KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Điểm tin di trú thế giới ngày 14/3/2023

Xung đột về thay đổi thời gian duy trì EB-5 - và nhu cầu tái định cư.

Bản tin này nói về cuộc tranh luận giữa các bên liên quan đến chương trình đầu tư EB-5 của Mỹ trong năm 2023, đặc biệt là về việc tăng mức đầu tư tối thiểu từ 900.000 USD lên 1,35 triệu USD. Cuộc tranh luận được tập trung vào việc liệu tăng giá trị này có làm giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư và có ảnh hưởng đến sự phát triển của chương trình hay không.

Theo bản tin, RIA Capital Sustainment là một trong những bên tham gia cuộc tranh luận này. Công ty này cho rằng việc tăng mức đầu tư tối thiểu là cần thiết để đảm bảo chất lượng của các dự án được tài trợ bởi chương trình EB-5 và tăng tính bền vững của chương trình. Tuy nhiên, RIA Capital Sustainment cũng nhận thấy rằng việc tăng giá trị này cũng có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm của các nhà đầu tư đến chương trình EB-5.

Bản tin cũng đề cập đến việc chính phủ Mỹ đang cân nhắc nhiều tùy chọn khác nhau để thay đổi chương trình EB-5, bao gồm cả việc tăng mức đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra về vấn đề này.

Cuối cùng, bản tin cho biết rằng các bên liên quan đến chương trình EB-5 cần phải cùng nhau thảo luận để đưa ra quyết định tốt nhất cho cả chương trình và các nhà đầu tư.

Các bài viết liên quan

Điểm tin di trú thế giới ngày 19-3-2023
Bản tin 1 Đây là thông báo về việc tuyển chọn các ứng viên tham gia chương trình "Dragon's Den ...
Đọc thêm
Đưa doanh nghiệp Việt Nam đến IPO
IPO (Initial Public Offering) là quá trình một công ty tư nhân đưa cổ phần của mình lên sàn chứng...
Đọc thêm
Điểm tin di trú thế giới ngày 15/3/2023
Bản tin 1: Trong năm 2022, Canada đã đón tiếp hơn 550.000 sinh viên quốc tế, gây ra nhu cầu về ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published