KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Chăm sóc trẻ em và hỗ trợ người già/ bệnh tại nhà, Dịch vụ lao động Canada, Định cư cấp liên bang Canada

Chăm sóc trẻ em và hỗ trợ người già/ bệnh tại nhà, Dịch vụ lao động Canada, Định cư cấp liên bang Canada

Regular price
$12,500.00
Sale price
$12,500.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

  • Phí trên tính bằng đô là Canada (CAD)
  • Phí chưa bao gồm phí chính phủ và các phí cho bên thứ ba như khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp, dịch thuật, chuyển phát hồ sơ.

"Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot" là chương trình thí điểm 5 năm kể từ ngày 18/6/2019 và kết thúc thí điểm ngày 18/6/2024.

Chương trình cho phép những người làm nghề chăm sóc và các thành viên gia đình của họ đến Canada với mục tiêu trở thành thường trú nhân.

Nếu bạn có được thư mời làm việc ở Canada với tư cách là người chăm sóc, hoặc có kinh nghiệm làm việc này ở Canada, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua  chương trình này.

Quy trình nộp đơn sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình huống và bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện.

Có 3 trường hợp sau:

1. NẾU BẠN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC NÀY TẠI CANADA:

  1. Nộp đơn xin giấy phép làm việc (work permit) cùng với đơn xin thường trú (PR).
  2. Nếu đáp ứng các yêu cầu, bạn được cấp giấy phép làm việc ở Canada. Đây là giấy phép làm việc mở, nhưng hạn chế nghề nghiệp. Nó chỉ cho phép bạn làm việc như một người chăm sóc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào.
  3. Phải làm ít nhất 24 tháng mới đủ kinh nghiệm được PR. Khi có đủ thời gian làm việc, gởi cho Bộ di trú bằng chứng đề nhận thường trú nhân.
  4. Bộ di trú là nơi đưa ra quyết định cuối cùng cho kết quả hồ sơ.

2. NẾU BẠN ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC NÀY TẠI CANADA, NHƯNG CHƯA ĐỦ 24 THÁNG:

  1. Bạn nộp đơn xin giấy phép làm việc (work permit) mới cùng với đơn xin thường trú (PR).
  2. Nếu đáp ứng các yêu cầu, bạn được cấp giấy phép làm việc tiếp theo ở Canada. Đây là giấy phép làm việc mở, nhưng hạn chế nghề nghiệp. Nó chỉ cho phép bạn làm việc như một người chăm sóc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào.
  3. Phải làm ít nhất 24 tháng mới đủ kinh nghiệm được PR. Khi có đủ thời gian làm việc, gởi cho Bộ di trú bằng chứng đề nhận thường trú nhân.
  4. Bộ di trú là nơi đưa ra quyết định cuối cùng cho kết quả hồ sơ.

3. NẾU BẠN ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC NÀY TẠI CANADA 24 THÁNG:

Trong vòng 36 tháng, nếu bạn đã có kinh nghiệm làm toàn thời gian công việc này tại Canada được 24 tháng trở lên, bạn và các thành viên gia đình đạt điều kiện để nộp đơn xin PR.

Thành viên gia đình:
Các thành viên gia đình (vợ chồng và con phụ thuộc) cũng đủ điều kiện để đi cùng bạn đến Canada. Nếu họ muốn làm việc hoặc học tập ở Canada, bạn có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc hoặc học tập cùng với hồ sơ của bạn.

Bạn muốn ký hợp đồng để tham gia ngay chương trình, vui lòng gởi resume/ CV của bạn vào: info@keyapply.com.

Hồ sơ của bạn sẽ được thực hiện bởi Luật sư hoặc Tư vấn di trú chuyên nghiệp có giấy phép tại Canada.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question