KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

NS PNP Labour Market Priorities không cần Job Offer Nova Scotia - KeyApply

NS PNP Labour Market Priorities không cần Job Offer Nova Scotia

Giá cả thông thường
$0.00 CAD
Giá bán
$0.00 CAD
Giá cả thông thường
Bán hết
Đơn giá
 

The Nova Scotia Labour Market Priorities chọn các ứng cử viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, những người đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cấp tỉnh để đăng ký đề cử. Chỉ những ứng viên nhận được Thư quan tâm từ Văn phòng Nhập cư Nova Scotia mới có thể nộp đơn.

Tôi có đạt yêu cầu?

Để đạt yêu cầu của chương trình này, bạn phải: 

 • nhận Thư quan tâm từ Chương trình Đề cử Nova Scotia trong hệ thống Express Entry;
 • nộp đơn đăng ký trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày thư quan tâm được phát hành;
 • đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu của Express Entry mà bạn đã đủ điều kiện;
 • chứng minh đủ tài chính để thiết lập thành công bản thân và gia đình của bạn ở Nova Scotia, đồng thời thanh toán chi phí nhập cư và chi phí đi lại của bạn;
 • có tư cách pháp nhân tại quốc gia hiện tại của bạn cư trú;
 • đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tại thời điểm bạn được cấp Thư quan tâm; và
 • có số Express Entry hợp lệ và đáp ứng tất cả các tiêu chí IRCC cho nhóm Express Entry.

  Tham gia chương trình cách nào?

  Nếu bạn đã nhận được Thư quan tâm, hãy hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến và bao gồm tất cả các thông tin và tệp đính kèm được yêu cầu.

  • Phí trên tính bằng đô là Canada (CAD)
  • Phí chưa bao gồm phí chính phủ và các phí cho bên thứ ba như khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp, dịch thuật, chuyển phát hồ sơ.

  QUESTIONS & ANSWERS

  Have a Question?

  Be the first to ask a question about this.

  Ask a Question