KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Hướng dẫn khám sức khoẻ

  • Đây là link các địa điểm khám sức khoẻ để đặt hẹn: http://www.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx
  • Khi đi khám, quý khách in form đính kèm + Hộ chiếu + Các giấy tờ khác nếu phòng khám yêu cầu
  • Đem theo khoản tiền phí mà phòng khám yêu cầu
  • Sau khi khám xong chụp phiếu khám sức khoẻ email lại cho công ty