KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Bảo lãnh đoàn tụ vợ/chồng, đối tác hoặc con cái phụ thuộc

Bảo lãnh đoàn tụ vợ/chồng, đối tác hoặc con cái phụ thuộc

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Quy trình bảo lãnh

Chào mừng bạn đến với quy trình bảo lãnh gia đình tại Canada. Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện, bạn sẽ có quyền bảo lãnh cho vợ hoặc chồng, đối tác của bạn, hoặc con cái phụ thuộc để họ có thể trở thành cư dân thường trú của Canada.

Khi bạn bảo lãnh cho một người, bạn cần đảm bảo rằng bạn có khả năng hỗ trợ họ về tài chính. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải đảm bảo rằng họ không phải nhận trợ cấp xã hội từ chính phủ. Đây là một trách nhiệm quan trọng mà bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi tiến hành quy trình bảo lãnh.

Hãy nhớ rằng việc bảo lãnh không chỉ là một cam kết về tài chính, mà còn là một cam kết về việc hỗ trợ người bạn bảo lãnh trong quá trình họ hòa nhập vào xã hội Canada.

Ai đủ điều kiện để bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái

Nếu bạn muốn bảo lãnh vợ chồng, đối tác hoặc con cái phụ thuộc tại Canada, có những điều kiện mà bạn phải đáp ứng:

 1. Đầu tiên, bạn phải ít nhất 18 tuổi.
 2. Bạn phải là công dân Canada, thường trú nhân Canada, hoặc người được đăng ký theo Đạo luật Indian Canada.
 3. Nếu bạn là công dân Canada đang sống ngoài Canada, bạn phải chứng minh rằng bạn dự định sống tại Canada khi những người bạn bảo lãnh trở thành thường trú nhân. Điều này không áp dụng nếu bạn là thường trú nhân (PR) sống ngoài Canada.
 4. Bạn cần chứng minh rằng bạn không nhận trợ cấp xã hội, trừ khi bạn có một khuyết tật.
 5. Cuối cùng, bạn cần có khả năng cung cấp cho nhu cầu cơ bản của người mà bạn muốn bảo lãnh.

Nếu bạn sống ngoài Quebec, bạn sẽ cần đưa ra một cam kết rằng bạn sẽ chăm sóc tài chính cho những người bạn đang bảo lãnh trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn sẽ cần cung cấp hỗ trợ tài chính cho họ từ khi họ trở thành thường trú nhân và bạn sẽ phải hoàn trả bất kỳ trợ cấp xã hội nào mà họ nhận được trong thời gian này.

Ngoài ra, bạn và người mà bạn bảo lãnh sẽ cần phải đồng ý với một số trách nhiệm trong thời gian cam kết. Điều này được gọi là thỏa thuận bảo lãnh, theo đó, bạn sẽ cung cấp cho nhu cầu cơ bản của người mà bạn bảo lãnh, và người đó sẽ cố gắng tự hỗ trợ bản thân và gia đình của họ.

Khi bạn nộp đơn, bạn sẽ cần hoàn thành và ký một biểu mẫu chứa cam kết và thỏa thuận bảo lãnh.

Yêu cầu về thu nhập

Trong hầu hết các trường hợp, không có yêu cầu về thu nhập để bảo lãnh vợ/chồng hoặc đối tác hoặc con cái phụ thuộc của bạn. Bạn chỉ cần chứng minh rằng bạn có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nếu:

 • bạn đang bảo lãnh một con cái phụ thuộc có 1 hoặc nhiều con cái phụ thuộc, hoặc
 • bạn đang bảo lãnh vợ/chồng hoặc đối tác có một con cái phụ thuộc, và con cái phụ thuộc của họ có 1 hoặc nhiều con cái của chính họ.

Hãy xem thêm hướng dẫn biểu mẫu Đánh giá Tài chính để hiểu cần bao nhiêu tiền và làm thế nào để điền vào biểu mẫu.

