KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

CUAET - Chương trình visa tạm thời cho người Ukraine và gia đình

CUAET - Chương trình visa tạm thời cho người Ukraine và gia đình

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

IRCC thông báo về việc Canada-Ukraine cho phép đi lại khẩn cấp (Canada-Ukraine authorization for emergency travel - CUAET), là một chương trình cư trú tạm thời mới dành cho những người Ukraine đang chạy trốn khỏi chiến tranh. Cac chi tiết như sau:
 • Người có quốc tịch Ukraine và các thành viên gia đình của họ có thể nộp đơn xin thị thực du lịch CUAET cho phép họ ở lại trong 3 năm (khác với thời gian lưu trú sáu tháng đối với thị thực thông thường).
 • Họ cũng có tùy chọn nộp đơn xin giấy phép lao động mở ba năm cùng một lúc với hồ sơ CUAET.
 • Thành viên gia đình đi kèm của những người nộp đơn không nhất thiết phải là công dân Ukraine.
 • Không có giới hạn về số lượng đơn sẽ được xử lý.
 • Sinh trắc học vẫn được yêu cầu. Tuy nhiên IRCC đã mở ra các trung tâm sinh trắc học di động trên khắp châu Âu.
 • Người nộp đơn được miễn thực hiện việc khám sức khoẻ ở nước ngoài, nhưng có thể được yêu cầu thực hiện ở Canada.
 • Người nộp đơn được miễn các yêu cầu đầu vào tiêm chủng COVID-19.
 • Không yêu cầu phải có hộ chiếu Ukraine hợp lệ. Đối với những người không có hộ chiếu, giấy thông hành sẽ được cấp.
 • Thời gian xử lý cho các trường hợp tiêu chuẩn sẽ trong vòng 14 ngày.
 • Không có phí chính phủ.

Nếu bạn cần một trong các Luật sư hoặc Tư vấn di trú của chúng tôi thực hiện hồ sơ, vui lòng đặt hẹn với chúng tôi.

Canada gia hạn chương trình CUAET và các biện pháp tạm thời liên quan khác. Điều này bao gồm việc mở rộng:

 • nộp đơn cho CUAET
 • di chuyển đến Canada theo các biện pháp đặc biệt của CUAET
 • truy cập vào các dịch vụ định cư tại Canada

Canada cũng đang gia hạn việc cung cấp hỗ trợ tài chính một lần cho người Ukraina đủ điều kiện và các thành viên trong gia đình của họ.

Các mốc thời gian

Ngày kết thúc cho các biện pháp tạm thời dành cho người Ukraina và các thành viên trong gia đình của họ

Ngày Biện pháp tạm thời hoặc hỗ trợ có sẵn
15/07/2023
 • Ngày cuối cùng để đăng ký CUAET từ nước ngoài
  • Những người nộp đơn đủ điều kiện ở bên ngoài Canada có thời hạn đến ngày 15 tháng 7 năm 2023 để xin thị thực theo CUAET.
  • Lệ phí nộp đơn sẽ tiếp tục được miễn.
31/03/2024
 • Ngày cuối cùng để gia hạn hoặc thay đổi tình trạng tạm thời của bạn ở Canada theo CUAET
  • Những người ở Canada có thị thực theo CUAET có thời hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 để nộp đơn xin gia hạn hoặc thay đổi tình trạng tạm thời của họ ở Canada thông qua các biện pháp đặc biệt.
  • Lệ phí nộp đơn sẽ tiếp tục được miễn.
  • Ngày cuối cùng để vào Canada theo các biện pháp đặc biệt của CUAET
   • Những người có thị thực theo CUAET có thời hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 để đến Canada theo các biện pháp đặc biệt để đủ điều kiện nhận các hỗ trợ khác nhau được cung cấp theo CUAET.
   • Những người có thị thực theo CUAET đến vào hoặc sau ngày 1 tháng 4 năm 2024 sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu chung để vào Canada và sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ được cung cấp theo các biện pháp đặc biệt của CUAET.
31/03/2025
 • Ngày cuối cùng người Ukraine và các thành viên gia đình của họ đang tạm thời ở Canada có thể hưởng lợi từ các dịch vụ định cư.
  • Các dịch vụ định cư thường dành cho thường trú nhân Canada sẽ tiếp tục được cung cấp cho tất cả người Ukraine và các thành viên gia đình của họ cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Nếu bạn đang ở ngoài Canada

