KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Các thủ tục sử dụng thông dịch viên cho một số chương trình cụ thể

Đơn xin thường trú nộp trong Canada

Khi nào sử dụng thông dịch viên được công nhận

Việc sử dụng thông dịch viên được công nhận chỉ giới hạn trong các cuộc phỏng vấn có thể có tác động đáng kể đến người nộp đơn, chẳng hạn như (danh sách này không đầy đủ)

  • phỏng vấn các cá nhân có khả năng bị trục xuất khỏi Canada;
  • các phiên điều trần đánh giá loại bỏ rủi ro;
  • phỏng vấn nạn nhân bị lạm dụng;
  • phỏng vấn bảo lãnh (ví dụ, kết hôn giả).

Cần đảm bảo rằng các thông dịch viên được công nhận luôn sẵn sàng khi được yêu cầu trong các trường hợp trên. Khi người nộp đơn được lên lịch phỏng vấn và yêu cầu thông dịch viên, nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ xác định xem có cần thông dịch viên được công nhận hay không. Nếu viên chức xác định rằng kết quả của cuộc phỏng vấn sẽ không có tác động đáng kể, khách hàng sẽ được thông báo trong một khoảng thời gian hợp lý rằng Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ không cung cấp thông dịch viên. Nếu khách hàng vẫn muốn có một thông dịch viên, họ có trách nhiệm tìm một thông dịch viên.

IRCC phải sử dụng thông dịch viên được Ủy ban Di trú và Tị nạn công nhận. Các văn phòng địa phương thanh toán các chi phí.

Để biết thêm thông tin về điều này, hãy tham khảo Sử dụng dịch vụ thông dịch viên được công nhận.

Khi nào sử dụng thông dịch viên không được công nhận

Bất kỳ tình huống nào không được mô tả ở trên hoặc không khiến thân chủ phải chịu mức độ tác động về mặt quyết định đều không yêu cầu sự hiện diện của thông dịch viên được công nhận.

Nếu một cá nhân muốn sử dụng một thông dịch viên, họ phải tự tìm một thông dịch viên và trả các chi phí liên quan.

Nhân viên phỏng vấn phải đánh giá chất lượng giao tiếp giữa khách hàng và thông dịch viên của họ và xác nhận tính công bằng của thông dịch viên đối với các lời khai của khách hàng.

Xem thêm:

Kháng cáo và các vấn đề nhập cư

Các bài viết liên quan

Du lịch vào Canada: phòng tránh bị từ chối nhập cảnh
Gần đây, nhiều trường hợp du khách bị từ chối nhập cảnh và phải quay về trong quá trình du lịch t...
Đọc thêm
Tin tức Di Trú Canada: Về việc nhập cảnh Canada để sinh con
Theo Điều 3(1)(a) của Luật Quốc tịch Canada, những người sinh ra ở Canada tự động được công nhận ...
Đọc thêm
Tố chất nhất định nên có của người nghiện khởi nghiệp?
Đó là “nghiện” nghe người ta than phiền về cuộc sống! Tại sao người nghiện khởi nghiệp lại thích ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published