KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Frequently Asked Questions

Start-Up Visa Canada - Định cư khởi nghiệp

Thế nào là đủ điều kiện tham gia Chương trình Visa Khởi nghiệp?

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Visa khởi nghiệp, bạn phải đáp ứng tất cả 4 yêu cầu:

  • Tham gia một doanh nghiệp khởi nghiệp đủ điều kiện cho chương trình.
  • Có thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định (quỹ đầu tư, vườn ươm).
  • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ;
  • Có đủ tiền để định cư và sống ở Canada trước khi bạn kiếm tiền từ việc kinh doanh của mình