KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Quebec đình chỉ chương trình đầu tư đến năm 2023

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư Quebec (Quebec Immigrant Investor Program - QIIP) sẽ vẫn bị đình chỉ trong hai năm nữa như một phần trong các cải cách của chính phủ nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư ở tỉnh phía đông Canada.

Chương trình dự kiến ​​sẽ mở lại vào ngày 1/4/2021 sau lần tạm ngừng trước đó vào ngày 1/11/2019. Tuy nhiên, chính phủ đã thông báo hôm nay rằng QIIP sẽ không mở lại cho đến ngày 1/4/2023.

"Khoảng thời gian này sẽ cho phép Bộ hoàn thành công việc sửa đổi đang được tiến hành, cho phép Bộ thực hiện một chương trình cập nhật phù hợp hơn với các mục tiêu của chính phủ về hội nhập và cộng đồng hóa người nhập cư", theo chính phủ Quebec.

Chính phủ làm rõ rằng tất cả các đơn nộp trước đây theo chương trình này sẽ tiếp tục được xử lý trong giai đoạn này.

Tác động của Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư Quebec

QIIP đã hoạt động từ những năm 1980. Kể từ năm 2001, ước tính đã có 700 triệu đô la Canada đầu tư, cuối cùng đã phục vụ cho 4.700 doanh nghiệp Quebec.

Một trong những lý do chính cho sự phổ biến của chương trình này là nó có bản chất thụ động, nghĩa là các nhà đầu tư không bắt buộc phải tự mình thành lập hoặc quản lý một doanh nghiệp ở Quebec. Thay vào đó, một nhà đầu tư được yêu cầu đầu tư tiền vào một sáng kiến ​​do chính quyền cấp tỉnh hỗ trợ. Ứng viên QIIP, những người có thể chứng minh giá trị tài sản ròng của họ ít nhất là 2 triệu đô la Canada và có một số kinh nghiệm quản lý, được yêu cầu đầu tư 1,2 triệu đô la Canada vào một công ty Canada được ủy quyền trong tỉnh, doanh thu từ đó được sử dụng để tài trợ cho các chương trình kinh doanh khác. Các nhà đầu tư nhận lại tiền của họ, trừ đi lãi suất, sau khoảng thời gian 5 năm.

Các bài viết liên quan

Webinar "Update Changes in the Canadian Start-Up Visa Program"
Dear Sir/ Madam, We respectfully invite you to participate in the webinar "Updating Changes in th...
Đọc thêm
Tham Gia Hội Thảo Online Về Hệ Thống Trường Phổ Thông Công Lập Lakehead - Cơ Hội Đặc Biệt Cho Học Sinh Phổ Thông
Bạn muốn mang đến cho con mình một trải nghiệm học tập xuất sắc tại Canada? Hãy đăng ký tham gia ...
Đọc thêm
Bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm Ngày Mở Cửa Trực Tuyến mùa Xuân tại Đại học Windsor chưa?
Sinh viên tương lai UWindsor, cùng gia đình và bạn bè, sẽ có cơ hội tìm hiểu về các chương trình ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published