KEYAPPLY - ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Tin vui sắp tới về di trú cho các thợ Nail

Từ ngày 16/11/2022, các cơ quan di trú cấp Liên bang và Tỉnh bang sẽ áp dụng Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC 2021, thay thế cho bộ cũ NOC 2016. Điều này có lợi gì cho các thợ Nail?

Theo bộ phân loại mới, thợ Nail được xếp vào TEER 3, tương đương NOC B. Trước đây thợ Nail là NOC C. Được vào TEER 3 hay NOC B thì có các lợi ích sau:
  • Lao động thì vợ/ chồng được open work permit theo và con cái cũng được theo. Trước đây NOC C là không được.
  • Được vào hệ thống Express Entry nên có cơ hội nộp di trú theo các chương trình của Express Entry. Trước đây là không được.
Cuối cùng lực lượng Nail đã được chính thức công nhận là ngành nghề có kỹ năng - skilled worker!
Ai chưa làm giấy tờ cho chồng/ vợ/ con sang thì chuẩn bị.
Chủ tiệm muốn tuyển thợ từ VN để đưa gia đình thợ sang thì cũng làm ngay từ bây giờ, LMIA cho tiệm nail đang rất thuận lợi.
Vui lòng đặt hẹn tư vấn với KeyApply.

Các bài viết liên quan

Có bao nhiêu trường hợp có thể làm LMIA?
Có bảy trường hợp có thể làm LMIA (Labour Market Impact Assessment application - đánh giá tác độn...
Đọc thêm
Áp dụng NOC 2021 từ hôm nay
Bắt đầu từ hôm nay, IRCC sẽ triển khai hệ thống NOC 2021 mới, hệ thống phân loại nghề nghiệp tron...
Đọc thêm
Bảng đối chiếu NOC 2021 và 2016
Chuyển đổi NOC 2016 sang NOC 2021 sẽ có nhiều ngành nghề từ NOC B chuyển lên TEER 3 (tương đương ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published