Ai không thể bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái của họ

Bạn không thể bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái của mình trong những trường hợp sau:

 • Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi.
 • Nếu bạn không sẽ sống ở Canada khi người bạn muốn bảo lãnh trở thành thường trú nhân.
 • Nếu bạn không phải là công dân Canada, thường trú nhân của Canada, hoặc người được đăng ký ở Canada theo Đạo luật Indian Canada.
 • Nếu bạn là cư dân tạm thời, tức là bạn đang thăm, học tập hoặc làm việc ở Canada theo thị thực hoặc giấy phép.
 • Nếu đơn xin thường trú nhân của bạn vẫn đang được xử lý. Bạn phải có tình trạng thường trú nhân vào thời điểm bạn nộp đơn bảo lãnh.
 • Nếu bạn không có đủ tiền để hỗ trợ những người bạn muốn bảo lãnh.

Bạn có thể không đủ điều kiện để bảo lãnh vợ/chồng nếu bạn đã được bảo lãnh bởi một người vợ/chồng hoặc đối tác và bạn trở thành thường trú nhân ít hơn 5 năm trước, hoặc vẫn chịu trách nhiệm tài chính cho một người vợ/chồng hoặc đối tác trước đó mà bạn đã bảo lãnh.

Cũng có thể, bạn không đủ điều kiện để bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái nếu bạn đang trong tù, không trả lại một khoản vay nhập cư, một khoản tiền đảm bảo thực hiện, các khoản thanh toán hỗ trợ gia đình theo quy định của tòa án như tiền cấp dưỡng hoặc tiền hỗ trợ trẻ em.

Ngoài ra, nếu bạn tuyên bố phá sản chưa được xoá lịch sử, nhận trợ cấp xã hội vì lý do không phải là khuyết tật, hoặc đã bị kết án về tội bạo hành, đe dọa hoặc phạm tội hình sự bạo lực, bạn cũng sẽ không đủ điều kiện để bảo lãnh.

Cuối cùng, nếu bạn không thể hợp pháp ở lại Canada và phải rời khỏi đất nước vì bạn đã nhận Lệnh Trục xuất, bạn cũng sẽ không đủ điều kiện để bảo lãnh.

Có thể có những lý do khác khiến bạn không đủ điều kiện để bảo lãnh vợ/chồng hoặc con cái của mình.

Người bạn có thể bảo lãnh

Bạn có thể bảo lãnh cho vợ/chồng, đối tác hợp pháp, đối tác hôn nhân hoặc con cái phụ thuộc.

Vợ/chồng của bạn

Vợ/chồng của bạn có thể là cả hai giới tính và phải:

 • hợp pháp kết hôn với bạn
 • ít nhất 18 tuổi

Đối tác sống chung hợp pháp của bạn (common-law partner)

Đối tác sống chung hợp pháp của bạn:

 • chưa kết hôn với bạn về mặt pháp lý 
 • có thể là cả hai giới tính
 • ít nhất 18 tuổi
 • đã sống chung với bạn ít nhất 12 tháng liên tiếp, nghĩa là bạn đã sống cùng nhau liên tục trong 1 năm trong một mối quan hệ hôn nhân, không có bất kỳ khoảng thời gian dài nào xa nhau
  • Bất kỳ thời gian nào không ở cùng nhau nên là
   • ngắn
   • tạm thời

Nếu bạn hoặc đối tác hợp pháp của bạn chọn kết thúc mối quan hệ, điều này xem là mối quan hệ đã kết thúc.

Bạn sẽ cần cung cấp chứng minh về mối quan hệ hợp pháp của bạn.

