KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Collection: Golden Visas - Thị thực vàng

Golden Visa thông thường nói đến các chương trình lấy Quốc tịch hoặc Thường trú nhân các nước theo chương trình đầu tư. Golden Visa - Thị thực vàng dành cho những người muốn cư trú tại một quốc gia khác bằng cách đầu tư một số tiền đáng kể hoặc bằng cách mua bất động sản.
6 products