KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Chương trình đào tạo miễn phí Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế

"Chương trình Cầu nối Công nghệ" đào tạo lại cho những người đã có bằng cấp ở nước ngoài, hiện đang có PR hoặc Citizen của Canada, muốn chuẩn hoá bằng cấp của họ để nhanh chóng tham gia vào thị trường lao động Canada.

Hôm nay KeyApply giới thiệu với bạn chương trình đào tạo miễn phí Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm y tế. Hiệp hội Chuyên gia Phòng thí nghiệm Y tế Ontario (MLPAO) đã được khoản tài trợ để đào tạo 50 Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm y tế cho những ứng viên đã được Giáo dục ở ngoài Canada (IEMLT).

Điều đó có nghĩa là gì? Nếu bạn biết ai đó đã được đào tạo quốc tế chuyên ngành này, và muốn được đào tạo để làm việc ở Canada, họ có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp bao gồm toàn bộ chi phí đào tạo. Sáng kiến này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế ở Ontario.

Một trong những yêu cầu tuyển sinh để đăng ký vào chương trình cầu nối là phải có Đánh giá bằng cấp học tập trước đây (Prior Learning Assessment - PLA) hợp lệ từ CSMLS (Canadian Society for Medical Laboratory Science - Hiệp hội Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế Canada). Một số ứng viên đã bày tỏ lo ngại về chi phí đánh giá PLA cao (từ $1540 đến $1850). Bạn hãy yên tâm, chúng tôi có tin tốt - Trường Cao đẳng Anderson, một đối tác đào tạo của KeyApply - sẽ hoàn trả phí đánh giá PLA sau khi sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo được tài trợ tại Anderson.

Nếu bạn muốn tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để nhận tài trợ đào tạo hay không, hãy email cho chúng tôi info@keyapply.com, KeyApply sau đó sẽ kết nối với bạn để thảo luận về các bước tiếp theo. 

Ngày khai giảng đang đến rất nhanh và chỗ có hạn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đảm bảo chỗ cho bạn.

HÃY ĐẶT HẸN NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP

Các bài viết liên quan

NFT (Non-fungible token) và Start-Up Visa
Các bạn có từng đầu tư hay nghiên cứu vào NFT (Non-fungible token) không? Đây là loại tài sản số ...
Đọc thêm
Tiệm nail đông khách ở Ontario, bán cho khách Việt Nam làm Business Work Permit
Các đối tác doanh nghiệp của KeyApply đang gởi bán hai tiệm nail, một ở Mississauga, một ở Hamilt...
Đọc thêm
Các chương trình doanh nhân đầu tư liên bang cũ
The federal Immigrant Investor Program (đã đóng) Theo chương trình nhập cư nhà đầu tư liên bang ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published