KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Tin vui sắp tới về di trú cho các thợ Nail

Từ ngày 16/11/2022, các cơ quan di trú cấp Liên bang và Tỉnh bang sẽ áp dụng Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC 2021, thay thế cho bộ cũ NOC 2016. Điều này có lợi gì cho các thợ Nail?

Theo bộ phân loại mới, thợ Nail được xếp vào TEER 3, tương đương NOC B. Trước đây thợ Nail là NOC C. Được vào TEER 3 hay NOC B thì có các lợi ích sau:
  • Lao động thì vợ/ chồng được open work permit theo và con cái cũng được theo. Trước đây NOC C là không được.
  • Được vào hệ thống Express Entry nên có cơ hội nộp di trú theo các chương trình của Express Entry. Trước đây là không được.
Cuối cùng lực lượng Nail đã được chính thức công nhận là ngành nghề có kỹ năng - skilled worker!
Ai chưa làm giấy tờ cho chồng/ vợ/ con sang thì chuẩn bị.
Chủ tiệm muốn tuyển thợ từ VN để đưa gia đình thợ sang thì cũng làm ngay từ bây giờ, LMIA cho tiệm nail đang rất thuận lợi.
Vui lòng đặt hẹn tư vấn với KeyApply.

Các bài viết liên quan

Có nhiều lầm tưởng rất nguy hiểm về doanh nghiệp Start-Up Visa!
Trong thời gian gần đây tại Việt Nam, các doanh nhân tập trung vào việc tư vấn cách thiết lập doa...
Đọc thêm
Điểm tin di trú thế giới ngày 25-3-2023
Bản tin 1 Trang web https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/Invitations-to-Apply thông báo về...
Đọc thêm
Điểm tin di trú thế giới ngày 20-3-2023
Bản tin 1 Trang web này đưa tin về quyết định của Chính phủ tỉnh Ontario, Canada về tăng cường ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published