KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

PEI PNP - Doanh nhân Work Permit Prince Edward Island

PEI PNP - Doanh nhân Work Permit Prince Edward Island

Giá cả thông thường
$0.00 CAD
Giá bán
$0.00 CAD
Giá cả thông thường
Bán hết
Đơn giá
 

Định cư vào Prince Edward Island (Canada) theo con đường doanh nhân trước đây có 3 chương trình, nhưng hiện nay đã đóng 2.

100% Ownership Stream (chương trình đã đóng)

Prince Edward Island (PEI) đã thông báo thay đổi các chương trình Doanh nhân của tỉnh bang. Sau ngày 20/9/2018, PEI chỉ nhận hồ sơ doanh nhân Work Permit, không còn nhận hồ sơ xin trực tiếp thường trú nhân cho doanh nhân trước đây. 

Partial Ownership Stream (chương trình đã đóng)

Tương tự như trên, chương trình sở hữu một phần doanh nghiệp xin thường trú nhân cũng đã đóng 

Work Permit Stream (Giấy phép làm việc cho doanh nhân)

Nếu bạn muốn định cư vào PEI và muốn đầu tư và vận hành doanh nghiệp, bạn có thể đạt yêu cầu cho chương trình "Work Permit Stream of the Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)". Chương trình này dành cho những người có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp tự làm chủ hoặc ở vị trí điều hành cấp cao làm thuê. Các cá nhân và gia đình sẽ vào PEI để vận hành doanh nghiệp và nếu đạt điều kiện sẽ được cấp đề cử định cư từ tỉnh bang. 

Bước 1: Ai đạt yêu cầu để nộp đơn?

Trước khi gửi hồ sơ EOI (Expression of Interest), bạn cần đảm bảo rằng mình đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sau đây cho Danh mục Tác động Kinh doanh:

 • Có tài sản cá nhân tối thiểu có thể xác minh là 600.000 đô la Canada, được tích lũy thông qua các nguồn hợp pháp và hợp lệ;
 • Có trình độ học vấn tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học;
 • Nằm trong độ tuổi từ 21-59 tại thời điểm nộp đơn;
 • Có kỹ năng quản lý có thể chuyển giao và kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp trước đó;
 • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu tương đương với  CLB/NCLC 4;
 • Có ý định sống và làm việc tại PEI trong khi quản lý hàng ngày và liên tục cho công ty của bạn tại PEI.

Đây là các tiêu chí cơ bản mà bạn cần đáp ứng để có khả năng đủ điều kiện nộp đơn cho chương trình "Business Guide Work Permit Stream".

Bước 2: Nộp đơn cách nào?

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về khả năng đủ điều kiện của chương trình đã nêu ở trên, bạn hoặc đại diện của bạn có thể tạo một hồ sơ trong hệ thống EOI (Expression of Interest). Để tạo hồ sơ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một địa chỉ email hợp lệ và thông tin nhận dạng bao gồm chi tiết hộ chiếu của bạn. Một khi tài khoản của bạn đã được xác minh, bạn sẽ có thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của mình.

Hồ sơ của bạn sẽ được giữ hoạt động trong một khoảng thời gian sáu tháng. Bạn phải đảm bảo thông tin được cung cấp trong hồ sơ của bạn là chính xác và có thể xác minh. Nếu tình hình của bạn thay đổi trước khi được mời nộp đơn, bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình. Nếu tình hình của bạn thay đổi sau khi được mời nộp đơn, bạn phải liên hệ với Văn phòng với thông tin mới; điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng về hồ sơ của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về lưới điểm EOI trong Phụ lục A (download tài liệu bằng cách "add to cart" ở trên.

Lưu ý quan trọng: Một Biểu thị Sự quan tâm (Expression of Interest) không phải là một đơn xin, mà chỉ là một biểu thị về sự quan tâm của bạn trong việc được xem xét để nộp đơn cho Danh mục Tác động Kinh doanh của PEI PNP. Văn phòng giữ quyền hạn giới hạn lượng đơn hoặc loại trừ từ các lần rút Biểu thị Sự quan tâm.

