KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

IRCC đưa ra hướng dẫn chi tiết nộp 6 chương trình định cư mới

Canada đã đưa ra hướng dẫn chi tiết cho 6 chương trình định cư mới cho sinh viên quốc tế và người lao động. 

Hướng dẫn có thể xem chi tiết trên trang web chính phủ website

Chương trình sẽ chính thức mở vào trư ngày 6 tháng 5 năm 2021 theo giờ Eastern Standard Time. Chương trình sẽ ngưng nhận hồ sơ vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 hoặc khi đã đủ chỉ tiêu số lượng.

Chỉ tiêu các chương trình như sau: 

  • Workers in Canada – Stream A for health care workers (20,000)
  • Workers in Canada – Stream B for essential non-health care workers (30,000)
  • International graduates (40,000)
  • Workers in Canada – Stream A for French-speaking health care workers (no cap)
  • Workers in Canada – Stream B for French-speaking essential non-health care workers (no cap)
  • French-speaking international graduates (no cap)

DỊCH VỤ CỦA KEYAPPLY

KeyApply nhận làm dịch vụ điền và nộp hồ sơ cho chương trình này theo các bước:
1. Hỗ trợ kiểm tra và hoàn chỉnh bộ hồ sơ: 1000CAD
2. Tư vấn di trú đại diện hồ sơ: 1000CAD
3. Phụ phí cho các thành viên đi kèm: 500CAD/ người
(Phí trên chưa bao gồm phí chính phủ và thuế)
Liên hệ dịch vụ: info@keyapply.com hoặc 647-993-9654


Các bài viết liên quan

The International Student Identity Card (ISIC)
The International Student Identity Card (ISIC) là thẻ dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên tro...
Đọc thêm
Thế giới hiện có bao nhiêu chương trình Start-Up Visa?
Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, hiện nay có 21 quốc gia có chương trình ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published