KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

South Australia: Important Message – Skilled & Business Migration program closures

South Australia will soon be closing nomination applications and Registrations of Interest (ROIs) for the 2021-22 program year but there is still time to apply.  

The upcoming program closure dates are: 

 • Business Innovation and Investment Program (BIIP) – Business Innovation Stream (Subclass 188A) applications will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022 
   
 • General Skilled Migration (GSM) Offshore Registration of Interests (ROIs) will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022
   
 • General Skilled Migration (GSM) Talent and Innovators Program ROIs will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022
   
 • Business Innovation and Investment Program (BIIP) applications for the following streams will close at 4pm, ACST, Monday 20 June 2022
  • Investor Stream (Subclass 188B)
  • Significant Investor Stream (Subclass 188C)
  • Entrepreneur Stream (Subclass 188E)
    
 • General Skilled Migration (GSM) applications will close at 4pm, ACST, Thursday 23 June 2022
Applications received prior to the closure dates will be assessed by 30 June 2022.  

Further information about the reopening of Skilled & Business Migration programs for the 2022-23 program year will be announced soon. 

Các bài viết liên quan

Mở rộng các lựa chọn bài kiểm tra ngôn ngữ cho chương trình SDS
Hôm nay, Bộ Di trú thông báo một tin tức quan trọng về chương trình Student Direct Stream (SDS) c...
Đọc thêm
Cập nhật quan trọng từ IRCC về Chương trình Visa Khởi Nghiệp
Cơ quan Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa thông báo thay đổi đáng chú ý về hướn...
Đọc thêm
Quy trình phỏng vấn người nộp đơn được thực hiện bởi nhân viên IRCC
Đối với nhiều người, việc chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn di trú có thể gây ra nhiều lo lắng, đặc...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published