Community Endorsement

Văn phòng đã phát triển một danh mục mới cho cộng đồng để chứng thực việc lựa chọn một ứng viên kinh doanh tiềm năng. Tầm nhìn cho danh mục mới này trong EOI là có các cộng đồng hợp tác để xác định các ứng viên tiềm năng, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ kinh doanh sẽ dẫn đến việc cải thiện khả năng nhìn thấy cho tất cả các cộng đồng Đảo và khả năng tương tác và tích hợp thành công hơn cho công dân nước ngoài trong cộng đồng đó.

Nếu cộng đồng cung cấp một sự chứng thực, họ đồng ý cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tham gia và cung cấp hỗ trợ tích hợp cho người mới đến được chứng thực bởi cộng đồng. Sự tham gia này bao gồm lời khuyên và hướng dẫn kinh doanh về các mục như khả năng định vị kinh doanh, thị trường hoặc đối tác bổ sung, và mối quan hệ kinh doanh chính trong cộng đồng;
 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về cộng đồng bao gồm cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện có, hồ sơ ngành, mô hình kinh doanh, đặc điểm dân số, nhà ở, và cơ hội để tăng cường tích hợp kinh doanh (như việc tham gia Phòng Thương mại, v.v.);
 • Cung cấp thông báo và chi tiết cần thiết cho Văn phòng khi người mới đến được cung cấp sự chứng thực.

Nếu bạn nhận được sự chứng thực từ cộng đồng và yêu cầu điểm liên quan, bạn phải thiết lập doanh nghiệp của mình trong cộng đồng chứng thực để tuân thủ Hợp đồng Hiệu suất Giấy phép Lao động của bạn.

Điểm cho Community Endorsement:

 • Chứng thực bằng văn bản từ cộng đồng nông thôn: 15 điểm.
 • Chứng thực bằng văn bản từ một cộng đồng trong khu vực thủ đô: 10 điểm.
 • Điểm tối đa: 15 điểm.

Bước 3: Lời Mời Nộp Đơn

Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn sẽ nhận được một thông báo qua email, trong đó sẽ bao gồm số hồ sơ của bạn và hướng dẫn về việc nộp hồ sơ và xác minh tổng tài sản. Những người được mời nộp đơn sẽ được loại khỏi hồ sơ và có tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận lời mời để nộp đơn.

Nếu bạn được mời nộp đơn và quyết định không tiếp tục với việc nộp đơn, bạn có thể chọn "rút lại" trong hệ thống EOI và lời mời của bạn sẽ được rút lại. Hồ sơ của bạn sẽ được loại khỏi hồ sơ đủ điều kiện và lời mời của bạn sẽ bị hủy. Bạn có thể gửi một hồ sơ mới bất cứ lúc nào; tuy nhiên, điều này không đảm bảo một lời mời khác.

Tần suất của lời mời nộp đơn dựa trên số lượng đề cử hàng năm, năng lực xử lý và các yêu cầu tỉnh khác.

Bước 4: Báo cáo Xác minh Tổng Tài sản (Net Worth Verification Report)

Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được Lời Mời Nộp Đơn (ITA), bạn phải tiếp xúc với một nhà cung cấp xác minh tổng tài sản được chỉ định bởi Văn phòng Di trú, và bạn phải cung cấp cho chúng tôi tên của nhà cung cấp mà bạn đã chọn. Họ sẽ xem xét các yêu cầu về tổng tài sản cá nhân của bạn và sự tích lũy của quỹ thông qua việc phân tích các tài liệu tài chính mà bạn nộp cho họ, và họ sẽ tạo ra một Báo cáo Xác minh Tổng Tài sản (Net Worth Verification Report) thay mặt bạn. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ xem xét các yêu cầu về tổng tài sản cá nhân của bạn để xác định:

 • Tổng tài sản cá nhân có thể xác minh;
 • Tính hợp lệ của số tiền tích lũy;
 • Tất cả các nguồn thu nhập;
 • Sở hữu và giá trị của tài sản được khai báo;
 • Đánh giá thu nhập từ việc làm;
 • Xem xét liệu cần thêm điều tra hay không.

