KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

South Australia: Important Message – Skilled & Business Migration program closures

South Australia will soon be closing nomination applications and Registrations of Interest (ROIs) for the 2021-22 program year but there is still time to apply.  

The upcoming program closure dates are: 

 • Business Innovation and Investment Program (BIIP) – Business Innovation Stream (Subclass 188A) applications will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022 
   
 • General Skilled Migration (GSM) Offshore Registration of Interests (ROIs) will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022
   
 • General Skilled Migration (GSM) Talent and Innovators Program ROIs will close at 4pm, ACST, Thursday 9 June 2022
   
 • Business Innovation and Investment Program (BIIP) applications for the following streams will close at 4pm, ACST, Monday 20 June 2022
  • Investor Stream (Subclass 188B)
  • Significant Investor Stream (Subclass 188C)
  • Entrepreneur Stream (Subclass 188E)
    
 • General Skilled Migration (GSM) applications will close at 4pm, ACST, Thursday 23 June 2022
Applications received prior to the closure dates will be assessed by 30 June 2022.  

Further information about the reopening of Skilled & Business Migration programs for the 2022-23 program year will be announced soon. 

Các bài viết liên quan

Có bao nhiêu trường hợp có thể làm LMIA?
Có bảy trường hợp có thể làm LMIA (Labour Market Impact Assessment application - đánh giá tác độn...
Đọc thêm
Gia hạn visa Mỹ tại Canada
Những người xin thị thực đáp ứng các tiêu chí dưới đây có thể đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực q...
Đọc thêm
Câu chuyện thành công Supervisa chỉ bằng 1/2 so với thời gian xử lý trung bình
Vào tháng 6/2022, một khách hàng ở Ontario liên lạc với chúng tôi để thực hiện hồ sơ Supervisa ch...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published