KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Hộ chiếu Việt Nam mẫu mới

Xin mời quý khách xem hình ảnh chi tiết các trang của mẫu hộ chiếu Việt Nam mới.

Quý vị có thể đặt làm hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới Online TẠI ĐÂY.

 

Quý vị có thể đặt làm hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới Online TẠI ĐÂY.

 Ánh sáng bình thường

Ánh sáng UV 365 nm

 

Quý vị có thể đặt làm hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới Online TẠI ĐÂY.

Các bài viết liên quan

Từ 1-7-2022, Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới
Hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1-7-2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ c...
Đọc thêm

1 comment

  • Tư van đổi passport giúp mình nhé. Thank you

    Ruby Le

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published