Nhà xác minh tổng tài sản sẽ gửi một bản sao của báo cáo trực tiếp đến IIDI và cho bạn. Báo cáo sẽ được sử dụng trong việc đánh giá hồ sơ của bạn. Mặc dù kết luận của báo cáo, IIDI có quyền hạn và trách nhiệm duy nhất để đánh giá hồ sơ của bạn và có thể yêu cầu thêm thông tin, tài liệu hỗ trợ, và làm rõ về tổng tài sản cá nhân của bạn trong quá trình nộp đơn.

Bước 5: Chuẩn bị Hồ sơ của bạn

 • Chuẩn bị tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho việc nộp đơn.

Bước 6: Nộp Hồ sơ của bạn

 • Hoàn thiện và nộp hồ sơ của bạn theo hướng dẫn đã được cung cấp.

Bước 7: Tham dự Phỏng vấn

 • Bạn sẽ được mời tham gia một cuộc phỏng vấn, trong đó bạn cần phải thảo luận chi tiết về kế hoạch kinh doanh của mình.

Bước 8: Nộp Hồ sơ Cuối cùng

 • Sau khi phỏng vấn, bạn sẽ cần nộp hồ sơ cuối cùng của mình.

Bước 9: Nộp đơn xin Giấy phép Lao động cho Chính phủ Liên bang

 • Nộp đơn xin Giấy phép Lao động sau khi hoàn thiện tất cả các bước trước đó.

Bước 10: Đến Prince Edward Island

 • Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ đến Prince Edward Island để bắt đầu quá trình di cư.

Bước 11: Tuân thủ Hợp đồng của bạn

 • Bạn cần tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng của mình với chính ph

Các loại phí là gì?

 • Nếu EOI được chọn, phí nộp cho tỉnh bang là $10,000 CAD. Nếu hồ sơ bị từ chối, hoặc bạn rút hồ sơ, tỉnh bang sẽ hoàn trả $7,500.
 • Phí luật sư đại diện.
 • Phí dịch vụ và hành chính khác.
 • Các phí chính phủ liên bang cho Work Permit.

Tôi có cần sử dụng tư vấn di trú hoặc luật sư không?

Không, bạn có thể tự nộp hồ sơ. Nếu bạn không sử dụng người đại diện, tất cả các thông tin liên lạc và gửi đến văn phòng PEI phải đến trực tiếp từ bạn và cuộc phỏng vấn phải được tiến hành mà không có sự trợ giúp của thông dịch viên.

Nếu bạn cần người đại diện hỗ trợ trong việc chuẩn bị đơn, bạn phải sử dụng Luật sư từ các Island Agent đã được phê duyệt. KeyApply sẽ thực hiện hồ sơ của bạn thông qua các Luật sư từ Island Agent.

Lưu ý lựa chọn chương trình

Chương trình doanh nhân tỉnh bang yêu cầu rất cao về khả năng cam kết gắn bó với tỉnh bang. Do vậy, nếu bạn có những yếu tố sau đây, có thể ảnh hưởng đến kết quả hồ sơ, vì sẽ làm yếu đi khả năng chứng minh gắn bó của bạn với PEI:

 • Có thân nhân gần ở các tỉnh khác, đặc biệt các tỉnh lớn như Ontario hoặc British Columbia
 • Có tài sản, doanh nghiệp ở tỉnh bang khác PEI

Liên lạc để được tư vấn

KeyApply có đội ngũ thực hiện hồ sơ PEI bao gồm luật sư được chỉ định của PEI và các chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm hồ sơ. 

Cập nhật tháng 8/2022

HÃY ĐẶT HẸN NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question