-Ottawa (e-Application)
PO Box 9640
Ottawa, Ontario
K1G 6T2

XEM THÊM HƯỚNG DẪN:
http://www.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx