KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

KeyApply ra mắt dự án Start-Up Visa với chi phí thấp hơn!

Các bài viết liên quan

Gia hạn visa Mỹ tại Canada
Những người xin thị thực đáp ứng các tiêu chí dưới đây có thể đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực q...
Đọc thêm
Câu chuyện thành công Supervisa chỉ bằng 1/2 so với thời gian xử lý trung bình
Vào tháng 6/2022, một khách hàng ở Ontario liên lạc với chúng tôi để thực hiện hồ sơ Supervisa ch...
Đọc thêm
Áp dụng NOC 2021 từ hôm nay
Bắt đầu từ hôm nay, IRCC sẽ triển khai hệ thống NOC 2021 mới, hệ thống phân loại nghề nghiệp tron...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published