KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Quy trình tư vấn khả năng đủ điều kiện visa Úc

Để đánh giá khả năng đủ điều kiện nhận visa Úc cho khách hàng, chúng tôi theo quy trình như sau:

  1. Buổi họp tìm hiểu (15 - 20 phút): Đây là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu thêm về trường hợp của bạn, cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về quy trình xin visa, và trả lời các câu hỏi ban đầu mà bạn có thể có.

  2. Tư vấn ban đầu có phí với Luật sư Úc: Sau buổi họp tìm hiểu, chúng tôi sẽ tiến hành một phiên tư vấn chi tiết hơn với Luật sư Úc, có phí, để phân tích trường hợp cụ thể của bạn, xác định loại visa mà bạn có thể đủ điều kiện và tạo ra một kế hoạch hành động cho quy trình xin visa.

  3. Cam kết chính thức trong vấn đề cụ thể: Một khi bạn đã quyết định tiếp tục với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành cam kết chính thức trong vấn đề của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong toàn bộ quy trình xin visa, từ việc hoàn thành hồ sơ cho đến khi nhận quyết định cuối cùng từ cơ quan cấp visa.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một ước tính chi phí tổng thể cho quy trình này. Chúng tôi rất tin tưởng rằng bằng cách làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được dịch vụ chuyên nghiệp, thông tin và hỗ trợ tận tâm nhất.

Buổi họp tìm hiểu (15 - 20 phút)

Buổi họp tìm hiểu không cung cấp lời khuyên sâu rộng về các lựa chọn visa của khách hàng. Đây là cơ hội cho chúng tôi hiểu rõ hơn về tình hình của khách hàng tiềm năng và bạn cần hỗ trợ di cư loại nào. Đây cũng là cơ hội để khách hàng tiềm năng hiểu rõ hơn về công ty và đội ngũ Luật sư Úc, chuyên môn của chúng tôi và xem chúng tôi có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.

Trong suốt buổi họp này, tôi sẽ thảo luận cơ bản về tình hình của khách hàng, cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình xin visa, và trả lời các câu hỏi ban đầu mà khách hàng có thể có. Điều quan trọng là, buổi họp này không nhằm cung cấp lời khuyên chi tiết hay phân tích cụ thể về trường hợp cụ thể của khách hàng. Đó sẽ là nội dung của cuộc tư vấn có phí sau này.

Đặt hẹn tư vấn miễn phí cho Buổi họp tìm hiểu ở đây

Tư vấn ban đầu có phí với Luật sư Úc
Đánh giá đủ điều kiện

Nếu bạn cần lời khuyên theo yêu cầu, chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục với cuộc tư vấn có phí để Luật sư có thể đánh giá chính thức khả năng đủ điều kiện và lộ trình cho quyền cư trú vĩnh viễn của bạn.

Một cuộc tư vấn bao gồm:

  1. Tư vấn 1 giờ qua điện thoại hoặc phòng họp video;
  2. Đánh giá đầy đủ khả năng đủ điều kiện và thảo luận sâu về các lựa chọn visa và đường lối di cư tiềm năng của bạn;
  3. Xem xét các tài liệu chính;
  4. Tư vấn bằng văn bản tóm tắt những gì đã thảo luận (cung cấp sau 1-2 ngày tư vấn);
  5. Một email theo dõi, nếu bạn có thêm câu hỏi; và
  6. Báo giá chi tiết dịch vụ của chúng tôi và các bước tiếp theo.

Chi phí cho cuộc tư vấn vui lòng xem ở link này.

Như bạn có thể hiểu, Luật Di cư Úc rất phức tạp và đòi hỏi một lượng thời gian đáng kể để giải thích các lựa chọn cho khách hàng, thảo luận về các bước/quy trình và cung cấp lời khuyên/phản hồi pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi ước tính rằng một cuộc tư vấn ban đầu thường mất từ 2-4 giờ thời gian của chúng tôi. Ngoài ra, theo nghĩa vụ chuyên nghiệp pháp lý của chúng tôi, chúng tôi cần được cam kết chính thức (hợp đồng dịch vụ được ký và thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi) trước khi chúng tôi có thể cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

Bảng phí dịch vụ di trú Úc

Vui lòng xem ở đây.