Đối tác hôn nhân của bạn (conjugal partner)

Đối tác hôn nhân của bạn:

 • không kết hôn với bạn hoặc trong một mối quan hệ hợp pháp với bạn
 • có thể là cả hai giới tính
 • ít nhất 18 tuổi
 • đã trong một mối quan hệ với bạn ít nhất 1 năm
 • sống ngoài Canada
 • không thể sống chung với bạn ở quốc gia cư trú của họ hoặc kết hôn với bạn vì những lý do pháp lý và nhập cư quan trọng như
  • tình trạng hôn nhân của họ (ví dụ: họ vẫn còn kết hôn với người khác ở một quốc gia nơi không thể ly dị)
  • tính chất giới tính của họ (ví dụ: bạn đang trong một mối quan hệ đồng giới, và mối quan hệ đồng giới không được chấp nhận, hoặc hôn nhân đồng giới bị cấm ở nơi họ sống),
  • bị truy cứu (ví dụ: mối quan hệ của bạn là giữa các nhóm tôn giáo khác nhau mà không được chấp nhận và họ có thể bị trừng phạt theo luật pháp hoặc xã hội)

Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng rằng bạn không thể sống chung hoặc kết hôn ở quốc gia của đối tác hôn nhân của bạn (ví dụ: bằng chứng về việc từ chối lưu trú dài hạn ở quốc gia của nhau). 

Con cái phụ thuộc

Trẻ em được coi là phụ thuộc nếu họ đáp ứng cả hai yêu cầu sau:

 • họ dưới 22 tuổi
 • họ không có vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp
Trẻ em từ 22 tuổi trở lên đủ điều kiện là người phụ thuộc nếu họ đáp ứng cả hai yêu cầu sau:
 • họ không thể tự cung cấp cho bản thân vì một tình trạng về tâm thần hoặc thể chất
 • họ đã phụ thuộc vào cha mẹ về tài chính kể từ trước tuổi 22

Ngoại trừ tuổi, con phụ thuộc của bạn phải tiếp tục đáp ứng những yêu cầu này cho đến khi chúng tôi xử lý xong đơn đăng ký của bạn.

 • con của bạn
  • Nếu bạn là công dân Canada, con của bạn cũng có thể là công dân Canada, ngay cả khi họ không được sinh ra ở Canada. Bạn không thể bảo lãnh con của mình để trở thành cư trú vĩnh viễn nếu họ đã là công dân Canada. Kiểm tra xem con của bạn đã là công dân Canada chưa.
  • Nếu bạn chỉ bảo lãnh con của mình, không bảo lãnh vợ/chồng hoặc đối tác, bạn sẽ đặt tên con của mình là người nộp đơn chính trong đơn đăng ký. Bạn phải chứng minh rằng cha mẹ khác hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý cho con của bạn di cư đến Canada. Xem danh sách kiểm tra của bạn để biết những gì bạn cần cung cấp.
  • Nếu đứa trẻ bạn muốn bảo lãnh có một đứa con của riêng mình (cháu của bạn), bạn sẽ bao gồm cháu của bạn là người phụ thuộc trong đơn đăng ký.
  • Nếu bạn muốn bảo lãnh con nuôi của mình hoặc một thành viên gia đình mồ côi, hãy làm theo hướng dẫn để bảo lãnh con nuôi của bạn hoặc thành viên gia đình mồ côi.
 • vợ/chồng hoặc đối tác của bạn và con của họ
  • Nếu bạn bảo lãnh vợ/chồng hoặc đối tác và một đứa trẻ (hoặc con của họ hoặc một đứa trẻ bạn đã có cùng nhau), bạn sẽ đặt tên vợ/chồng hoặc đối tác của bạn là người nộp đơn chính và đứa trẻ là người phụ thuộc trong đơn đăng ký.
  • Nếu đứa trẻ bạn muốn bảo lãnh có một đứa con của riêng mình, bạn sẽ bao gồm cháu của bạn là người phụ thuộc trong đơn đăng ký.