Bạn là công dân Ukraina

Nếu bạn có tình trạng tạm thời ở một quốc gia khác

Việc có thị thực Canada có thể ảnh hưởng đến tư cách đủ điều kiện bảo vệ tạm thời của bạn ở một số quốc gia. Trước khi bạn nộp đơn xin theo chương trình CUAET, hãy chắc chắn bạn hiểu rõ yêu cầu của chương trình bảo vệ tại quốc gia cư trú hiện tại của bạn.

Về các biện pháp CUAET

Theo các biện pháp CUAET, bạn có thể nhận được thị thực du lịch để tới Canada tạm thời, cho đến khi an toàn để trở về Ukraina.

Thị thực du lịch này:

 • miễn phí chính phủ
 • sẽ được xử lý ưu tiên
 • cho bạn lựa chọn nộp đơn xin giấy phép làm việc mở miễn phí cùng lúc

Khi bạn đến biên giới Canada, bạn sẽ được cấp tư cách là:

 • du khách
 • người lao động, nếu bạn muốn làm việc;
 • hoặc học sinh, nếu bạn muốn theo học trường tiểu học hoặc trung học
 • nếu bạn muốn theo học trường cao đẳng đại học, xem "Học tập tại Canada"

Bạn có thể có thể ở lại Canada tới 3 năm. Trước khi tình trạng của bạn tại Canada hết hạn, nếu bạn muốn ở lâu hơn, bạn cần phải nộp đơn xin gia hạn thời gian ở lại. Kiểm tra ngày hết hạn trên hồ sơ du khách, giấy phép học tập hoặc giấy phép làm việc của bạn để biết khi nào tình trạng của bạn hết hạn.

Ai có thể nộp đơn

Nếu bạn đang ở ngoài Canada, bạn có thể nộp đơn nếu bạn có

 • hộ chiếu Ukraina hợp lệ hoặc
 • tài liệu nhận dạng quốc gia khác

Nếu bạn không có hộ chiếu hợp lệ hoặc tài liệu nhận dạng khác, bạn vẫn có thể nộp đơn. Viên chức di trú có thể cấp cho bạn giấy phép cư trú tạm thời để cho phép bạn đi du lịch đến Canada.

Thành viên không phải là công dân Ukraina trong gia đình của một công dân Ukraina

Thành viên không phải là công dân Ukraina trong gia đình của một công dân Ukraina đang ở ngoài Canada cũng có thể nộp đơn theo các biện pháp CUAET.

Thành viên trong gia đình được định nghĩa là

 • vợ hoặc bạn đời hợp pháp
 • con phụ thuộc (của bạn, vợ hoặc bạn đời hợp pháp của bạn) hoặc
 • con của con phụ thuộc

Nếu bạn đang ở Canada và muốn làm việc, học tập hoặc ở lâu hơn

Về các biện pháp CUAET

Theo các biện pháp CUAET, bạn có thể nộp đơn miễn phí để gia hạn thời gian ở lại tại Canada như

 • khách du lịch thêm tối đa 3 năm nữa hoặc cho đến khi hộ chiếu của bạn hết hạn
 • người lao động thêm tối đa 3 năm nữa hoặc cho đến khi hộ chiếu của bạn hết hạn
 • sinh viên trong suốt thời gian học tập của bạn

Bạn có thể nộp đơn nếu bạn là

 • một công dân Ukraina có hộ chiếu Ukraina hợp lệ. Nếu bạn không có hộ chiếu hợp lệ hoặc hộ chiếu của bạn sắp hết hạn, bạn nên gia hạn hộ chiếu tại đại sứ quán Ukraina tại Canada.
 • một thành viên trong gia đình của công dân Ukraina.

Thành viên trong gia đình được định nghĩa là

 • vợ hoặc bạn đời hợp pháp
 • con phụ thuộc (của bạn, vợ hoặc bạn đời hợp pháp của bạn) hoặc
 • con của con phụ thuộc

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question