KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

South Australia: Important Message – Skilled & Business Migration program closures

South Australia will soon be closing nomination applications and Registrations of Interest (ROIs) for the 2021-22 program year but there is still time to apply.  

The upcoming program closure dates are: 

 • Business Innovation and Investment Program (BIIP) – Business Innovation Stream (Subclass 188A) applications will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022 
   
 • General Skilled Migration (GSM) Offshore Registration of Interests (ROIs) will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022
   
 • General Skilled Migration (GSM) Talent and Innovators Program ROIs will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022
   
 • Business Innovation and Investment Program (BIIP) applications for the following streams will close at 4pm, ACST, Monday 20 June 2022
  • Investor Stream (Subclass 188B)
  • Significant Investor Stream (Subclass 188C)
  • Entrepreneur Stream (Subclass 188E)
    
 • General Skilled Migration (GSM) applications will close at 4pm, ACST, Thursday 23 June 2022
Applications received prior to the closure dates will be assessed by 30 June 2022.  

Further information about the reopening of Skilled & Business Migration programs for the 2022-23 program year will be announced soon. 

Các bài viết liên quan

Hội Thảo Online: "Những con đường định cư nào khi có các thắt chặt về chính sách du học sinh?"
Bạn có biết về những thay đổi quan trọng mà IRCC vừa thông báo đối với chương trình Du Học Sinh Q...
Đọc thêm
Chính sách nhân đạo của Canada: Giấy phép lao động mở cho những người bị bóc lột
Chính phủ Canada cung cấp giấy phép lao động cho những người bị bóc lột, nhưng người lao động cần...
Đọc thêm
Bản Tin: Cập nhật chính sách làm việc ngoài trường cho sinh viên Quốc tế
Ngày 7 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng đã công bố hai thông báo quan trọng liên quan đến việc làm ng...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published