Điều kiện của những người bạn đang bảo lãnh

Để chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, vợ/chồng, đối tác, con phụ thuộc và con của con phụ thuộc của họ (nếu có) phải cung cấp:

 • tất cả các hình thức và tài liệu cần thiết với đơn của họ
 • bất kỳ thông tin bổ sung nào chúng tôi yêu cầu trong quá trình xử lý, bao gồm
  • kiểm tra y tế
  • dấu vân tay

Bạn không thể bảo lãnh cho người không được phép vào Canada. Điều này có nghĩa là họ không được phép đến Canada.

Giấy phép làm việc mở: Đăng ký như vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp được bảo lãnh ở trong Canada

Bạn là vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp ở Canada

Bạn có thể đăng ký giấy phép làm việc mở nếu đã được xác nhận rằng đơn đăng ký cư trú vĩnh viễn của bạn đã hoàn tất.

Ai có thể đăng ký

Bạn có thể đăng ký giấy phép làm việc mở nếu bạn là vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp mà

 • đang được bảo lãnh dưới lớp vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp ở Canada
 • đã nộp đơn đăng ký cư trú vĩnh viễn hoàn chỉnh
 • đang sống tại Canada với người bảo lãnh của bạn

Dịch vụ của KeyApply

KeyApply chuyên cung cấp dịch vụ bảo lãnh đoàn tụ gia đình cho vợ chồng và con cái phụ thuộc, ở trong và ngoài Canada. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn cụ thể tùy theo từng trường hợp. Dưới đây là những điểm nổi bật trong dịch vụ của chúng tôi:

 1. Tư vấn di trú chứng chỉ hành nghề tại Canada: Với kinh nghiệm trong việc xử lý các hồ sơ bảo lãnh, chúng tôi còn có kinh nghiệm trong việc kháng cáo, đưa ra toà và xử lý các hồ sơ phức tạp.

 2. Văn phòng tại Canada và Việt Nam: Chúng tôi có thể hỗ trợ các trường hợp ngoài Canada (out-land) với các vấn đề liên quan đến giấy tờ và thủ tục.

 3. Dịch vụ cho một số trường hợp đặc biệt cần luật sư cao cấp: Chúng tôi có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ các trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, Canada công nhận hôn nhân đồng giới, và KeyApply cung cấp dịch vụ cho cả các hồ sơ hôn nhân đồng giới và khác giới.

 HỎI ĐÁP

 Yêu cầu thu nhập bảo lãnh là gì?

Trong hầu hết các trường hợp, không có yêu cầu thu nhập để bảo lãnh vợ/ chồng/ bạn đời hoặc con phụ thuộc. Bạn chỉ cần chứng minh rằng bạn có đủ tiền để đáp ứng các yêu cầu về thu nhập nếu:

 • bạn bảo trợ con phụ thuộc, con bạn có 1 hoặc nhiều đứa con phụ thuộc, nghĩa là cháu nội/ ngoại của bạn, hoặc
 • bạn bảo trợ cho vợ/ chồng/ bạn đời có con phụ thuộc và con phụ thuộc của họ có 1 hoặc nhiều con riêng nữa.

Tôi có thể kết hôn ở Canada bằng Visa du lịch không?
Làm cách nào để tôi ly thân bạn đời của mình một cách hợp pháp ở Ontario?
Làm thế nào để kết hôn ở Ontario?
Ai có thể kết hôn ở Ontario?
Làm thế nào để tôi có được giấy phép kết hôn?
Làm thế nào để tôi có được giấy chứng nhận kết hôn?
Chính phủ Canada có công nhận cuộc hôn nhân nước ngoài của tôi không?
Làm cách nào để đổi tên sau khi kết hôn?
Các cặp đồng giới có thể kết hôn ở Ontario không? Hôn nhân đồng tính có hợp pháp không?

QUESTIONS & ANSWERS

Ask a Question
 • Im a Canadian citizen and I want to sponsor my wife from Vietnam and she recommended this website. May I know about the fee for the sponsorship? Thank you very much

  Thank you for contacting us. We have professional immigration consultants and offices in Canada as well as Vietnam. Please email us at info@keyapply.com so we can discuss this further.
  Thank you.