KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Điểm tin di trú thế giới ngày 14/3/2023

Xung đột về thay đổi thời gian duy trì EB-5 - và nhu cầu tái định cư.

Bản tin này nói về cuộc tranh luận giữa các bên liên quan đến chương trình đầu tư EB-5 của Mỹ trong năm 2023, đặc biệt là về việc tăng mức đầu tư tối thiểu từ 900.000 USD lên 1,35 triệu USD. Cuộc tranh luận được tập trung vào việc liệu tăng giá trị này có làm giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư và có ảnh hưởng đến sự phát triển của chương trình hay không.

Theo bản tin, RIA Capital Sustainment là một trong những bên tham gia cuộc tranh luận này. Công ty này cho rằng việc tăng mức đầu tư tối thiểu là cần thiết để đảm bảo chất lượng của các dự án được tài trợ bởi chương trình EB-5 và tăng tính bền vững của chương trình. Tuy nhiên, RIA Capital Sustainment cũng nhận thấy rằng việc tăng giá trị này cũng có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm của các nhà đầu tư đến chương trình EB-5.

Bản tin cũng đề cập đến việc chính phủ Mỹ đang cân nhắc nhiều tùy chọn khác nhau để thay đổi chương trình EB-5, bao gồm cả việc tăng mức đầu tư tối thiểu. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra về vấn đề này.

Cuối cùng, bản tin cho biết rằng các bên liên quan đến chương trình EB-5 cần phải cùng nhau thảo luận để đưa ra quyết định tốt nhất cho cả chương trình và các nhà đầu tư.

Các bài viết liên quan

Hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi trong Chương Trình Thị Thực Khởi Nghiệp Canada (Start-Up Visa)"
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Thay Đổi ...
Đọc thêm
Cơ hội nhận Letter of Support (LOS) chương trình Start-Up Visa từ Keiretsu Forum - Quỹ Đầu Tư Thiên Thần Lớn Nhất Thế Giới!
Thứ hai này ngày 24/6/2024, KeyApply xin thông báo rằng chúng tôi có hai dự án Start-Up Visa sẽ t...
Đọc thêm
Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến: Cách vận hành dự án Start-Up Visa đạt yêu cầu, và chi phí sau thay đổi đầu tháng 5/2024
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cách Vận Hành Dự Á...
Đọc thêm