KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Dịch thuật, công chứng và các dịch vụ khác

Dịch thuật, công chứng và các dịch vụ khác

Regular price
$22.65
Sale price
$22.65
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  1. Dịch thuật có dấu công chứng của Việt Nam: Cung cấp bản dịch chính xác với dấu công chứng tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và tin cậy.
  2. Dịch thuật dấu Notary (công chứng) Canada: Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật có dấu Notary của Canada, đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các tài liệu cần công chứng tại Canada.
  3. Dịch thuật có chứng chỉ ATIO Ontario Canada: Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật có chứng chỉ từ Hiệp hội Dịch thuật và Phiên dịch Ontario (ATIO).
  4. Dịch không đóng dấu: Dịch vụ dịch thuật tiêu chuẩn không đóng dấu, dành cho các tài liệu không cần công chứng.
  5. Dịch và hợp pháp hóa lãnh sự (khoảng 10 ngày): Dịch vụ dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự trong vòng 10 ngày.
  6. Dịch và hợp pháp hóa lãnh sự (khẩn 24-48 giờ): Dịch vụ dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự khẩn cấp trong vòng 24-48 giờ.
  7. Công chứng chữ ký (Notary): Dịch vụ công chứng chữ ký, đảm bảo tính pháp lý và chính xác.
  8. Trích lục khai tử: Cung cấp dịch vụ trích lục khai tử, nhanh chóng và chính xác.
  9. Giấy phép đưa tro cốt / Thi hài về nước: Cung cấp giấy phép cần thiết cho việc đưa tro cốt hoặc thi hài về nước.
  10. Báo giá dịch thuật các ngôn ngữ khác: Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá dịch thuật cho các ngôn ngữ khác.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question