KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Shipping Prepaid Label

Shipping Prepaid Label

Giá cả thông thường
$0.00 CAD
Giá bán
$0.00 CAD
Giá cả thông thường
Bán hết
Đơn giá
 

Nếu hàng gởi nội địa Canada sẽ sử dụng Canada Post.

  • Phí Canada Post chuyển gói tài liệu/ hàng từ KeyApply Canada đến một địa chỉ khách hàng cung cấp.
  • Nếu trọng lượng gói hàng trên 100gram thì chọn số lượng tương ứng nhân lên. Ví dụ 2 x 100gram.
  • Phần check-out sẽ tính phí cụ thể theo trọng lượng tài liệu.

Nếu hàng gởi quốc tế sẽ sử dụng các dịch vụ Fedex, DHL, UPS hoặc Canada Post.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question